Bayan Flather’e açık mektup

Sayın Baroness Shreela Flather, - Chamcha Girl in sariRefik Mor                                                                     Neumünster, 29.06.2011
Geibelstr.13
24536 Neumünster
Germany

Baroness Shreela Flather
House of Lords
London, SW1A  OPW

Sayın Baroness Shreela Flather,

”Hükümetin Ermeni soykırımını tanımak üzere ne gibi bir takvim önğördüğü”

Yönündeki soru önerğenizi, bir parlamenter olmanız gereği en doğal hakkınız olarak görüyorum.

Yalnız burada doğal ve hukuki olmayan birşey varsa, o da sizin önerğenizin hukuki bir dayanağının olmadığıdır.

Diğer bir deyişle, Suzanne ve Gregoire Krikorian   tarafından, Avrupa’nın en yüksek mahkemelerinden olan Avrupa Adalet Divanı’nda Ermeni soykırımına atıfta bulunularak açmış oldukları maddi ve manevi tazminat davası, 17 Aralık 2003 tarihinde Esas No: T-346/03 kararı ile rededilir  ve 30 bin Euro’luk mahkeme masraflarını ödemeye mahkum edilmişlerdir.

AAD’nın rededtiği T-346/03 esas sayılı (dosya numaralı) davanın 25 nolu gerekcesinde, hakim aynen söyle demektedir:

T-346/03 esas nolu gerekceli karardan alıntı :

”25.
Davacıların gerçekten  ve somut zarar  görmüş olduklarını gösteren deliller  konusuna  gelince; davacılar, dava dilekcesinde genel ifadelerle Ermeni birliğinin uğradığı manevi zararın talebi ile sınırlı kalmış olup,  ne bu konuda,  ne de şahsen kendilerinin ugradıgı zararın kapsamı hakkında  zerre kadar  dahi delil gösterememiş olmalarıdır  Davacılar  bununla, kendilerinin gerçekten ve somut olarak zarar görüp görmedikleri  hakkında mahkemenin hüküm verebilmesi için yeterli bilği  verememişlerdir. (AAD’nın bu konuda 2 Temmuz 2003 tarihli T-99/98,  Hameico Stutgart /konsey ve komısyon ((Emsal))davası kararı ve komisyonun  No.68 ve 69, Slg.2003, II-0000 kararı) ”

Yine, iddianamenin 10.cu numarasında Davacilar:
T-346/03 esas nolu gerekceli  karardan alıntı :

”10.
Davacılar ayrıca, bir çok temel insan haklarının, özellikle 4.Kasım 1950 yılında Roma’da imzalanan insan hakları ve temel özgürlükleri koruma altına alan  Avrupa  sözleşmesinin 3. ve 8. maddesine dikkat çekerek, burada sözü edilen,  özel yaşam  hakkının kutsallığı,  aşağılayıcı veya insanlık dışı Muameleye tabi  tutulmama haklarının ihlal  edidiğini,  savunmaktadırlar. ”

Alıntının sonu.
Frana’daki Ermeni Diasporasını Avrupa Adalet Divanı’nda,  soykırıma atıfta bulunarak tazminat davasını açmaya cesaretlendiren konuya gelince.

Hafızaların tazelenmesi açısından ise, olaylar söyle gelişmiştir.

Avrupa parlamentosu   20 Temmuz 1987’de içerik olarak :

”Türkiye Ermeni soykırımını tanımadığı müddetce, AB’ne üye olamaz”

denen C-190 esas nolu  siyasi bir karar alır.

Yıl 1999,  yani 12 yıl sonra.

AB ve o anda başbakanı sayın Bülent Ecevit olan Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye’nin AB’ne  üyelik için aday olup olamıyacağı konusunda Avrupa’lılarla yoğun bir şekilde tartışmaktadır

Ve nihayet, o hatırlayacağınız sahnelerle Başbakan sayın  Ecevit  ertesi gün  apar topar Helsinki’ye davet edilerek, Türkiye’nin AB üyeliğine adaylık kararı verilir

Bunun üzerine adeta çileden çıkan Ermeni diasporası:

-20 Temmuz 1987 tarihli Avrupa parlamentosunun C-190 esas nolu siyasi kararına atıfta bulunarak ve bu siyasi karardan cesaret alarak-

”Türkiye önce Ermenilere yaptığı soykırımı kabul etsin, ondan sonra üyeliğe adaylık statüsü verin, aksi takdirde AB akit dışı sorumluluğunu zedelemiş olur”
diyerek,

*    Avrupa Parlamentosu’na,
*    Avrupa Birliği Konseyi’ne ve
*    Avrupa Birliği Komisyonu’na karşı

Avrupa Adalet Divanı’nda-AAD’nında-

”Birliğin akit dışı sorumluluğu ve davanın esassızlık  (gerekcesizlik) konumu ‘ ‘

İçerikli dava açar.

Yukarıda , davanın içeriğini oluşturan;

”Birliğin akit ((Antlaşma)) dişi sorumluluğundan”

Kasdedilen:

uluslararası insan hakları ve   1915 olaylarında yaşanan trajik tarihi olaylardır.
Yani Ermenilere haksızlık edilerek  soykırım uygulanmıştır denmektedir.

Ama bu dava, yukarıda da belirtildiği gibi, AAD’nın birinci dairesi tarafından
17 Aralık 2003 tarihinde Esas No: T-346/03 kararı ile rededilir.

Ermeni diasporası bunun üzerine temyize gider (karar”a itiraz eder).

AAD’nın dördüncü dairesinde görülen  temyiz davası, (itiraz davasI)  17.04.2004 tarihinde,
C-18/04 P Esas nolu  nihai karar ile yeniden rededilir.

Bu nihai kararla Ermeniler ayrıca 30.bin Avro’luk mahkeme masrafını da ödemeye mahkum edilirler

Sayın Baranes Shreela Flather,

Avrupa Adalet Divanı ve verdiği kararlar, vatandaşı olduğunuz İngiltere tarafından tanınmaktadır ve bu anlamda da sizler için bu kararların bağlayıcı olması gerekir.

Yukarıda adı geçen Avrupa Adalet Divanı’nın kararına, her demokrat gibi sizin de uymanızı ve  Türk’leri  haksız yere itham ettiğinizden dolayı, verdiğiniz soru önergesini geri çekerek , tüm Türk halkından özür dilemenizi talep ediyorum.

Refik Mor

English version here


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir