Başbuğ da MİT’i işaret etmiş

Eski Genelkurmay Başkanı, kitabında terör örgütleriyle görüşmeyi analiz ediyor.

MİT-PKK arasında Oslo’da yapıldığı öne sürülen görüşme sırasında, Genelkurmay Başkanı olan emekli Orgeneral İlker Başbuğ kaleme aldığı “Terör Örgütlerinin Sonu” kitabında, terör örgütleriyle hükümetler arasında yapılan görüşmelere ilişkin çarpıcı bilgilere yer veriyor.

Başbuğ, “Görüşmelerin, toplum tarafından iyi karşılanmayacağını düşünen hükümetler, görüşmeleri bazen doğrudan özellikle istihbarat örgütleri üzerinden yürütürken böyle bir şeyin olmadığını açıklamayı, bazıları da görüşmeleri dolaylı olarak üçüncü tarafın üzerinden yürütmeyi tercih etmektedirler” diye yazıyor.

Başbuğ kitabında Eylül 2010’da Audrey Cronin tarafından yazılan “Terör Nasıl Sona Erer” başlıklı kitabında yer alan istatistiksel verilere de yer veriyor. Cronin’in 455 terör örgütü üzerinde yaptığı çalışmada ulaşılan sonuçlarla ilgili bilgilere yer verilirken, “Örgütlerin sadece yüzde 18’i görüşme sürecinin başlamasını istemiştir. Terör örgütleri ile yürütülen görüşmelerin, başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali ise oldukça düşüktür, yüzde 10 civarında” deniliyor. Başbuğ’un Mayıs 2011’de Remzi Kitabevi tarafından basılan kitabında Cronin’in kitabına atfen verilen bilgiler özetle şöyle:

• Terör örgütlerinin varoluş süreleriyle, görüşmeleri kabul etmesi arasında bir ilişki vardır. 10 yaşın altındaki terör örgütleri görüşmelere olumsuz bakarken, 20 yaşın üstündeki örgütlerin görüşmelere yaklaşımı olumlu oluyor. İstatistikler, genel olarak 5 terörist örgütten birinin görüşmeleri kabul ettiğini gösteriyor.

• Terör örgütlerinin yaklaşık yüzde 18’i görüşmeleri kabul etmiştir. 455 örgütten 81’i görüşmelere katılmıştır. 81 görüşmeden, 24’ünde çözüme ulaşılmış, 22’sinde stabil durum ortaya çıkmış, 26 durumda terör devam etmiş, 9 görüşme ise tamamlanamamıştır.

Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 10 civarında olması, devam eden görüşmelerin başarılı olarak sonuçlandığı anlamına da gelmemektedir. Görüşmelere devam eden örgütlerin yarısına yakınının ise, düşük yoğunlukta ve şiddette de olsa, terör eylemlerine devam ettiği de ulaşılan diğer bir sonuçtur.

AYKUT KÜÇÜKKAYA/Cumhuriyet

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.