ODTÜ Dünyanın İlk 60 Üniversitesi Arasında

Anadolu Ajansı’nın  5 Mart 2013  tarihli bir haberini belki çoğumuz gözden kaçırmış olabiliriz:   “Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Times Higher Education tarafından ilan edilen ‘ World Reputation Rankings 2013’  listesinde dünyanın ilk 60 üniversitesi arasına girdi.”

ODTÜ’nin listesine girdiği  World Reputation Rankings 2013, farklı coğrafi bölgeleri ve akademik disiplinleri temsil etmek üzere Times Higher Education ve Thomson Reuters tarafından 144 ülkeden seçilen 17 bin akademisyenin katılımıyla Mart-Nisan 2012 tarihleri arasında  yapılan  Thomson Reuters  2012 Academic Reputation Survey  anketine dayanmaktadır.

Dünyanın en iyi  100 üniversitesini  belirlemek amacıyla yapılan ankette, katılımcılardan hem eğitim hem araştırma alanında  mükemmel  olarak tanımladıkları en fazla 15 üniversiteyi seçmeleri istenmekte, ayrıca onlara   en başarılı mezununuzun lisansüstü eğitim için hangi üniversiteye gitmesini önerirsiniz gibi sorular  da yöneltilmektedir.

Times Higher Education  (THE) sıralamasında dünyadaki ilk on üniversite şunlardır:  Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of CambridgeUniversity of Oxford, University of California Berkeley, Stanford UniversityPrinceton University , University of California  Los AngelesUniversity of Tokyo, Yale University.

2011 ve 2012 yıllarında olduğu gibi, 2013 yılı listesinin üst sıralarında ABD, İngiltere, Japonya ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerin üniversiteleri vardır.

ODTÜ’den yapılan açıklamada, İtalya, İspanya, Hindistan, Avusturya, İrlanda, Yunanistan, Danimarka, Portekiz, Norveç ve Meksika gibi birçok ülkenin üniversitelerinin listeye giremediğinin ve sadece 20 ülkenin temsil edildiği  listede ODTÜ’nün geçen yıla göre yükselerek dünyanın en iyi 60 üniversitesi arasına girmesinin hem Türkiye hem ODTÜ için büyük bir onur ve prestij kaynağı olduğu  belirtilmiştir.

Günümüzde üniversitelerin  bilimsel performanslarının değerlendirmeleri, daha çok   internet ortamında elektronik dergilerdeki (Cybermetric) yayınlarından Webometrik olarak yapılmaktadır.

 

Webometrik değerlendirmeler web siteleri gözlemleme, arama motorları tarama ve veri tabanları inceleme ile gerçekleştirilmektedir. Webometrik sıralamalarda dış görünürlük, ulaşılabilirlik, kullanılabilirlik, ziyaret edenlerin sayısı, web boyutu, indirilen sayfa sayıları göz önüne alınmaktadır.

 

Webometrik sıralamalar, üniversiteledin web ortamında yayın yapmalarını özendirmek amacıyla hazırlanmaktadır. Elektronik sibermetrik web tabanlı atıf raporları, bibliografik atıflara alternatif olmuştur.

Bu konuda araştırma yapan kurumların başında  Webometrics (İspanya) gelmektedir.

Webometrics 2004 yılında  4000,  2012 yılında ise 11.997  üniversiteyi sıralamıştır. 2012 yılı  sıralamasında Ankara Üniversitesi 610, İstanbul Üniversitesi ise 628’nci olmuştur.

Sıralama,  İspanya’nın ve Avrupa’nın alanında en büyük en büyük kamu araştırma kurumu olan Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tarafından yapılır ve  izafet.Com – Türkiyenin en iyi üniversiteleri sıraLaması (webometrics tarafından yapıLan)                         Google verileri kullanılır.

Sıralamalar  bilimsel içerik, web boyutu, bilimsel  insan ve görünürlük kriterlerine göre yapılmaktadır:

 

Bilimsel insan (scholar):  Google scholar tarafından sergilenen ve o kuruma ait bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı ve diğer akademik verilerin boyutu.

 

Bilimsel içerikli dosyalar: (rich files): “doc”, “pdf”, “ppt” ile biten ve bilimsel formatlı dosyaların boyutu ve sayısı, Görünürlük (visibilty): Kurumun sayfalarına diğer internet sayfalarından verilen bağlantılar.

 

 Boyut (size) : Google, Yahoo, Livesearch gibi arama motorları tarafından taranan sayfalara ziyaret.  (http://www.webometrics.info/en/world?page=6)

 

Dünya genelinde üniversiteleri Webometrics dışında üç  kuruluş  daha değerlendirmektedir.  Bunlar; Jiao Tong (Çin), US News and World Report (ABD) ve  THE’dir. (Times Higher Education World Reputation Rankings)

THE ve Quacquarelli Symonds (QS) 2004 yılından bu yana ortak çalışmaktadır. (http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013/reputation-ranking/range/01-50)

 

Bunların dışında  http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012 (İngiltere tabanlı QuacquarelliSymonds adında eğitim hizmetleri veren kuruluş) sitesinde de  üniversiteler sıralanmaktadır.

Dünyada ilk sıralama 1983 yılında US News tarafından ABD üniversiteleri için yapılmıştır. 2003 yılında  Çin’in  Jiao Tong Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesini belli kriterlere göre belirlemiştir.

THE,  2007 yılına kadar ISI verilerine göre sıralama yaparken daha sonra SCOPUS’u ( makale sayıları, atıflar, ölçüm indeksleri) kullanmaya başlamıştır.

Anadolu Ajansı’nın  haberi  şöyledir: “Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ),  9 yıldır ‘Dünyanın En İyi 200 Üniversitesi’  sıralamasını yapan İngiliz THE listesinde 51-60 bandında yer aldı.

THE listesine göre ODTÜ, Harvard, MIT, Oxford, Stanford, Cambridge gibi dünya devleri arasında yer bularak ilk 100’e girmeyi başarmasının yanı sıra listedeki yerini geçen yıla göre oldukça yükseltti.

ODTÜ basın biriminden yapılan açıklamada, ODTÜ’nün geçen yıl Mart ayında ilan edilen World Reputation Rankings 2012  sıralamasında  ‘Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi’ listesine giren ilk ve tek Türk üniversitesi olduğu ve 91-100 bandında yer aldığı hatırlatıldı.

ODTÜ’nün bu yıl da listeye Türkiye’den giren tek üniversite olduğunun belirtildiği açıklamada, listedeki yerini geçen yıla göre yaklaşık 40 basamak yükselttiği vurgulandı.

İtalya, İspanya, Hindistan, Avusturya, İrlanda, Yunanistan, Danimarka, Portekiz, Norveç ve Meksika gibi birçok ülkenin üniversitelerinin listeye giremediğinin ve sadece 20 ülkenin temsil edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, listede ODTÜ’nün geçen yıla göre yükselerek dünyanın en iyi 60 üniversitesi arasına girmesinin hem Türkiye hem ODTÜ için büyük bir onur ve prestij kaynağı olduğu kaydedildi.

Açıklamada,  ‘Üniversitemizin sıralamadaki bu önemli yükselişi, hızla büyüyen yurtdışı öğrenci talebi, öğretim üyelerimizin uluslararası bilimsel yayın ve projelerindeki artış hızı ve uluslararası akademik temas ve işbirliklerimizdeki yoğunlaşma ile uyumludur’ ifadesi kullanıldı.

Dünyanın en güçlü 100 üniversite markasını  belirlemek amacıyla yapılan ankette, katılımcılardan hem eğitim hem araştırma alanında mükemmel  olarak tanımladıkları en fazla 15 üniversiteyi seçmeleri istendi. Katılımcılara,  ‘En başarılı mezununuzun lisansüstü eğitim için hangi üniversiteye gitmesini önerirsiniz?’  gibi sorular yöneltildi.”

ODTÜ’nin  başarısı Türk yüksek öğretimi açısından gurur verecidir.  Darısı Türkiye’deki 169 devlet ve vakıf üniversitesinin  başına.

Bir önemli hatırlatma. İntihal  (bilimsel hırsızlık) yapan  öğretim üyelerinin korunup kollandığı üniversiteler, hiçbir şekilde dünya listelerine giremez.

 

Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk tarafından

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım. 1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı. 1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim. 1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum. İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim. “Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır. Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü. ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır. Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.