Türkiye’deki Türkmen Kuruluşları Tek Çatı Altında

Türkiye'de bulunan Türkmen sivil toplum örgütleri, fikir ve söylem birliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek ve birlik, beraberliği pekiştirmek amacıyla bir araya gelerek Türkmeneli Federasyonu'nu kurdu.

“Türkiye’de bulunan Türkmen sivil toplum örgütleri, fikir ve söylem birliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek ve birlik, beraberliği pekiştirmek amacıyla bir araya gelerek Türkmeneli Federasyonu’nu kurdu. “

Türkiye'de bulunan Türkmen sivil toplum örgütleri, fikir ve söylem birliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek ve birlik, beraberliği pekiştirmek amacıyla bir araya gelerek Türkmeneli Federasyonu'nu kurdu.

23-24 Aralık tarihleri arasında Ankara Dedeman Otelinde gerçekleşen müzakerelerde Türkmen kuruluş başkan ve temsilcileri, Federasyonun ana hatları üzerinde anlaşma sağladı.

Toplantıda Federasyonun tüzük taslağı ve çalışma prensipleri konuları üzerinde mutabakata varılırken, oluşumun tamamlanması için üye kuruluşların gerekli yasal prosedürleri yerine getirmeleri için süre verildi.

Merkezinin Ankara’da olması kararlaştırılan Federasyonun, genel kurula kadar olan oluşum sürecini yönetmek üzere, temsilciler arasında yapılan oylamada Prof. Dr. Ümit Akkoyunlu, Dr. Cüneyt Mengü ve Dr. Kürşat Çavuşoğlu seçildi.

Yakın tarihte resmen kurulacak olan Türkmeneli Federasyonu adına toplantı sonunda bir bildiri yayınlandı.

Türkmeneli Federasyonu Bildirisi

Türk Kamuoyuna

Türkiye’de faaliyet gösteren ve mücadele eden dernek, vakıf, birlik, oda, sosyal, spor, sanat ve fikir kulüpleri adı altında Irak Türkmenlerinin sahip olduğu bütün sivil toplum kuruluşları, 23 Aralık 2010 Perşembe günü Keçiören Belediyesi tarafından Kerkük Parkında yaptırılan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesi altında gerçekleştirilen Irak Türkmen Şehitleri Anıtının açılışı görkemli biçimde yapılmıştır. Bu münasebetle Sayın Cumhurbaşkanlığının yüce makamına ve açılışı onurlandıran Genel Sekreter Sayın Prof. Dr. Mustafa İsen’e, Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak’a en içten şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz.

Bu anlamlı tören münasebetiyle Ankara’da bulunan Irak Türkmenleri Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek iki günlük toplantı yapmışlar ve bütün Türkmen toplumunun tek yürek ve tek ses olarak Türkiye’de kamuoyuna birlik ve beraberlik mesajı vermeyi oy birliği ile dile getirmeyi uygun görmüşlerdir.

Bu vesileyle Irak Türkmenlerinin ana hedeflerinin gerçekleşmesine ivme kazandırmak, dayanışma birliğine inanarak Türkmenlerin tarihini, kültürünü, sanatını, folklorunu, edebiyatını, aile birliğini ve Türkmen toplumunun yararına ne gerektiriyorsa örgütlenip Türkiye, Irak ve bütün dünyada girişimlerde bulunmak düşüncesiyle, tüm kuruluşlar arasında söylem birliği, dayanışma ve yardımlaşma, her alanda etkin bir yapı sağlamak için Türkmeneli Federasyonu çatısı altında toplanmaya karar vermişlerdir.

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Kurucu Kuruluşlar:
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Mehmet TÜTÜNCÜ
İzzettin Kerkük Kültür ve Araştırma Vakfı
Prof. Dr. Suphi SAATÇİ
Irak Türkmen Basın Konseyi Derneği
Kemal BEYATLI
Türkmeneli İnsan Hakları Derneği
Dr. Nefi DEMİRCİ
Ortadoğu İşadamları ve Sanayicileri Derneği
Dr. Cüneyt MENGÜ
Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği
Selman NALBANT
Irak Türkleri Adalet Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Mithat İBRAHİM
Türkmeneli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
Dr. Aydın BEYATLI
Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği
Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU
Türkmeneli Aydınları Derneği
Fuat TİĞİN
Türkmeneli Danışma Meclisi
Prof. Dr. Ümit AKKOYUNLU

Hazırlık Komisyonu – 25.12.2010

irakturkleri.org

http://www.kerkuk.net/haberler/haber.aspx?dil=1055&metin=201012273, 27 Aralık 2010

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.