İslam Ülkelerinin Dış Borç Sorunu ve Malezya’ya İlişkin Gözlemlerim

Ocak ayının sonunda (29-30 Ocak 2013) Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzelenlenen İkinci Uluslararası İslam Ekonomileri ve İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi  Ülkeler Ekonomileri  (2nd International Conference On Islamic Economics And Economies Of The OIC  Countries: ICIE 2013) konferansına katıldım ve bir bildiri sundum.

 

Bildirimin konu başlıklarına aşağıda değinmeden önce kısaca Malezya  hakkındaki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Malezya, eski Portekiz ve Hollanda sömürgesi olan bir ülkedir. 1957 yılında bağımsızlığına  kavuşmuş  Malezya Federasyonu’nun 11 devletinin birleşmesiyle kurulmuştur.  Singapur 1965 yılında federasyondan çıkmıştır.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi olup,  27 milyon nüfusa sahiptir.   İİT (The Organisation of Islamic Cooperation),  İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üzere  1969 yılında kurulan 57 üyeye sahip,  hukuk tüzel kişiliği olan  uluslararası bir kuruluştur.

İİT’nın  temel organlarından İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)  Ankara’da, İslami Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)  İstanbul’da bulunmaktadır.

Türkiye 1969 yılından bu yana  kuruluşa  üyedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Kıbrıs Türk Devleti adıyla)  Rusya Federasyonu, Bosna-Hersek, Tayland ve Orta Afrika Cumhuriyeti gözlemci ülkelerdir.

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (Türkiye) 2005 yılından bu yana İİT’nın Genel Sekreteridir.

Coğrafi  olarak  Batı Malezya ve Doğu Malezya olmak üzere 2 bölge 10 devlete ayrılmıştır. Topraklarının  yüzde  30’u tarım, yüzde  61’i ormanlık alandır.

Halkın  yüzde 50’si Malay,  yüzde 23’ü Çinli,  yüzde 11’i yerli,  yüzde 7’i Hintli ve  yüzde 9’u ise  diğer etnik gruplardan oluşmaktadır. Etnik bir mozaik yapısına sahip olmasına rağmen hiç kimse ayırımcılık iddiasında bulunmamaktadır.  

Ülke nüfusunun yüzde 55’i Müslüman, yüzde 25’i Budist, yüzde 10’u Hıristiyan, yüzde 7’i Hindu, kalanları ise diğer dinlere mensuptur.

Güneydoğu Asya ülkeleri içerisinde  büyüme hızı  en fazla olan ülkelerden biridir.  Dünya kalay  üretiminde   yüzde  70 paya sahiptir.

Malezya sanayileşme yolunda hızla ilerleyin ülkedir.  Petrol arıtma tesislerinin yani sıra otomobil, dayanıklı tüketim malları, tekstil ürünleri, çimento ve diğer inşaat malzemeleri, mobilya ve ağaç ürünleri, kağıt ve kırtasiye, kimyasal maddeler, gübre, kauçuk, plastik eşya,  mekanik araçlar, elektrik gereçleri ve  ilaç sanayileri gelişmiştir.

Türkiye’nin yerli  marka otomobil yapım  çabaları devam ederken Malezya yerli otomobili  Proton’un Saga modelini   1 Temmuz 1985  tarihinde üretmiş  ve bir yıl sonra Bangladeş’e ilk ihracatının gerçekleştirmiştir.

30 Aralık 1996  tarihinde Proton üretim hattından  milyonuncu otomobilin çıkışı gerçekleşmiştir.

Proton için yapılmış toplam yurt içi yatırım 2 milyar  dolar civarındadır.  Başta İngiltere ve Avustralya olmak üzere 20’den fazlaya ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir.  Malezya’da 2 merkezde olmak üzere Çin, Vietnam ve İran’da üretim yapılmaktadır.

Malezya’da eğitim dili  fen ve mühendislik dallarında yüzde 80 İngilizce,  yüzde 20 Malayca, sosyal bilimlerde  yüzde 50 İngilizce,  yüzde 50 Malayca, yüksek lisans  eğitiminde ise İngilizcedir.

Malezya üniversiteleri YÖK tarafından tanınmaktadır.

Malezya,  31 Ağustos 1957’de yürürlüğe  giren  anayasa ile  yönetilmektedir. İki meclisli bir parlamenter sisteme sahiptir.  Birinci Meclis 69, ikinci Meclis 180 üyeden oluşur.

Malezya, İslam İşbirliği Teşkilatı,  D-8, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, İngiliz Milletler Topluluğu, Dünya Bankası,  Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü  gibi  uluslararası  kuruluşlara  üyedir.

Kuala Lumpur, Malezya’nın başkentidir. Parlamento, Kuala Lumpur’dadır.  Tüm hükümet  ofisleri,  Kuala Lumpur’un 25 kilometre güneyinde , KL uluslararası hava limanının   yanında,   yeni bir yaşam şeklinin yer aldığı  Putrajaya’dır.  İsmini Malezya’nın ilk başbakanı Tunku Abdul Rahman Putra’dan almaktadır.

Putra, Malay/Sanskrit dilinde   prens veya kız  çocuk,  Jaya ise başarı veya zafer demektir.

 

 

                       

 

Kuala Lumpur’da  Malay, İslam, Hint ve Çin kültürleri bir arada bulunur.  Dünyanın en yüksek yapılarından olan Petronas İkiz Kuleleri bu kenttedir.  Ankara ile  24 Haziran 2006’dan bu yana kardeş şehirdir.  Metropolitan alan olarak nüfusu 5.4 milyondur.

 

 

 

Kent merkezinde trafik sıkışıklığına engel olmak için  merkeze monoray sistemi inşa edilmiştir. Böylece karayolu trafiğine engel olunmadan   ulaşım hızlı bir şekilde sağlanmakta ve trafik  Eskişehir’de olduğu gibi tıkanmamaktadır.

Benzer bir monoray  (monorail)  sisteminin zaman geçirmeden Eskişehir kent merkezinde de kurulmasında sonsuz yarar vardır.

Bu  sistem Sidney’de de vardır. Sidney monorayına  yıllar önce binmiş ve kent merkezindeki trafiği ne kadar rahatlığına tanık  olmuştum.

 

 

Şimdi,  bildirimden kısa başlıkları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Gelişme yolunda olan İslam ülkelerinin yurt içi finansman imkanlarının yetersiz olması, bu ülkeleri dış kaynak bulmaya zorlamaktadır. Bu sebeple  dış borç bu ülkeler için önemli bir kaynaktır.

Ülkeler,  tasarruf ve döviz açığını gidermek, yüksek büyüme hızına ulaşabilmek için dış borçlanmaya gitmektedirler.  Dış borcun anapara ve faiz ödemelerinin ulusal gelir artışından daha fazla artması durumunda, borçları ödeyebilmek için tekrar borç alınması gerekmektedir.

Bu ise dış borç yükünü arttırmakta, ülkelerin refahında azalmaya yol açabilmekte, dış borç stoku ve dış borç servisi büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.

İslam Konferansı Teşkilatı’na (OIC) üye 57 ülkenin tamamına yakını gelişme yolunda olan ülke olup, üretim ve tüketim seviyeleri çağdaş gelişmiş ülkelerin  altındadır.

Teşkilat üyelerinin büyük çoğunluğunda yatırım fonları ve döviz  rezervleri yetersizdir.  Bu ülkeler sürdürülebilir kalkınma programlarını finanse etmek için büyük çapta dış borçlanmaya  gitmekte, vadesi gelen dış borçların ana para ve faiz ödemelerinde sorunlar yaşamaktadırlar.

OIC ülkelerinin toplam dış borç stoku 2004-2011 döneminde hızla artmış ve 2011 yılında dış borçları 903 milyar dolara ulaşmıştır. OIC ülkelerinden  23’ü aşırı borçlu (severly indebted countries) ülke konumundadır.  23 ülke aynı zamanda en az gelişmiş ülkelerdir. (LDC)

Dünya Bankası’na göre 22 OIC ülkesi Ağır Borçlu  Yoksul ülkedir. (HIPC)  Üye ülkelerin 15’i orta seviyede, 13’ü az borçludur. Sadece 6 ülke borçlu konumda değildir. Dış borçlar ülkelerin ekonomik kalkınması önünde en büyük engeldir.

Bu durum yoksulluk kısır döngüsünü derinleştirmekte, sosyal tansiyonu yükseltmekte, ekonomik ve sosyal istikrarı bozmaktadır. Ülke kaynaklarının önemli bir kısmının verimli alanlar yerine dış borç ödemelerine gitmesi, ekonomik kalkınmayı kısıtlamaktadır.

Yüksek cari açığa sahip bu ülkeler dış borç dışında yabancı finansal kaynaklara ihtiyaç duymaktadır ama  ülke kredi notlarındaki  düşüklük ülkelerin borçlanma faizleri ve uluslararası sermaye hareketleri üzerinde olumsuz  etki yaratmaktadır.

Ülke notları ile kamu borç yükü, tasarruf oranları ve dış borç servisi arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu durum ülkelerin ekonomik kalkınması için gelecek yabancı sermayeyi olumsuz yönde etkilemektedir.

İslam Kalkınma Bankası’nın Afrika İçin Özel Kalkınma Programı’na (SPDA) yönelik fonların arttırılması amacıyla farklı finans kuruluşlarından ilave kaynak sağlanarak dış borçların borçlu İslam ülkeleri üzerindeki ağır borç yükünün hafifletilmesine yönelik İslam Yatırım Konsorsiyumu’nun kurulması,  dış borcu fazla olan ülkelerin sorunlarını kısmen giderebilecektir.

Dış borca önemli bir alternatif olan ve Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulanan yap, işlet ve devret  (build-own-operate-transfer)  modeli, bu ülkeler için bir alternatif  olabilir  ve bu kanaldan gelecek yabancı sermaye yatırımları sorunun giderilmesine katkı sağlayabilir.

Avrupa Birliği’den Üniversite Öğrencilerine 20 bin Karşılıksız Burs

Avrupa  Birliği  ve Türkiye tarafından finanse edilen,  YURTKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen  Burslar Yoluyla Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Girişinin Kolaylaştırılması Operasyonu  Projesi protokolü  geçen hafta Ankara’da imzalanmıştır.

 

Proje, kadın ve erkeklerin eğitim imkanlarından eşit olarak faydalanmalarını ve iş hayatına eşit koşullarda katılmalarını  sağlamayı amaçlamaktadır. 21 Ocak 2013 tarihli yazımda da konuya değinmiş idim.

İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan  Faruk Çelik, son 7 yılda 557 milyon  Euro’luk fon kullanıldığını, bunun yılda ortalama 80 milyon  Euro  yaptığını, 431 projenin desteklendiğini ve 90 bin kişinin de bu projelerden yararlandığını   açıklamıştır.

Başlatılan burs projesinin bir ilk olduğunu vurgulayan Çelik, üniversite öğrencilerine verilen burslarla onların, daha iyi yetişmesini, yüksek nitelikli mesleklere sahip olmalarını hedeflediklerini vurgulamıştır.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ise, hibelerden yararlanan gençlerin, AB’nin ilke ve kriterler konusundaki hassasiyetlerini tanıdığını, değerlerin bu sayede yaygınlaştığını ifade ederek, bu değerlerin bir parçasının da eşitlik ve adalet olduğunu dile getirmiştir.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean Maurice Ripert  Protokol’ü imzalamışlardır.

Proje kapsamında gençlere 20 milyon 700 bin Euro burs verilecek,  20 bin öğrenciye  8 ay boyunca aylık 260 TL burs imkanı sağlanacaktır.

Burslar,  yoksul durumda ya da yoksulluk tehdidi altında yaşayan gençler, engelli öğrenciler, yerinden edilen kimseler ve diğer grupları kapsamaktadır.  Bursların yarısı  yarı kız öğrencilere tahsis edilmiştir.

Proje  sonucunda  ekonomik  sıkıntılar sebebiyle  üniversite eğitimini  bırakmak  zorunda kalan öğrenci sayısının azaltılması ve dezavantajlı kişilerin istihdam imkanlarının  arttırılması beklenmektedir.

 

 

 

Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk tarafından

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım. 1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı. 1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim. 1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum. İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim. “Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır. Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü. ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır. Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.