Kategoriler
ABD

ABD’de tek dil zorunluğu

From: Prof. Dr. Nuran ATMANOĞLU

ABD’de tek dil zorunlugu

ABD, 2007 yılında İngilizce Dil Birliği Kanunu’nu çıkardı.

Kanunun gerekçeleri şöyle:

1) Eğitim ve resmi yazışma masraflarından tasarruf sağlamak

2) Ülkedeki az gelişmiş bölgelerin dil farkı sebebiyle geri kalmalarını
önlemek (Birleşmiş Milletler’in, resmi dil için kullandığı gerekçe budur;
buna atıf yapılıyor yani)

3) İngilizce’nin “ABD’deki farklı etnik köken, kültür ve dilleri birleştiren
temel olgu” olduğu gerçeğinin kabul edilmesi.

İngilizce Dil Birliği Kanunu, şu mecburiyetleri getiriyor:

1) Kamu ve özel tüm iş yerlerinde İngilizce kullanılması
2) Vatandaşlık başvurularının Güvenlikten Sorumlu Bakanlığa verilen
“İngilizce bilme şartını yerine getirmek” yetkisine göre işlem görmesi.

Simdi, ABD titizlikle bu kanunu uygulamaya yönelirken, Avrupa Birliği
projesine rağmen, her Avrupa ülkesi kendi dilinde yayın ve eğitimde ısrarlı
iken, Türkiye’ye ne oluyor?

Yoksa Türkiye’yi başkaları mi yönetiyor?

Şimdi birisi çıksa ve; Türkiye’de “Türkçe Dil Birliği Kanunu” konulsa ve
“Türkçe, Türkiye’deki farklı etnik köken, kültür ve dilleri birleştiren
temel olgudur.

Eğitimde ve resmi yazışmalarda tasarruf sağlamak gerekir.
Ülkedeki az gelişmiş bölgelerin dil farkı sebebiyle geri kalmalarını bu
kanun önler.
“Kamu ve özel tüm iş yerlerinde Türkçe kullanılmalıdır” dese, neler olur?
Neler olacak, hemen insan hak ve özgürlüklerinden başlanır, diyenin ne
ırkçılığı kalır ve ne de faşistliği!
İyi de ABD’ye neden ses çıkarmıyorlar?
“Bizim çocuklar” dan oldukları için mi?

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.