Kategoriler
Ahmet K. Aytar

ÜÇÜNCÜYE DOĞRU

 

Ekim 2012’de, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk,Diyarbakır’da KCK operasyonlarını protesto ederken,”Bugün halkımız her zamankinden daha güçlü bir direnişle özgürlük için serhildanlar (başkaldırı) yaratacaktır”diyordu.
Bugün İmralı Açılımı’nı anlatırken,”İmralı’nın talepleri devleti zorlamayacak türden talepler. Her demokratik ülkede yerine getirilebilecek taleplerdir”diyor.

*
Son genel seçimden önce AKP-Devleti Kürt Açılımından,Kürtçülüğün konfederalist toplumcu siyaset ve ekonomi anlayışı ile İslam Birliği anlayışının birbirine ters düşmesi nedeniyle vazgeçmiş, PKK’ya siyasal,örgütsel ve ideolojik tasfiye politikası uygulamaya başlamıştı.
PKK da Demokratik Özerk Kürdistan konseptinde Kürt toplumunun gölge devletini serhildanlarla korumaya yöneldi.
Nitekim Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İddianamesi Kürdistan Komünler Birliği’ni (KCK) PKK terör örgütü ile ilişikli, anayasası,yasama,yürütme,yargı organları olan Türkiye,Suriye,İran ve Irak’ta siyasi rejimlere alternatif bir gölge devlet olarak tanımlıyor.
KCK’nin başında “Önder” Abdullah Öcalan,yasama organı Kongra-Gel’de Zübeyir Aydar,yürütme konseyinde Murat Karayılan’la köy,mahalle,semt,kasaba,şehir yönetimlerinde söz sahibi olmanın savaşımı veriliyor.

*
12 Eylül 2012’de örgütsel tasfiyeye uğratılan PKK-KCK tutuklularının cezaevlerinde Abdullah Öcalan’a yönelik ideolojik tasfiyenin kaldırılması ve Kürtçenin kamusal alanda kullanılması talepleriyle başlattığı süresiz açlık grevine -işte, dışarıda Ahmet Türk’ün de yönetiminde  serhildanlarla destek verildi.
PKK’nın demokratik özerklik ilanından sonra hedeflediği tabandan-yukarı doğru mahalle meclisleri,kent konseyleri yapılanmasında-ki,hükümetin çok sayıda KCK-BDP’liyi tutuklamasına rağmen  büyük yerleşimlerde kitleselleşmenin taban örgütlenmesinden hareketle daha çok aktifleşildiği -sonuçta,serhildanlarla devletin köşeye sıkıştığı -şimdi,İmralı Açılımı ile anlaşılmıştır.
Hey,ne oluyor? Türk Devleti yeniden nerelere çekiliyor?

*
Başlangıçta Türkiye Cumhuriyeti ulus ve devlet güvenliği için tam bağımsızlık,ulusal egemenlik, ulusal birlik-beraberlik temelinde,
Kemalist ilkeler ve uygulamalarıyla huzura ve refaha sahiplik,aklın ve bilimin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması amacını esas sayıyordu.

*
Sonra -bir zaman, Cumhuriyet Başsavcısının iddianamesinde  Kemalist Türkiye Cumhuriyetini sona erdirip yerine İslam devleti kurmak için okullarında beyinlerini yıkadıkları gençlikle oluşturacağı toplumu planlamakla suçlanan Fethullah Gülen,
Yine Başsavcının iddianamesinde  lâikliğe aykırı fiillerin odağı haline gelmekle suçlanan ve siyasetten men edilmesi istenen Tayyip Erdoğan,Abdullah Gül,Bülent Arınç ile kapatılması istenen AKP;
ABD/İsrail’in verdiği destekle yetiştirilmiş o gençlikle eğitim- sağlık gibi alanlardan insan kazanıp oluşturulan insan sermayesi ve bunlar arasındaki ilişkilerde sağlanılan güven,duyarlılıklar ve hedefe yöneliş sosyal sermayesinden,
Devletin merkezi,yerel, özerk idareleri,yargı, CHP,üniversiteler,medya,sermaye ve TSK’ya el konulmuş,Arap İslam ülkelerine genişleme istidadı gösteren 2.Cumhuriyet oluşturulmuştur.

*
ABD ve İsrail -uzun süredir, birlikte Arap İslam ülkelerinden çıkarlarını ve İsrail için güvenlikli bir bölge oluşturulmasını hedefliyor.
İran’ın rejim niteliklerinden kaynaklandığına inandıkları nükleer programını  küresel tehdit olarak algılıyor ve karşı duruş geliştiriyorlar.
2.Cumhuriyet, Orta Doğu’da müslümanları  etnik ve mezhepleri çerçevesinde karşı karşıya getirerek  Şii İran’a karşı Sünni ekseni kurma görevini başarmıştır -şimdilerde, İran’ın cephesi haline gelen Suriye ve Irak’ın istikrarsızlaştırılması politikalarına fiili destek veriyor.

*
İç Savaş -bilhassa,Türkiye sınır boyunda beslenen,eğitilen,silahlandırılan ve sırtı sıvazlanarak Suriye’ye savaşmaya gönderilen radikal İslamcı çetelerle barışa değil sürekliliğe dönüştürülüyor.
Suriye’de istikrarsızlık kol gezerken ABD ve İsrail  nihai hedefleri İran’a karşı her geçen gün başka  tahkimatlarını da kuvvetlendiriyor.
NATO İsrail’i İran’dan korumak için Türkiye’nin sırtından Malatya/ Kürecik’te Füze Radar Sistemi ardından bu sistemi korumaya yönelik Patriot hava savunma füzeleri konuşlandırılmaya devam ediyor.
Ya da İsrail  Suriye ile arasına Golan tepelerindeki ayrım hattı boyunca güvenlik duvarı inşa etmeye hazırlanıyor.
Öte yanda 2.Cumhuriyet devleti  Irak’ı istikrarsızlığa sokmak ve İran’ın bir cephesi olmaktan düşürmek için durmaksızın  Sünni-Şii unsurlara çatışma ortamı  oluşturuyor…

*
Daha geniş açıdan İsrail ile İran arasında Büyük Kürdistan tahkimatı oluşturulmak isteniyor.
Büyük Kürdistan’ın İsrail’in su kaynaklarına,verimli topraklara, petrol kaynaklarına ve ABD’nin İran’a,Kafkasya’ya,Hazar Bölgesi ve Orta Asya’ya geçeceği bir tramplen devlet olmasıda caba!
O nedenle Abdullah Öcalan, “ABD Ortadoğu’da ve Kafkasya’da Türkiye ve İsrail’in desteğini alabilmek için Kürtlerin kültürel soykırımına destek veriyor fakat Türkiye tarafından tümden ortadan kaldırılmasına da izin vermiyor.ABD Kürt’e kaçmak için Kuzey Irak’ta  açık bir kapı bırakmıştır. Hem Türkiye’yi hem de Kürtleri böylece kendine bağlı hale getirmiştir”diyor…

*
O yüzden 2.Cumhuriyet Devleti Kürtçü terörle mücadele ve siyasetle müzakere konseptini aynı sorunu yaşayan İran,Irak,Suriye hükümetleriyle  eşgüdümde, çoğulcu ve demokratik yaklaşımla araması gerekirken -aksine, o ülkelerle düşmanlıklar oluşturmuş ve  Kürt Hareketinin dört coğrafyada güçlenmesine neden olmuştur.
Mesela, 2.Cumhuriyet devleti Irak Federasyon hükümetini dışlarken Kuzey Irak Kürt Yönetimi ile temas geliştirmiş,ekonomik entegrasyonun karşılıklı bağımlılıkları geliştireceği kurgusuna güvenle -bilhassa,İslami sermayeyi bölgenin ekonomisine ilişiklemiştir.
Bu suretle Kuzey Irak “Din kardeşimiz Kürt”ten sayılmış ve  ekonomik ağırlık kullanılarak  Kerkük,Musul ve petrol zenginliği hayaliyle Kuzey Irak Kürt yönetimi ile Irak merkezi hükümetinin arasına ayrılık  tohumları ekilmiştir!
Elbette Kuzey Irak Kürdistan’ı durumdan hoşnuttur -bugün,Büyük Kürdistan’ın bir türevi olarak bağımsız devlet olmaya hazırlanıyor.

*
Başbakan Erdoğan,İmralı Açılımına dair,”Şunu çok açık net söyleyeyim:Teröre bulaşmış olanları bağışlayan genel bir af asla söz konusu değildir.Örneğin İmralı için böyle bir şey söz konusu değildir”diyor.
Ne ki İmralı Açılımı torbasını,”4.Yargı paketi ile ilgili çalışmalar devam ediyor ve meclis gündemine getirilecek” ifadesi ile dolduruyor.
4.Yargı paketi KCK tutukluları ile Ergenekon- Balyoz tutuklularını harmanlayıp -sanki,akla-karadan gri tonda kamuflaj yapmaya  ve terörle mücadele yasasında kimi maddeleri kaldırmaya yöneliktir.
Ayrıca -işte,Meclis’te PKK’nın istediği Hakikatleri Araştırma ve Anayasa Komisyonu benzerleri çalışmaktadır.
Yerel İdareler Özerklik Şartında 1.Cumhuriyet Devletinin çekince koyduğu maddelerden çekincelerin kaldırılması bir AB şartı olarak 2.Cumhuriyet Devleti için işten bile sayılmıyor!
Yerel İdareler Özerklik Şartında 1.Cumhuriyet Devletinin çekince koyduğu maddelerden çekincelerin kaldırılması bir AB şartı olarak 2.Cumhuriyet Devleti için işten bile sayılmıyor!
Üstelik İmralı Açılımının  Başkanlık Sisteminde tıkanan yeni Anayasa’nın kilidi olduğu anlaşılıyor.
O nedenle  Ahmet Türk,”İmralı’nın talepleri devleti zorlamayacak türden talepler.Her demokratik ülkede yerine getirilebilecek taleplerdir”diyor!

*
Ne ki PKK’nın Büyük Kürdistan yolunda, büyük yerleşimlerde kitleselleşmenin taban örgütlenmesinden hareketle daha çok aktifleştiği, tabana doğru  genişlediği ve kendi anayasası,yasama,yürütme,yargı organları olan bir kuruma dönüştüğü 2.Cumhuriyet devletini İmralı Açılımına zorlamasından bellidir.
Üstelik ABD/İsrail’in güçlü desteği ve Büyük Kürdistan’ın doğal kaynaklarıyla muazzam bir zenginliğe koşuluyor.

*
Bu anlamda İmralı Açılımı, 4.Yargı Paketi ile devam edecek Türkiye’de 3. Cumhuriyetin başlatılış fişeğidir.

Aynı yoldan geçmişiz biz “diye çığıran 2.Cumhuriyetçilerin alkışlarıyla…


9.1.2013

Yazar Ahmet Kılıçaslan Aytar

1950, Erzurum.
Kimya Mühendisi,
Ayvalık' ta yaşıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.