Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk Türkiye

Fransa ile Sular Yeniden Isınıyor

Türkiye’de kürt kökenli türk vatandaşları 30.07.2012 (1)Fransa’da 1915 Ermeni Soykırımı’nı inkar edenlerin cezalandırılmasını öngören yasaya ilk imzayı atan merkez sağdaki UMP’li milletvekili Valerie Boyer, Fransa Anayasa Konseyi’nde reddedilen yasayı yeniden gündeme getireceklerini 24 Eylül’de açıklamıştır.

Ermeni haber sitesi Armenews’un haberine göre, Ermeni devlet televizyonuna konuşan Boyer, “Bir kez daha yasayı parlamento gündemine getireceğim. Hâlâ umutluyuz ve başladığımız işi bitirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı François Hollande bugün Türkiye’ye karşı farklı bir politika izliyor” demiştir.

Bu girişimden çok daha vahimi, Ermeni soykırımı iddialarının ortaokul 3 tarih ders kitaplarına girmesidir. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı müfredat değişiklikleri uyarınca, 4 Eylül’de başlayan yeni öğretim yılında öğrenciler, Ermeni Soykırımı başlığı altında bir bölüm de okuyacaklar.

Böylece Fransız gençler, 1915 yılında yapıldığı iddia edilen Ermeni soykırımını bir iddia olarak değil, tarihi bir gerçek olarak öğrenecekler.

Yeni kitaplarda yer alan bilgilerde soykırım, Osmanlı İmparatorluğu’nun etnik yapısı, Talat Paşa ve dönemin milliyetçi Türklerinin politikaları, kasıtlı sürgün, sürgündeki insanlık dışı şartlar gibi içerikler görülürken, 1915’ten önce ve sonra kaç Ermeni’nin öldürüldüğüne ilişkin sayısal verilere de yer almaktadır.

Böylece, Ermeni soykırımı iddiaları ile yetişen nesil, Türkiye’nin muhtemel Avrupa Birliği üyeliğinin gündeme geleceği dönemde Türkiye’nin üyeliği aleyhine oy kullanacaktır.

AB Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış, AA’nın konuya ilişkin sorusu üzerine şunları söylemiştir: “Fransız hükümeti ders kitaplarına koyduğu saçma sapan bilgilerle zehirli bir nesil yetiştirme iradesinde olduğunu itiraf etmiştir. Fransa’da yakın dönemde olduğu gibi bugün de gelecek nesilleri değil de gelecek seçimleri düşünen yönetim anlayışı devam etmektedir. Gelecek nesillerini düşünmeyen yönetimlerin sonunu görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok. Sayın Hollande’ın, Fransız halkının balık tutmaya gönderdiği kendisinden önceki cumhurbaşkanının sonunu hatırında tutması yeterlidir.”

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy döneminde Fransa ile ipler kopma noktasına gelmişti. Fransa Parlamentosu 29 Ocak 2001 tarihinde aldığı ve ‘Fransa 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır’ cümlesinden oluşan kararla Sözde Ermeni Soykırımı’nı tanımış, ancak soykırım iddialarını reddetmeyi cezalandırıcı bir düzenleme getirmemiştir.

2007 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yaklaşık bir yıl önce de 2001 tarihli yasaya para ve hapis cezası ekleyen bir yasa teklifi Fransız Parlamentosu’nda 2011 yılı Aralık ayında kabul edilmişti.

Yasa teklifi Fransa Parlamentosu’nun üst kanadı Senato’da da 23 Ocak 2012 tarihinde 7.5 saat süren oturumda 86’ya karşı 127 oyla benimsenmiştir. Böylece tarihte ilk defa Fransa’daki Ermeni kökenli oylara yönelik bir yasa teklifi Fransa Meclisi’nin iki kanadında da kabul edilmiştir.

Soykırımın varlığını inkâr edenlere 1 yıl hapis ve 45 bin Euro tazminat cezası öngören tasarı Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin imzasıyla gönderildiği Anayasa Konseyi’nde 28 Şubat 2012 tarihinde iptal edilen yasa teklifi
kadük kalmıştır.

Fransa Anayasa Mahkemesi, gerekçeli kararında sözde soykırım yasasının Fransa Anayasası’nın, düşünce ve ifade özgürlüğünü garanti altına alan 34’üncü maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesine aykırı olduğuna hükmetmiş, ayrıca bu yasanın Fransız Meclisi’nin yasama yetkisinin sınırlarını aştığını da karara bağlamıştır.

Sözde Soykırım Yasa Tasarısı’nın Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından reddine kadar geçen süreçte Fransa’nın en büyük iki siyasi partisi olan merkez sağ eğilimli Halk Hareketi Birliği (UMP) ve Sosyalist Parti mensubu vekillerin çoğunluğu tarafından desteklendiği göz önüne alındığında, Ermeni Lobisi’nin Fransız siyaseti üzerindeki etkisinin devam ettiği ortaya çıkmaktadır.

Fransa’da etkin bir Ermeni lobisi vardır. Bu lobinin Fransız siyasetinde etkin temsilcileri bulunmaktadır. 1929 yılında İzmir’de doğan ve 1993- 1995 yılları arasında Fransa Başbakanlığı görevinde bulunan Édouard Balladur, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin kabinesinde 2008-2010 yılları arasında Devlet Bakanlığı yapmıştır.

Ailesi Elazığ kökenli olan Patrick Devedjiyan, Fransız siyasetinde
önemli noktalara gelen isimlerden bir diğeridir. 1910-1917 yıllarında İstanbul Balıkhanesi Müdürlüğü yapan ve ‘Türkiye’de Balık ve Balıkçılık’ adlı kitabın yazarı Karekin Efendi Deveciyan’ın torunu olan Patrick Devedjiyan, 2006 yılında Fransız Senatosu’nda reddedildiği için kadük kalan sözde soykırım yasa tasarısının mimarlarındandır.

Benzer bir yasa önerisinin Fransa Anayasa Mahkemesi engelini de aşarak yasalaşması yeni dönemde de mümkündür.

Çünkü, Fransa Anayasa Mahkemesi’nin sözde soykırım yasasını iptal kararı ve 6 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen Fransa Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimlerini Sosyalist Parti Lideri François Hollande’in kazanmasına rağmen sözde soykırım iddialarının Fransa’daki ortaokul ders kitaplarına sokulmuştur.

Fransa Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen Fransız Hükümeti’nin soykırım iddialarını ders kitaplarına koyması, Fransız siyasetçileri konusunda hükümetin çok dikkatli davranmasını gerektirmektedir.

Eğer ileride Türkiye’yi soykırım yapmakla suçlayan bir yasa Fransa’da kabul edilecek olur ise, Türkiye tüm riskleri göze alarak yasayı Uluslararası Adalet Divanı’na götürebilir.

Çünkü, soykırıma maruz kaldığını iddia eden devletlerin yanında soykırım yaptığı ithamına maruz kalan devletler de Uluslararası Adalet Divanı’na başvurabilir.

Türkiye’nin konuyu Uluslararası Adalet Divanı’na götürmesi durumunda Divan, davacı ve davalı tarafların görüşlerine olduğu kadar bilirkişi olarak tayin edilen uzmanların da görüşüne başvuracaktır. Bu sebeple gerekli çalışmalara zaman geçirmeden başlanılmalıdır. Çünkü Fransa’daki gidiş, iyiye doğru gitmemektedir.

Bu konuda İKV’nın “Fransa’daki Ermeni Lobisi ve Sözde Ermeni Soykırımını İnkar Yasası ile İlgili Gelişmeler” başlığını taşıyan notu okumanızı özellikle öneririm.
http://ikv.org.tr/images/upload/data/files/degerlendirme_notu_-_55.pdf

Ottawa’da Şehit Türk Diplomatları Anıtı Açıldı

Ermenilerin Ermenistan dışında açtıkları onlarca anıta karşı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 1982 yılında ASALA militanlarınca öldürülen Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Atilla Altıkat ve şehit Türk diplomatları anısına Kanada’nın başkenti Ottawa’da yaptırılan Şehit Türk Diplomatları Anıtı’nı 22 Eylül’de açmıştır.
Benzer anıtların, Türk diplomatlarının şehit edildikleri tüm ülkelerde açılması için gerekli girişimleri Dışişleri Bakanlığı yapmalıdır.
Kanada’nın başkenti Ottowa’da belediyenin izin vermesinden sonra Ermeni diasporasının olası tepkisi nedeniyle çalışması sessizce yürütülen ve yapımı tamamlanan anıt, Türkiye’nin girişimiyle sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı yurtdışındaki ilk Türk anıtıdır.
Eseri yapan heykeltıraş Necmettin Yağcı, altı metre çapı, üç metre derinliği olan heykelin tüm imalatının Türkiye’de yapılmış ve geçen Temmuz ayında parça parça Kanada’ya götürülmüştü.
Ermenilerin Ermenistan dışında açtıkları en önemli ve mesaj içeren anıt Paris’in bir banliyösü olan Sevr kasabasındadır. Sevr Anlaşması’nın imzalandığı binanın önüne anıt dikilmesinin anlamı şudur:
“Bizler Lozan’ı tanımıyoruz. Sevr bizim için geçerlidir. Çünkü Sevr’de büyük Ermenistan vardır.”
Osmanlı İmparatorluğunu tarihe gömen Sevr (Sevres) Anlaşması’nın imzalandığı Paris’in Sevr banliyösündeki Porselen müzesinin önüne Ermeniler tarafından 8 Mart 2001 tarihinde Ermeni Kin Anıtı dikilmiştir.
Anıt’ın kaidesinin üzerinde “1915’te Jön Türk Hükümeti tarafından katledilen 1.5 milyon Ermeninin anısına” yazılıdır.
Bu ifade Auschwitz-Birkenau toplama kampının önüne dikilen taşta vardır. 1.5 milyon Yahudinin Naziler tarafından İkinci Dünya Savaşı’nda burada katledildiği taşta yazılmıştır.
Bu, bir uluslararası intihal olayıdır. Ermenilerin, 1.5 milyon Ermeninin Türkler tarafından katledildiği yalanını nereden çaldıkları bellidir.
Eskişehir gelecek yıl Türk Dünyası’nın başkenti olacaktır. Eskişehir’e bu kapsamda bir Hocalı Soykırım Anıtı dikilmesi çok anlamlı olacaktır.
Bakü’deki muazzam mermer anıtın bir benzerinin, Eskişehir’e hiçbir bedel ödenmeden Bakü’de yaptırılarak Eskişehir7e getirilmesi mümkündür.
Karar alıcıların bilgisine bu köşeden sunuyorum.

Fransa’da Yapılan Sözde Ermeni Soykırımı Anketi’ne Katılalım ve Hayır Diyelim

Fransa’da yeni sözde Ermeni soykırımı anketi yapılıyor. Şu anda 52/48 aleyhimize bir durum söz konusu. Lütfen ankete katılalım ve oyumuzu kullanalım.

Ankette yeni bir Ermeni soykırımı yasası gerekli mi diye sorulmuş. Siteye girip kırmızı renkli (non) yazan yeri işaretlemeyi ihmal etmeyelim ve bu linki tüm tanıdıklarımıza göndererek ankete katılmalarını sağlayalım.

http://www.newsring.fr/societe/165-faut-il-une-loi-sur-le-genocide-armenien
***
Sevgili Okurlar,
Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun Kırımoğlu: Bir Halkın Mücadelesi (Qırımoğlu: Bir Halqın Milliy Küreşi КЪЫРЫМОГЪЛУ … Борьба одного народа КИРИМОГЛУ … Боротьба одного народу ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ ПРЕЗЕНТАЦІЯ) belgeselinin tanıtımı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın katılımıyla 18 Ekim 2012 Perşembe günü saat 19. 00 da Kırım Akmescit Profsoyuzov Kültür Evi’nde yapılacaktır.

Belgesel, TRT TÜRK ve TRT Belgesel Kanalı’ndan saat 19 dan itibaren canlı yayınlanacaktır.

Yazar Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.