Kategoriler
Türkiye

TÜRKÇE VE TÜRKÇE KÜLTÜR ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN

UYUMA TÜRK HALKI!

TURKiYE BUYUK MiLLET MEcLisi BA$KANLIGI’NA

20.05.1955 Tarih ve 6581 Saylll AZINLIK OKULLARI TURKÇE VE TURKÇE KULTUR OGRETMENLERI HAKKINDA KANUN’un yUrUrlUkten kaldmlmaslna Dair Kanun Teklifim gerekgesiyle birlikte sunulmuŞtur. Gereginin yapllmaslnl arz

Nazmi GUR Van Milletvekili

Kanun Teklifinin Aslı : http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/199984.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.