Ana sayfa Haberler Türkiye

TÜRKÇE VE TÜRKÇE KÜLTÜR ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN

UYUMA TÜRK HALKI!

TURKiYE BUYUK MiLLET MEcLisi BA$KANLIGI’NA

20.05.1955 Tarih ve 6581 Saylll AZINLIK OKULLARI TURKÇE VE TURKÇE KULTUR OGRETMENLERI HAKKINDA KANUN’un yUrUrlUkten kaldmlmaslna Dair Kanun Teklifim gerekgesiyle birlikte sunulmuŞtur. Gereginin yapllmaslnl arz

Nazmi GUR Van Milletvekili

bdp

Kanun Teklifinin Aslı : http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/199984.pdf

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here