AB’ye vizeyi kaldır çağrısı

Yazan

Haberi paylaşın

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB yetkililerini ve üye ülkeleri, AB Adalet Divanı’nın ve kendi ulusal mahkemelerinin Türk vatandaşları lehine aldığı vize kararlarını uygulamaları ve Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırmaları istedi. - Egemen9AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB yetkililerini ve üye ülkeleri, AB Adalet Divanı’nın ve kendi ulusal mahkemelerinin Türk vatandaşları lehine aldığı vize kararlarını uygulamaları ve Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırmaları istedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış tarafından yapılan Türkiye’nin resmi çağrısı, Avrupa Komisyonu üyeleri ve sözcüleri ile Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin yanı sıra AB’nin sivil toplum ve düşünce kuruluşları ve Avrupa medyasını hedefliyor. Çağrı ayrıca AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle, İçişlerinden Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve AB Konseyi Dönem Başkanı Danimarka Dışişleri Bakanı Villy Sovndal’e iletildi. Bağış, Türk vatandaşlarına uygulanan Schengen vize rejiminin toplumlararası kaynaşmaya engel olduğundan, Türk halkı ve AB halkları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önünde engel teşkil ettiğini vurguladı.

Anlamsız hale geldi

Vize şartının Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin yanı sıra gençlerin AB fonlarından ve projelerinden faydalanabilmeleri açısından engel oluşturduğunun altını çizen Bağış, uzun ve külfetli vize prosedürlerinin Türk işadamlarının Gümrük Birliği çerçevesinde yararlanmaları gereken adil rekabet ortamına zarar verdiğini bildirdi. Bağış, “Son 10 yılda Türkiye’de yaşanan kayda değer ekonomik büyüme, AB’nin halihazırda uyguladığı vize rejiminin anlamsız hale geldiğini göstermektedir. Vize uygulaması kaldırıldığı takdirde, ekonomik kriz içinde bulunan AB üyesi devletlerin, Türk vatandaşlarının ticari, kültürel, eğitsel, turistik ve benzeri amaçlarla yapacakları ziyaretlerden fayda sağlayacakları açıktır” dedi. AB ile üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye’nin, ortaklık statüsünden kaynaklanan pek çok hakka sahip olduğunu ifade eden Bağış, 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokol’ün ilgili maddesinin iş kurma hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımına yeni kısıtlamalar getirilmesini yasakladığını hatırlattı.

Turiste engel olmayın

Son zamanlarda Almanya ve Hollanda gibi bazı AB üyesi devletlerin mahkemelerinin AB Adalet Divanı’nın içtihadına dayanarak Türklere vize serbestisi tanıyan kararlar vermeye başladığını hatırlatan Bağış, mahkeme kararlarına göre Türklerin turistik amaçla Almanya’ya vizesiz seyahat edebilmesi gerektiğini söyledi. Bağış, “Hollanda Danıştayı’na göre, Türklerin iş kurma amaçlı seyahatlerinde vize şartının aranması, Ankara Anlaşması’nın 9’uncu maddesinde yer alan ayrımcılığın yasaklanması hükmüne aykırı kabul edilmelidir” dedi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, şunları kaydetti:

Okumaya devam et  Sahipsiz Türkler : SAYIN EGEMEN BAGIS’IN DIKKATINE

Uygun adımlar atın

“AB üyesi devletlere, hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca, AB Adalet Divanı’nın ve ulusal mahkemelerinin kararlarına uygun şekilde hareket etmeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. Avrupa mahkemelerinin hukukun üstünlüğü ilkesini ve ahde vefa ilkesini gözettiğini görmek memnuniyet vericidir. AB hükümetleri de benzer şekilde hareket ederek, söz konusu mahkeme kararlarına uymak için gerekli değişiklikleri yapmalıdır. AB’nin kurucu antlaşmalarının koruyucusu olan Avrupa Komisyonu’nu, üye devletlerin Katma Protokol’ü yürürlüğe koydukları tarih itibarıyla, iç hukukları ve uluslararası yükümlülükleri bakımından geçerli olan yasal rejimlerini netleştirmelerini sağlamak için kendi inisiyatifiyle harekete geçmeye, Hollanda mahkemesinin son kararları ışığında aynı soruyu üye devletlere bir kez daha yöneltmeye ve bu bulgular temelinde uygun adımı atmaya davet ediyoruz.”

 

 

 

 

 

Hürriyet


Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir