Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk

Almanya, Hollanda ve Danimarka’ya Vizesiz Seyahat Başladı

Avrupa Komisyonu, Schengen el kitapçığının yenilenmesiyle ilgili üye ülkelere gönderdiği yazıda, hizmet sunan Türk vatandaşlarının, Almanya, Hollanda ve Danimarka’ya gerçekleştirecekleri ziyaretlerde vize şartı aranmamasını istemiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 19 Şubat 2009 tarihli Soysal Kararı ile, hizmet sağlayan Türk vatandaşlarından vize istenmeyeceğine hükmetmiş,  bunun üzerine  Hollanda Danıştayı 14 Mart 2012’de verdiği kararla bu durumu onaylamıştır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı 19 Şubat 2009 tarihinde  Katma Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Mart 1973’de  Türk vatandaşlarına vize uygulamayan ülkelerin, o tarihten sonra Türk vatandaşlarına vize uygulaması getiremeyeceğine karar vermiştir.

Kararın özeti ise şöyledir: “Türkiye ile dönemin AET’si, yani bugünün AB’si
arasında imzalanan Ortaklık Anlaşmaları’nın katma protokolları uyarınca bir
Türk vatandaşına vize uygulanamaz…”

Adalet Divanı, Katma Protokol’ün 41’inci Maddesinin birinci fıkrası (standstill hükmü) uyarınca, üye devletler tarafından hizmet sunmak, almak veya iş kurmak amacıyla AB ülkelerine giden Türk vatandaşlarına şartların
ağırlaştırılamayacağını açıkça ifade etmiştir.

Komisyon,  hizmet sunan Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin  26 Schengen ülkesinden sadece Almanya, Hollanda ve Danimarka’yı kapsadığını belirtmektedir.

Adı geçen 3 ülkeye hizmet sunmak için karayoluyla giden Türk vatandaşlarının transit geçecekleri ülkelerden vize almaları ve istisnai şartlarda sınır güvenliğinin karar vermesi gerektiği  belirtmiştir.

Almanya, Hollanda ve Danimarka’da Türk vatandaşlarına vize muafiyeti, ticari taşıtların sürücülerini, satılan bir mal ya da imzalanan bir sözleşme sebebiyle kurulum, bakım ya da onarım yapacak şirket çalışanlarını, ücret karşılığında sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunan Türk vatandaşlarını kapsamaktadır.

Hizmet sunan Türk vatandaşları bu durumu sınır kapılarında ispatlamaları gerekmektedir.

AB Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış’ın 11 Aralık 2012 tarihinde AB Genel İşler Konseyi Sonuçlarına İlişkin Değerlendirmesi’nde  Türk vatandaşlarına uygulanan haksız vize uygulamasını şöyle eleştirmiştir:

“Vize, Türk halkını en fazla rahatsız eden ve kendini en az Avrupalı hissettiren unsurların başında gelmektedir. Anlaşmalardan kaynaklanan haklarına rağmen, AB ülkelerinin vize uyguladığı tek aday ülke Türkiye’dir… AB’nin Türkiye için adil ve uygulanabilir bir Vize Muafiyeti Yol Haritası hazırlamasını bekliyoruz.”

Avrupa Birliği vize konusunda Türkiye’ye  sorun  yaratırken,  diğer bazı ülkelere aynı zorluğu çıkarmamaktadır.

Bu bir çifte standartır. Benim ifademle bir BoBon kriteridir. Açılımı, Bizden Olan ve Bizden OlmayaNlar’dır.

AB Komisyonu İçişleri Genel Müdürü Stefano Manservisi ve Ermenistan’ın Belçika ve AB Büyükelçisi Avet Adonts tarafından  18 Ekim 2012 tarihinde parafe edilen vize kolaylığı ve geri kabul anlaşması bu  yıl yürürlüğe girecektir.

Anlaşma  ile  Ermenistan vatandaşları için vize başvuru ücreti yarıya indirilecek ve çocuklar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yakınları AB‘de oturanlar bundan muaf tutulacaktır.

İşadamları, TIR sürücüleri ve gazeteciler gibi AB‘ye sık  seyahat etmesi gereken meslek gruplarına uzun süreli ve çok girişli vizeler verilebilmesinin yolunu açan anlaşma ile diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti getirilecektir.

Vize kolaylığı ve geri kabul anlaşmasıyla ayrıca, vize başvurularında talep edilen belgelerin sayısı azalacak ve cevap süresi kısalacaktır. Anlaşmada nihai hedef olarak AB‘nin Ermenistan’a vize muafiyeti getirmesi öngörülmüştür.

Son 5 yılda bölge ülkelerinden Rusya, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’a vize kolaylığı tanıyan AB, Azerbaycan’la da benzer müzakereleri sürdürmektedir.

Brezilya ve birçok Batı Balkan ülkesine vizeyi kaldıran, Rusya’ya da aynı hakkı tanımaya hazırlanan AB biran önce altına imza attığı uluslararası hukuk metinlerine sadık kalarak Türklere vizeyi kaldırılmalıdır.

Almanya ile Türkiye arasındaki vize sorunu sonunda  mahkemelik olmuştur.

Vize alamadığı için 3.3 milyon Euro’luk iş anlaşması feshedilen Türk şirketi, Almanya’yı tazminat ödemeye mahkum ettirmiş,  Almanya tazminatı ödemeyince Alman Lisesi ve 170 dönümlük Alman korusu için haciz kararı çıkmıştır.

Şimdi sizlerle 21 Aralık 2012 tarihinde Sabah  Gazetesi’nde yer alan ve   Ali Balcı’nın haberinden bir özeti paylaşmak istiyorum.

“Almanya’da 3.3 milyon Euroluk iş sözleşmesi imzalayan Türk şirketi, bu ülkeye götüreceği işçileri için vize alamayınca 712 bin Euro kârdan oldu. Bunun üzerine İzmir’de Almanya aleyhine tazminat davası açtı. Mahkeme, Federal Almanya Cumhuriyeti’ni suçlu buldu ve maddi-manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.

3.3 milyon Euroluk anlaşmaya imza atan Türk şirketi, projede yer alacak 60 personelini Almanya’ya götürmek için 23 Aralık 2009 günü vize başvurusu yaptı. Ancak tüm şartların yerine getirilmesine rağmen başvuruya -olumlu ya da olumsuz- bir türlü yanıt alınamadı.

İki yıllık sürecin ardından mahkeme, ‘Dava konusu olan eylem, vize istemi üzerine yanıt vermemektir. Bu ise bir haksız eylemdir’ diyerek Federal Almanya Cumhuriyeti’ni 1 milyon 678 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.

Avukat Hüseyin Cimşit, ‘Türk mahkemesinin aldığı kararı tanımak istemeyen Federal Almanya Cumhuriyeti’nin tapulu mallarına haciz koydurduk. Yasal işlemler bittikten sonra Alman Lisesi’ni ve 170 dönümlük koruluk alanı satışa çıkaracak olan İcra, kazandığımız tazminatımızı tahsil edecek’ diye konuştu.”

“Altın Elbiseli Adam” TRT Belgesel  Kanalı’nda Yayınlandı

 

“Karlı Dağlardaki Sır”, “Damgaların Göçü”, “Zamana Karşı”, “Türkistan’da Bir Gün’ün”  yapımcısı yönetmen Servet Somuncuoğlu’nun “Altın Elbiseli Adam”  belgeseli  23 Ocak’ta  TRT  belgesel kanalında yayınlanmıştır.

 

Altın Elbiseli Adam, Türk kültür ve uygarlık  tarihinin en önemli buluntusudur. İki bin beş yüz yıl öncesinin Türk  uygarlığının bir göstergesidir.

Altın Elbiseli Adam arkeolojik kazısı arkeolog Kemal Akişev tarafından 1969 yılında başlatılmış  ve 22 Nisan 1970’de   sona  ermiştir.  Altın Adam’ın bulunduğu  Kazakistan’ın Yedisu Bölgesinde çok fazla sayıda kurgan (Orta Asya’daki eski Türk mezarları olup, devlet  yöneticisi olanlar için yapılmışlardır)  vardır.

 

Altın elbiseli adam milattan önce beş yüzlü yıllarda yaşamıştır.  Kazakistan kültürünün  simgesi haline gelmiştir. Altın Elbiseli Adamla birlikte bulunan gümüş kase ve üstünde yer alan iki satır yazı çok önemlidir.

 

Yazıt Türkçe olup, eski tarihi Türk alfabesi ile yazılmıştır.  Kazak filolojisti Altay Amanjolov  yazıtı Türkçe olarak okumuş ve “Esik yazıtı” diye adlandırmıştır.

Buluntular, Issık’ta  2500 yıl önce büyük ve güçlü bir Türk devletinin varlığını ortaya çıkarmıştır.

Birçok kopyası yapılan Altın Elbiseli Adam, Kazakistan’da farklı müzelerde sergilenmektedir.  Aslı, Kazakistan Merkez Bankası’ndadır.

Geçen yıl Almatı’ya bir konferans vermek için gittiğimde, Altın Elbiseli Adam’ı (sonradan yapılanını)  müzede gördüm ve çok etkilendim.

 

Prof. Dr. Nabi Avcı Milli Eğitim Bakanı

Eskişehir  Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Perşembe  günü Milli Eğitim Bakanlığı’na atanmıştır. Prof. Dr. Orhan Oğuz hocamızdan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na getirilen ikinci Eskişehir Milletvekilidir.

Gerek Sayın Avcı ve gerekse Sayın Oğuz hocamızın ortak tarafı, her ikisinin de Anadolu Üniversitesi mensubu olmasıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir bakanlıktır. Tıpkı Maliye Bakanlığı gibi.

Eskişehir, Milli Eğitim Bakanlığı’nda olduğu gibi iki Maliye Bakanı çıkarmış şanslı bir ildir.

Rahmetli Hasan Polatkan, Kemal Unakıtan ve Prof. Dr. Orhan Oğuz hocamın  Eskişehir’e ve de ülkeye büyük hizmetleri olmuştur.

Sayın Avcı’da bu hizmet kervanına katılmıştır.  Kendisini kutlar, yeni görevinde başarılar dilerim.

Yazar Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.