Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk Türkiye

Türkler Arasında Batı Karşıtı Görüşler Hakim

ABD’li düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu’nun (The German Marshall Fund of the United States: GMF) 2-27 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılan Transatlantik Eğilimler 2012 araştırması 12 Eylül 2012 tarihinde açıklanmıştır. (http://trends.gmfus.org/transatlantic-trends-2012-released)
Araştırma kapsamında 12 AB üyesi (Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda Polonya, Birleşik Krallık, Portekiz, Slovakya, İspanya, Bulgaristan, Romanya, İsveç), Türkiye, ABD ve bu yıl ilk defa Rusya yer almıştır.
Alman Marshall Fonu, (http://www.gmfus.org) Batı Almanya Başbakanı Willy Brandt’ın 5 Haziran 1972 tarihinde Harvard Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada belirttiği ve Marshall Planı’nın uygulanmasının 25’nci yılı sebebiyle Almanya tarafından bağışlanan 47 milyon dolar ile ABD’de kurulan bir düşünce kuruluşudur.
Merkezi Washington, D.C.’dedir.
Avrupa’da Ankara, Berlin, Warşova, Paris, Brüksel, Belgrad ve Bükreş’te büroları vardır. Bratislava, Turin ve Stokholm’de ise küçük temcilikleri bulunmaktadır.
18 Ekim’de yayınlanan Emiliano Alessandri ile Nora Fisher Onar’ın ortaklaşa kaleme aldıkları “Turkey’s Transformation and Its Future Influence: A Critical Link” yazısı çok ilginçtir. http://www.gmfus.org/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1350600595Alessandri_Onar_TurkeysTransformation_Oct12.pdf
Alman Marshall Fonu tarafından 2002 yılından bu yana yapılan araştırma, ABD ve Avrupa’nın politika, güvenlik ve ekonomi gündemi hakkındaki kamuoyu nabzını yansıtması bakımından güvenilir bir kaynaktır.
Princeton Survey Research Associates International ve TNS tarafından gerçekleştirilen araştırmanın liderler bölümü, ABD ve Avrupa’da toplam 519 kişiyle yüz yüze ya da telefonla görüşülerek yapılmıştır.

Araştırma’nın Türkiye ayağını TNS PİAR üstlenmiştir. 4 -21 Haziran 2012 tarihlerinde Türkiye’deki kısmı gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye’den yaşı 18’den büyük 1009 kişi katılmıştır.

Bu yılki anketten çıkan en önemli sonuç şudur: Türklerin önemli bir kısmının ekonomik ve güvenlik çıkarları için AB’den çok Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesinden yana olmalarıdır. Bu durum, Türkiye’de eksen kaymasına yol açabilecek bir gelişmenin Türkler arasında giderek yaygınlaşmakta olduğunun bir göstergesidir.

Avrupa Birliği de ilişkilerin canlandırılmaması durumunda Türkiye’de bir eksen kayması olabileceği düşüncesindedir ki Komisyon Üyesi Füle, “ Amacımız, katılım sürecini canlı tutmak ve bir süredir devam eden ve her iki tarafta da hayal kırıklığına yol açan durgunluğun ardından bu süreci, yeniden rayına oturtabilmektir… Yeniden enerji kazanmış Avrupa-Türkiye dinamizmine giden yolu bulmak ve ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmak üzere, ortak başarılarımız ve ortak stratejik menfaatlerimizden yola çıkarak somut bir çalışma başlatıyoruz” demiştir. (http://www.abhaber.com/ozelhaber.php?id=13985)
Başbakan Erdoğan 12 Ağustos 2010 tarihinde Ankara’daki büyükelçilere vermiş olduğu iftar yemeğinde “Türkiye’nin dış politika ekseni değişmemiştir” dese de (http://www.akparti.org.tr/site/haberler/turkiyenin-dis-politika-ekseni-degismemistir/6641) önümüzdeki 50 yıl içinde dünyada, bölgemizde ve Avrupa’da büyük değişikler olacaktır.
Aslında eksen zaten Batı’dan Doğu’ya kaymaktadır. Bu gerçeği görerek Türkiye yeni bir strateji belirlemek zorundadır.
Transatlantik Eğilimler 2012 araştırması sonuçlarına göre Türklerin sadece yüzde 38’i “AB üyeliği iyidir” görüşündedir. Transatlantik Eğilimler’in 2004’te yaptığı benzer araştırmada Türk insanının AB üyeliğine verdiği destek yüzde 73 olmuştu.

Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka ilginç sonuç ise, Avrupalı halkların da Türkiye’yi AB üyesi olarak görmek istememesidir. Avrupalıların sadece yüzde 22’si Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemektedir.

Türklerin sabrı, Avrupalıların sürekli AB üyeliğine çıkardığı engeller ve Türkiye’ye karşı uyguladığı Bobon kriterleri (BO: Bizden olanlar, BON: Bizden Olmayanlar) sebebiyle taşmıştır. Çünkü Türklerin yüzde 62’si, Avrupa Birliği üyeliğinin artık iyi bir şey olduğuna artık inanmamaktadır.

Amerikalılar ise Türkiye’nin AB’ye üyeliğini Türklerden daha çok istemektedir. Araştırmada ABD vatandaşlarının yüzde 40’ı “Türkiye’nin AB’ye üye olması iyi bir şeydir” cevabını vermiştir. ABD’de liderler sınıfının yüzde 71’i Türkiye’nin AB üyeliğine destek verirken, Avrupa liderliğinde bu destek yüzde 51’dir.

Avrupa Birliği’nde Komisyon ve Konsey üyeleri Türkiye’ye daha sıcak bakarken (yüzde 64), Avrupa Parlamentosu üyelerinden sadece yüzde 48’i Türkiye’nin AB üyeliğinin “olumlu bir gelişme” olacağına inanmaktadır.

Transatlantik Eğilimler 2012 araştırmasının önemli bulguları aşağıda özetlenmiştir:

• AB vatandaşlarının yüzde 52’si ABD’nin uluslararası arenada lider konumda olmasını desteklemektedir.
• ABD vatandaşlarının yüzde 63’ü Avrupa Birliği’nin uluslararası platformda lider konumda olmasından yanadır.
• AB vatandaşlarının yüzde 74’ü ABD ile ilgili olumlu görüş bildirirken, ABD’nin popülaritesinin en düşük olduğu ülke Türkiye’dir.
• Türk vatandaşlarının yüzde 57’si ABD ile ilgili olumsuz görüşe sahip olduklarını belirtmişlerdir.
• AB vatandaşlarının yüzde 71’i ABD Başkanı Obama’nın uluslararası siyaseti ele alış biçimini desteklediklerini belirtirken, Türkler arasında bu oran yüzde 42’dir.
• 2009 yılında Obama’nın uluslararası siyaseti ele alış biçimini onaylayan AB vatandaşlarının oranı yüzde 83 idi.
• ABD seçimlerinde oy verme imkanları olsaydı, Türk vatandaşlarının yüzde 51’i oylarını Barack Obama lehinde kullanacaklarını belirtirken, katılımcıların sadece yüzde 5’i Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney lehinde oy kullanacaklarını açıklamışlardır.
• AB vatandaşlarının da yüzde 75’i ABD seçimlerinde oy kullanma imkanları olsaydı, Obama’ya oy vereceklerini söylemişlerdir. Romney’e oy verecek AB vatandaşlarının oranı ise yüzde 8’dir.
• Ekonomik krizin etkileri sorulduğunda, bir önceki yıla oranla Türkiye’de bireysel olarak ekonomik krizden etkilenenlerin oranında artış olmuştur. Türklerin yüzde 69’u ekonomik krizden etkilendiklerini belirtmişlerdir.
• Geçtiğimiz yıl ekonomik krizden etkilendiklerini belirtenlerin oranı yüzde 55 düzeyindeydi.
• AB-12’de krizden etkilenenlerin oranı bir önceki seneye göre yüzde 4’lük bir artışla yüzde 65’e ulaşmıştır.
• AB’nin ekonomik krizi ele alış biçimi, AB vatandaşlarının yüzde 48’i, Türk vatandaşlarının ise yüzde 27’si tarafından onaylanmıştır.
• Angela Merkel’in krizi yönetmesi AB vatandaşlarının yüzde 52’si tarafından kabul görürken, Merkel’in krize karşı tutumunun Türk vatandaşlarının yüzde 26’sı tarafından onaylanmıştır.

• Suriye’ye olası bir müdahale konusundaki soruya, Türk vatandaşlarının yüzde 57’si Türkiye’nin Suriye’ye müdahalede bulunmaması gerektiğini savunurken, müdahaleyi destekleyenlerin oranı yüzde 32 olmuştur.
• Ekonomik krizden etkilendiğini söyleyen Türklerin sayısı giderek artmaktadır. Bu yıl rakamlar yüzde 69’u gösterirken geçen yıl krizden etkilendiğini söyleyenlerin sayısı yüzde 21 daha azdı.
• Türklerin yüzde 46’sı ABD yerine Asya ile çalışmanın ülke çıkarları için daha önemli olduğunu düşünmektedir.
• Araştırmaya katılan her dört Türk’ten sadece biri (yüzde 26) ABD’nin uluslararası alanda lider olmasını istediğini söylerken, yüzde 29’luk bir kesim AB’nin liderliği için olumlu görüş bildirmiştir.
• Suriye’deki iç savaş Türkiye için birinci derece güvenlik riski oluşturmaktadır.
• Araştırmanın gerçekleştirildiği Haziran 2012’de üç Türk’ten sadece biri (yüzde 32) ülkelerinin Suriye’ye müdahale etmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 57’si Türkiye’nin bu işin tamamen dışında kalması görüşündedir.
• Türklerin sadece yüzde 38’i NATO’nun gerekli olduğunu düşünmektedir.
• İran’ın nükleer silah sahibi olmasından en az rahatsızlık duyan ülke Türkiye’dir.
• Avrupa Birliği’nde pek çok ülke için ekonomik açıdan zorlu bir yıl olsa da Avrupalıların üçte ikisi AB’nin ekonomileri için yararlı olduğu görüşündedir.
***
Sevgili okurlar,
29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ınız kutlu olsun,

Yazar Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.