Kategoriler
Bilim

“Nükleersiz bir dünya mümkün”

Alman hükümetinin küresel çevre değişikliği bilimsel kurulu, dünya ve ekonomisi nükleer enerji olmadan da “yeşillenebilir” diyor. Kurulun son raporuna göre dünyamız fosil ve nükleer yakıtlara muhtaç değil.

Alman hükümetinin Küresel Çevre Değişikliği Danışma Kurulu uzun ve ayrıntılı araştırmalarının sonunda, 82 milyon nüfuslu bu sanayi ülkesinin enerji ihtiyacını nükleer elektrik santralleri olmadan da karşılayabileceğini ortaya çıkardı. Çevre danışma kurulunun son raporunda yeşil ekonomiye geçmek için nükleer ve fosil yakıtlara ihtiyaç olmadığı belirtiliyor.

Almanya hükümetinin bilimsel danışma kurulu başkanı Dirk Messner, ‘Fosil enerji hammaddelerini terk etmemiz gerekir. Çok riskli olduğu için nükleer enerjiye de bel bağlanamaz. Bir sorun, başka bir sorunu zorlayarak ortadan kaldırılamaz’, diyor. Küresel çevre değişiklikleri danışma kurulu adı altında faaliyet gösteren komisyon son raporunda federal hükümete fosil ve nükleer enerji sonrası döneme sıçrayışın yol haritasını sunuyor.

Fukuşima faktörü

Aslında raporun 23 martta açıklanması bekleniyordu. Ancak Japonya’daki felaketler ve Fukuşima nükleer enerji santralinin ölüm saçmaya devam etmesi Almanya’daki atom santralleriyle ilgili benzeri görülmemiş tartışmalara yol açmıştı. Raporu teslim alacak olan çevre ve araştırma bakanları o sıralarda nükleer santrallerin faaliyet süresini yeniden uzatan yasaya moratoryum getirmekle meşguldüler. Dirk Messner, nükleer enerji faslını raporda daha kapsamlı işleyebilmek Nisanı beklediklerini söylüyor. Kurum Fukuşima’nın ardından nükleer enerji konusuna daha fazla ağırlık vermiş ve belli bir süre sonra her iki teknoloji, yani nükleer ve fosil yakıtlar olmadan da enerji ihtiyacının tamamen karşılanabileceğini gözler önüne sermek istemiş.

Yeni raporun özünü, fosil enerji ekonomisinden, yenilenebilir enerjilerin kullanıldığı yeşil ve sürdürülebilir dünya ekonomisine geçiş oluşturuyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Fukuşima faciasının ardından alelacele kurulan etik komisyonundan bu transformasyonda yol gösterici olmasını istemişti. Merkel, etik komisyonunun, nükleer enerji kullanımında ortaya çıkan risklerin sorumluluk bilinciyle nasıl üstesinden gelinebileceğine karar verip, varılan neticenin yenilenebilir enerjilere geçişle uyumlu hale getirilmesine çalışması gerektiğini söylemişti.

Tasarruf, enerjilerin en yeşili

Federal hükümetin çevre danışma kurulu tarafından hazırlanan yeşil enerjilere geçiş raporu bu anlamda etik komisyonuna da rehber olabilir. Çünkü iklimin hızla değişmesi ve doğal kaynakların tükenmeye yüz tutması nedeniyle bir an önce yeşil ekonomi transformasyonunun başlatılması gerekiyor. Kurul başkanı Dirk Messner, fosil ve nükleer enerjilere veda etmenin teknik ve ekonomik bakımdan mümkün olduğunu söylüyor. Messner sözlerini şöyle sürdürüyor: ‘İlk aşamada yenilenebilir enerjilerin yatırım ihtiyacı klasik enerji yatırımlarının üzerinde olacaktır. Ama güneş ve rüzgâr bedava olduğu için yatırımlara paralel olarak üretim maliyeti de düşecektir. Raporda, finansman probleminin normal piyasa şartları çerçevesinde nasıl çözülebileceğini de gösterdik.’

Uzmanlara göre küresel iklim ve çevre sorunlarıyla başa çıkılabilmesi için üç önemli alana el atılması gerekiyor. Enerji tedariki, hızlanan şehirleşmenin gerektirdiği ek kaynak tüketimi ve ormanların tahrip edilip ekili alanların genişletilmesi. Dirk Messner en kestirme yolun enerji ve hammadde tasarrufundan geçtiğini, ancak bunun bazı çıkar çevrelerince iddia edildiği gibi, enerji açığı çıkacağı anlamına gelmediğini belirtiyor. Raporda, problemin yarı yarıya enerji verimliliğiyle çözülebileceğini gösterdiklerini söyleyen Messner, durmadan daha fazla enerji üretmek yerine, daha az enerjiyle refah düzeyini korumanın tek geçerli formül olduğu görüşünde.

Deutsche Welle Türkçe

Helle Jeppesen/Ahmet Günaltay

Editör: Başak Sezen

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.