Ana sayfa Yazarlar Ahmet K. Aytar

DEVRİM VE KILIÇDAROĞLU

         DEVRİM  VE  KILIÇDAROĞLU
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yürürlükteki tüzük uyarınca yeni yönetimi ilan ettiğinde,
        Taraflar arasında “devrim” odaklı bir tartışma gelişti.
 
        *
        Önder Sav; Atatürk’ün “Devrim güneş kadar parlak,güneş kadar sıcak ve güneş kadar bizden uzaktır.
        Yönümü daima o güneşe bakarak belirler ve öylece ilerlerim,ilerlerim.
        Sıcaklığı ve parlaklığı beni yakıncaya dek yürürüm.
        Sonra dururum,sonra tekrar ilerlemek üzere yola koyulurum.”sözünü  hatırlatıyor.
        Biz öyle devrimcileriz.Sürekli devrim yolunda,Mustafa Kemal yolunda,hiçbir güçlüğü düşünmeden her engeli aşma kararlılığındayız.” diyor.
        *
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Bülent Ecevit’in vefatının 4.yıl anma toplantısında,
        “Devrimci Kemal” sloganları ve alkışlar eşliğinde salona giriyor,
        Bülent Ecevit’in CHP kurultayında konuşmasından;
        “Aslında sorun CHP’yi eski yörüngesine veya yeni yörüngesine oturtma sorununun da ötesindedir.
        Asıl öncelikle ölçülmesi gereken şudur.CHP de buyruk mu işleyecek hukuk mu işleyecektir?Buna karar vereceğiz.”bölümünü okuyor.
        Biz devrimciyiz,diyor.

        *
        Devrimin anlamında birbirini tersliyen bir polemik sürüyor!
 
        *
        Devrim-Revolution sözcüğü ilk kez 1540’ta Copernicus’un;
        Dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndüğü kuralını açıkladığı kitabında konu ediliyor.
        17. yüzyılla birlikte sosyal ve politik altüstlükler için kullanılmaya başlanıyor.
        Fakat eylemsel değeri çoook eskiye, insanlığın doğuşuna dayanıyor!

        *
        Doğrusu ilk devrimin  bizzat insanlığın başlangıcı olduğuna dair kuvvetli bir kanaatim bulunuyor! 
        Buna göre yaşamın evrimi sürecinde tek hücreli canlıdan maymuna ve bir çok beceriye ulaşmış insansı toplumda;
        Günün birinde hamile bir dişiden ilk insan Adem,
        Bir başka gün,başka bir yerde,  başkasından Havva’nın doğuşu ve insanî nur’un intişarıyla,
        Karşılığında ateşin keşfi; İnsanlığın doğuşuna ve tarihin başlangıcına neden oluyor.
        Doğan idealist ve materyalist düalite ilk devrimi oluşturuyor!

        *
        Akıl dünyaya gelmiştir!
        İlk devrimi ardı  arkası kesilmeyen diğerleri takip ediyor.
        Devrimin  insan önderliğinde,insaniliğini ve insanlığa yararı  karakteri  sürüp gidiyor…

        *
        Mesela lütfen, herşeyin bir ilkinin olduğu ve bu yazının da bir fantezisi olduğunu kabulle,
        Tarihin en büyük komutanlarından  Makedonya İmparatoru II.Aleksandros (Büyük İskender),
        Bakınız, nasıl bir  büyük devrime neden oluyor?
        Pers İmparatorluğuna sefere gidecek olan 30.000 piyade 5.000 süvari nefesini tutmuş,onun kürsüden  konuşmasını beklemektedir.
        Bir subay elinde bir mektupla geliyor ve onu  İmparatora veriyor.
        Mektubu alan Aleksandros bir süre  sadece sessizce mektuba bakıyor,bakıyor,bakıyor ve tekrar subaya veriyor.
        Askerler aniden “Wwwoovvv” sesleriyle ovayı inletiyor.
        İmparatordan askerlere yansıyan algıyla; “içinden okuma”; o andan itibaren bir devrim niteliğiyle yayılıyor…

        *
        Toplumsal yapının aniden ve yaygın değişmesi,
        Herhangi bir şeyin bütünsel değişikliği,
        Bir cismin kendi etrafında ya da başka cisimlerin etrafında dönmesi,
        Ya da politik sistemin yıkılmasının “devrim” anlamına geldiği anlaşılıyor.

        *
        18.yüzyıla gelindiğinde sosyal devrimler monarşileri altüst etmeye başlamıştır.
        Mesela rasyonelist, toplumsal ilerlemenin bireylerin özgür etkileşimiyle oluşacağı inancında Amerikan Devrimi,
        Ya da toplumsal ilerlemenin dinlerden arınmış lâik, merkezine millet,sınıf gibi kavramları koymuş, kollektivist Fransız İhtilali,
        Önderlik edenleri zamanla kapitalistleştirince  işçi sınıfını oluşturuyor.            
        İlkine Burjuva Demokratik Devrimi denirken  ikincisi Sosyalist Devrimi yapıyor…
        Onca yıl sonra Burjuva Demokratik Devrimden gelişen emperyalizm  diğerini alt edip,küreselleştiğinde,
        Bilgi ve iletişim devrimleri çağının arkası kesilmez teknolojik devrimleri süreci başlıyor.
        Oligarklar; yarattıkları yeniTanrı “para” ile tüm insanlığı çekip çeviriyor!
 
        *
        En harikulade devrim  Türkiye’nin Cumhuriyet Devrimidir.
        Çünkü özgün, bağımsızlıkçı,akılcı, kollektivist ve insanidir.
        Ya da işte devrimci,halkçı,devletçi,laik,cumhuriyetçi ve milliyetçi karakterdir.
        O nedenle Emperyalizmin ahlaken rakibi sayılıyor!

        *
        Bu noktada mutlaka  İran İslam Devrimi anılmalıdır -ki,
        Bugün bizatihi  Burjuva Demokratik Devrimden gelişip emperyalizme,
        Ve küresel bilgi ve iletişim çağına ulaşmış,
        Ardı arkası kesilmeyen teknolojik devrimlerin resmen tehditi gösteriliyor!
 
        *                  
        1776 Bağımsızlık Bildirgesinde insanların Eşitlik, Mutluluk Aramak,Yaşamak,Özgürlük haklarının güvencesi,
        Siyasi yönetimlerin meşruiyetini belirliyor.
        Ne ki  bugün ekonominin herşeyi belirlediği Küresel  sürec,
        Bu hakların elde edilmesi ve  insanca yaşam için üst düzey nitelikler istiyor.
        Eşitlik, Mutluluk Aramak,Yaşamak,Özgürlük hakları için,
        Bireye demokrasi,insan hakları ve özgürlüklerle donanmış yüksek kaliteler sunulması gerekiyor.

        *
        Türkiye’de özgün Kemalist Devrimin insani yönünden yükselen ahlaki üstünlüğü,
        Mutlaka küresel Demokratik Burjuva Devriminden gelişen sürece eklemlenmelidir.
        Çünkü sadece Sosyal Demokrasi, Demokratik Burjuva Devriminin bir türevidir.
       
             
        *
        Dersim,27 Mayısı yapanlar utanıyor,türban,laiklik tehlikede değil,genel af benzeri söylemleriyle,    
        Genel  Başkanı Kılıçdaroğlu’nun  “Devrim” tartışmalarında duruşuna;
        Kurultay ile açıklık getirmesi ve o noktada  bugünün CHP’sinin ilan edilmesi gerekiyor.
        Devrim ya da karşı devrim?
      
             
             
                    
Ahmet Kılıçaslan AYTAR

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here