MÜMTAZ’ER VE BÜTÜN BENZERLERİ

Cemaat, Atatürk ilke ve inkilaplarından yükselen faziletin cumhuriyet kurumlarına merkezci,seçkinci ve otoriter bir zihniyetle yansıdığı savıyla devlete karşı açtığı savaşı kazanmış görünüyor.

Hem anayasal hukukî düzeyde kurumsallaşmış siyasî kültür hem de bu siyasi kültüre yönelik insan yetiştirme düzeni değiştirilmiştir.

Şimdi sağında CIA,solunda MOSSAD ile Türkiye’nin yeni derin devletini oluşturan cemaat ve emrinde AKP iktidarı ve yeniCHP muhalefeti, bir yanda Atatürkçü faziletin yansıdığı siyasal ve toplumsal sistem,yargı ve asker-sivil ilişkilerinde son eksiklerini tamamlıyor ve yeniTürkiye’yi  giderek küresel serbest piyasanın daha çok uydusu haline getiriyorlar.

*

Cumhurbaşkanı Gül’ün Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu üyeliğine atadığı  Mümtaz’er Türköne’nin misyonunu da bu çerçeveden düşünmek gerekiyor.

Misyon Atatürkçülüğün yalan,tahkir ve tezyifle sulandırılması ardından  toplumun şuursuzlaştırılmasıdır.

Ne ki Mümtaz’er Türköne’nin,”Akşamcısı Atatürk’ü beyaz leblebi ve keçi peyniriyle rakısını yudumlayarak, arabesk dinleyerek yad etsin. Alevi’si ayin-i cemde niyaza dahil etsin. Öbürü mevlit okutsun, dua etsin. Sadece Anıtkabir’e gidip çaput bağlamasına karşıyım” ifadeleriyle gösterdiği  dini-imanı ve mefkuresiyle inanılmaz densizliğine hak ettiği yanıt  damardan verilmelidir.

*

Mümtaz’er ve benzerlerini daha iyi tanımanın yolu tarih şeridini taa en başından bu güne çevirmekten geçiyor.

Charles Darwin,”Türlerin Kökeni”  adlı eserinde,  canlı türlerinin nesilden nesile,kalıtım- çeşitlilik- seçilim esasları çerçevesinde değişime uğrayarak farklı özellikler kazandığını konu ediyor.

Gregor Mendel bir gen havuzu içinde bir nesilden diğerine karakterlerin aktarımını konu eden  “Kalıtım Kuramı”nda  Darwin’ in tezini kuvvetlendiriyor.

Tez hipotezle başlıyor, destekleyen deneyler sonucunda kuram,  tekrar tekrar desteklenmeler sonucunda kanun haline geliyor

-ki;Darwin ve Mendel Kuramlarına doğa bilimcilerinin yüzde 99.8′ i inanıyor!

*

Büyük Patlama “evrenin doğuşu”dur,bir şekilde zamanla dünyada “yaşam” başlıyor; bitkiler,hayvanlar ve maymunlara varan bir evrim zincirinde insanlaşma ve Charles Darwin,”Türlerin Kökeni” eserine -işte, bu noktadan hareket ediyor!

Okumaya devam et  Türk Tarih Kurumu ve İzmir  İktisat Kongresi

Halbuki başlangıçtan çok sonra tek Tanrılı dinlerin kutsal kitaplarında -mesela,Kuran-ı Kerim’de yaratılışla ilgili ayetlerde de;

“Şüphesiz  Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde yarattı.Sonra arş üzerine istiva buyurdu” Araf Süresi 7-54 ayeti,Allah’ın önce”gökler”den kasıt paralel evrenleri ve “yer”den kasıtla bilinen ve mütemadi genişleyen ve dünyanın da yer aldığı “evrenin doğuşu” bildiriliyor.

*

Araf Süresi 7/11-12-13 ten devamla,”Sizi önce yarattık,sonra size şekil verdik.Sonra da meleklere dedik ki:”Adem’e secde edin” ayeti ise yaratılan göklerin ve yerin ve bunların sakini meleklerin ardından ilk insan Adem’in şekillendirilerek yaratıldığı,bu konumuyla Kainat’ın “insan” efendisine daha önce yaratılmışların biatının istendiği anlaşılıyor.

“Ancak İblis secde edenlerden olmadı.Beni ateşten yarattın,onu çamurdan,dedi” bunun üzerine,”Allah dedi ki,Hemen in oradan…çünkü sen aşağılıklardansın!”ayetinde;ateş ve çamur’un, Büyük Patlama ardından yalnızca bu evrende yaşamın var olduğu dünyada bulunduğunun hatırlanması gerekiyor!

*

Adem ve eşi,İblis’in apaçık bir düşman olduğu bilincindedir ve tüm evrenlerin birbirine geçiştiği cennettedirler,bir zaman sonra  İblis’e kanıyorlar.

Araf 7/24-25’te ;”Allah buyurdu ki:”İniniz biriniz birinize düşman olarak.Size bir zamana kadar yeryüzünde bir yerleşip kalmak ve bir nasip olmak takdir edilmiştir”ayetiyle;

Adem’in ve Havva’nın -aşağıya,ateşin ve çamurun,bitkilerin,hayvanların ve insana benzer yaratılışların olduğu  yeryüzüne indirildiği  anlaşılıyor.

*

Kutsal Kitaplar “Yaratan”ın tek olduğunu, doğmadığını ve ölümsüzlüğünü söylüyor.

O halde bir zaman ve  bir yerde dünyada Adem ve Havva’ nın  doğması ve doğumuna birilerinin aracılık etmesi gerekiyor -nitekim,onlarda -işte,o maymunla insanlaşma evrim zincirinde insana benzer bir dişi yaratıktan doğuyor…

Adem ve Havva’ nın anası ve babasından farkı,Yaratan’ın ruhundan  illiyyun  tüneliyle onlara üfürdüğü ruhtur.

Nâr’dan ve Nur’dan “yaşam” başlıyor…

*

Hz.Adem ve Havva;  Yaratan’dan enerji alıp tüm  insanlığa evreni  aydınlatacak enerjiyi dağıtan bir görevdedir ve  başlangıcını onların yaptığı insan soyunun macerası başlıyor.

Okumaya devam et  Türk Tarih Kurumu ve İzmir  İktisat Kongresi

Allah’ın  illiyyun tüneliyle üfürdüğü ruhtan alan sayısız insan doğuyor…

Mesela,Büyük Hun’da Mete ve çağdaşları, bir başka dönemde Göktürk’te Bilge Kağan ve çağdaşları, başka bir dönemde Gazne’de Alp Tekin,-işte Selçuklu’da Selçuk Bey,Osmanlı’da Osman Bey,bir başka dönemde Mustafa Kemal vardır-ki,çağımız Türklerine enerjisini veriyor.

O nedenle Türk Ulusu ona Atatürk,başka uluslarda kendilerine ait olana ulu diyor!

*

Şimdi Atatürk’ün külüstür bir imparatorluğun külü üzerinden “Bağımsızlık Aşk’ı” kaynağından  kurduğu Türkiye’yi düşününüz.

Müthiş biri geri kalmışlık ve devasa borç yükünü de!

Halkevleri,Köy Enstitüleri,Kültür-Dil-Edebiyatta atılan dev adımları…

Ya da tayyare fabrikasını,basma fabrikasını,traktörü-ziraat kooparatiflerini,üretme çiftliklerini…

Tek ulus çatısı altında ve dinsel ayrışma olmadan…

Bağımsızlık aşkı ile gürül gürül çok partili demokrasiye geçilen yılları,2.Dünya Savaşını,Hiroşima-Nagazaki’yi,NATO,ikili anlaşmalar,Dünya Bankası,IMF komünizme karşı duruşu!

Fakirliği,çaresizlikleri,bilgisizliği  fakat gayreti ve iyi niyeti düşününüz.

*

Küreselleşmenin şu dakikasında da İslamın batıya entegrasyonu için ılımlılaştırıldığını ve bölgede enerji güvenliğinin sağlanmasını teminen asker ve hamal edildiğimizi de görünüz!

O külüstürün külünden bağımsızlık Aşk’ı ile oluşturulan Cumhuriyet bugün  bu amaçlar için dönüştürülmüş bulunuyor.

Kimileri için Atatürk ve kimliği açık düşman haline gelmiştir.

Tek ulus,üniter devlet,laik sistem hakkında karar verilmiş,ilanı için gün bekleniyor.

Bozuk niyetler,gıdıklanan islam ve  yeniTürkiye Cumhuriyeti!

*

Mümtaz’er Türköne,”Atatürkçülük diye verimsiz, faydasız bir meslek üretildi. Bir kere bu tahammülsüzlük niye? Bu eleştiriye neden bu kadar tahammülsüz oluyorlar? Atatürkçülük eleştirilemez mi? Eleştirilemeyen şeyin adı “dogma” değil mi? Atatürk’e dayanıp dogma üretmek Atatürk’ün mirasına ihanet değil mi? Eleştirilmekten neden bu kadar rahatsız oluyorlar?”diyor.

Atatürk’e dayanıp yaratılan dogma Türk’lerin bir millet olarak yaşama azmi ve iradesinin göstergesi olan “millî şuur”dur-ki,bir yanıyla toplum olarak mahşer günü Peygamber şefaatine Atatürk’ün sancağı altında gideleceğine dair dillendirilmeyen fakat ölümsüz inanıştır.

Okumaya devam et  Türk Tarih Kurumu ve İzmir  İktisat Kongresi

Dillenmiş ve çaputlanmış bir maymunun  buna inanmasına imkân yoktur!

*

Benzemiyorlar mı?

Haberi paylaşın
Mustafa Kemal Atatürk

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Siyasi Partillesme ve Milli bir Örgütlenme ile siyasi ve ekonomik isgale karsi savasmaktan baskacaremiz hic bir yok.

 2. Şimdi de Çiftçilerin önü kesiliyor. Her çiftçi her istedini ekemeyecek, ekime sınır getiriliyor, hayvancılığa sınır getiriliyor. Enflasyon düzelirim dersiniz.

 3. brics ilk kurulduğunda ekonomik mucize gerçekleştiren ülkeler olarak masum bir örgüttü ve Türkiye’de o zamanlar nispeten iyi giden ekonmisi ile…

 • “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  Kıbrıs’ta sular durulmuyor. Kıbrıslı Rumlar AB’nin desteği ile iyice şımardı. Önemli haklar elde etmeye çalışıyor. Ancak karşılarında KKTC’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı buluyorlar. Tatar, hiç taviz […]


 • Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu görüşmeleri bu yıl geçmişlerden farklı ve yeni bir dönemin başlayacağının habercisi konumunda zira 2023 yılında dünya […]


 • Altın Koza’ya Altın Program

  Altın Koza’ya Altın Program

  30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali’nin 18-24 Eylül tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM, Cinema Pink salonlarında gösterime sunulacak uluslararası programı; Berlin, Cannes, […]


 • Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan, Rus göçü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa daha fazla vatandaşın katılmasını gerektiren kısmi seferberlik kararından sonra […]


 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]


 • SADAKA

  SADAKA

  Bir dakika durup düşünün, ne kadar aşağılayıcı bir durum içindeyiz bu günlerde. Emekli vatandaşların emekli maaşlarına 3 liramı verelim yoksa 5 liramı verelim konusu, bütün […]


 • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine  katılmak için  New York’a  gitmeden  önce Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB ile yolları ayırabiliriz” diyerek önemli bir açıklamada bulunmuştur: ”Avrupa Birliği, […]


 • BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  Enflasyon altında ezilen yurttaş bütçeyi de finanse etti. Merkezi yönetim bütçe sonuçlarına göre yılın ilk sekiz ayında başta ÖTV ve KDV’de olmak üzere vergi gelirlerinde […]


 • O YILLAR

  O YILLAR

  O YILLAR                 HÜSEYİN MÜMTAZ                 Biz eskidik ama yazılar hiç eskimiyor galiba…                 Tam on yıl önce, Falih Rıfkı Atay’dan şu kısa alıntıyı yapmışız; […]


 • Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Halkımız aptal değil, tehlikenin farkında. Yıllardır „sivil işgal kuvvetleri“ ülkemize dolduruluyor. „Barış süreci“ diye, binlerce PKK askeri, davul-zurna eşliğinde silâhları ile birlikte ülkemize sokuldu. Onları […]


 • Siyasette “aptal sözcüğü”

  Siyasette “aptal sözcüğü”

  Sosyal medyada aptal sözcüğünün çok sık kullanıldığını görmüşünüzdür. Siyasi ya da ideolojik tartışmayı aptalsın, akıllısın gibi yere indirgemek, aslında “entelektüel yeteneğin” sınırlı olduğuna işaret eder, […]


 • ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ÇEDES PROJESİ İLE AKP KARŞI DEVRİM’İNİN ŞEYHÜLİSLAMLIK AYAĞI DA KURULMUŞ OLUYOR Çağdaş bir devlet yurttaşlarına din dayatmaz. DİB bütçeden aldığı bakanlıklar üstü ödenek ile toplumun […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (21 Eylül 2023) 1.  ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Eylül Bağımsızlık Günü’nde Ermenistan halkına en iyi dileklerini göndererek, ABD’nin Ermenistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve […]


 • 8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  Yaz aylarında beklenen turist 50 milyondu 36 milyon turistle sezonu kapattık. Turizm Bakanlığı yetkilileri geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 5.65 artış yaşandığını söylüyor. Kış […]


 • NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  Tv de anlatılıyordu.Antalya da Rus’un biri Site den 80 daire satın almış. Sadece Ruslara kiralıyormuş.Doğrumu yanlış mı bilmiyorum. Ama sektörüm olan Tarımdan biliyorumBaşta Muz seraları […]


 • İstiklal Harbi’nde Etnik İhanet

  İstiklal Harbi’nde Etnik İhanet

  İzmir’in işgalinden cesaret alan 800 kadar yerli Rum çetesi, İzmir’in işgalinden bir gün sonra, ı6 Mayıs sabahı Urla yarımadasındaki Türk köylerine saldırdılar. Köylüleri katletiler. Mallarını […]


 • MARX’TA PARA (10)

  MARX’TA PARA (10)

              ‘Para-sermaye’nin başlangıçta, metalik para, kredi senedi, değerli kâğıt vb biçiminde olmasının önemi yoktur.             Tek koşul “ sermaye olarak para (argent) biçiminde avans edilmiş […]


 • MARX’TA PARA (9)

  MARX’TA PARA (9)

  Para ve semayenin çevrimi Kapital’in II.cilt birinci bölümünde kapitalin dolanım süreci şöyle formüle edilebilir (1): I           A-M … P … M’ -A’  para-sermaye çevrimi […]


 • Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda  “Hocalı Soykırımı”na da  Değinebilirdi

  Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda  “Hocalı Soykırımı”na da  Değinebilirdi

  ABD’deki BM’nin 78’nci Genel Kurulu görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaları ele alarak  şu önemli tespiti yapmıştır: “Karabağ, Azerbaycan toprağıdır.”  Erdoğan   bu  fırsattan yararlanarak  en […]


 • ÖNCELİK NE OLMALI, SİVİL ANAYASA MI?

  ÖNCELİK NE OLMALI, SİVİL ANAYASA MI?

  Hükümet ve Sn. Erdoğan, ekonomik gidişatın altında bunalmaktalar. “Bu kardeşiniz, bu iktidarda olduğu sürece FAİZ her ay inecek-FAİZ neden enflasyon netice” büyük iddia ve söylemlerinden […]Posted

in

by