Kategoriler
Almanya

Daha Çok Şans Eşitliği Sağlanmalı

Ruhr Veliler Birliği ve Yeşiller partisinden ortak çalışma grubu: „Daha Çok Şans Eşitliği Sağlanmalı“

08.09.2010

Essen kentinde faaliyetlerini sürdüren Ruhr Veliler Birliği ve Ruhr Öğretmenler Derneği Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Yeşiller partisiyle eyalet parlamentosunda biraraya gelerek göçmen çocuklarının eğitim sorunlarını ve son günlerde yoğunlaşan uyum tartışmalarını ele aldılar. Görüşmede Ruhr Veliler Birliğini ve Ruhr Öğretmenler Derneğini temsilen Dr. Ali Sak, Celal Aydemir, Emel Özyurt ve Bahattin Gemici, Yeşiller’in eğitim sözcüsü, eyalet milletvekili ve parlamento istida sorumlusu Sigrid Beer hazır bulunduğu toplantıda yeni hükümetin eğitimdeki hedeflerini değerlendirdiler. Verilen bilgilere göre yeni eğitim ve okul bakanlığında şu değişikler öngörülüyor: (1) Karnelerden hal ve gidişat notları kaldırılacak. (2) İlkokul 4. sınıftan sonra çocukların hangi okula gideceği konusunda okulların vermiş olduğu bağlayıcı kararlar velilerin lehine yumuşatılacak. Buna göre okulların sadece tavsiye bazında rapor verebileceği özellikle vurgulandı. (3) Yerel idarelerin isteği durumunda tekrar eskisi gibi okul bölge sınırlarının oluşturulması. (4) Göçmen kökenli çocukların yoğun olduğu okullara ek ödenek ve öğretmenin verilmesi. (5) Gesamtschule’lerin geliştirilmesi. Bunun yanı sıra temel eğitim okullarının kurulması. Bu okullar 1. sınıftan 10. sınıfa kadar olacak ve çocuklar tüm okul döneminde aynı okulda kalacaklar. (6) Okul karar mekanızmalarında öğretmen, öğrenci ve veli temsilcilerinin aynı derecede temsili. Şimdiki durumda yarısı öğretmenlerden, yarısı da veli ve örenci temsilcilerinden oluşuyordu. Böylece öğrenci ve velilerin konumu güçlenecek. (7) RAA diye adlandırılan kuruluşlar geniş çaplı yaygınlaştırılacak ve daha fazla desteklenecek. (8) Göçmen kökenli öğretmenlerin yetişmesi teşvik edilecek. (9) Şu an yürürlükte olan dil ve veli çalışmaları destekleme projesi (Delfin) çok dilliliği kapsamıyor; bu nedenle çokdillilik de bu proje kapsamına alınması öngörülüyor. (10) Anadili derslerinin konumu düzeltilmeli. Bu dersler mutlaka normal ders saatine alınmalı. Okul başlangıcındaki kayıtlarda okulların velileri zorunlu olarak anadili dersleri konusunda bilgilendirlmesi için çaba sarf edileceği bildirildi. Bu bağlamda eyalet parlamentosuna anadili dersleri çerçevesinde yaşanan imza toplama sorunları da Veliler Birliğinin isteği üzere milletvekili Sigrid Beer tarafından parlamento istida komisyonuna sunulacak.

Bu değişikliklerin temel amacı mevcut sistemdeki sosyal eşitsizliği ortadan kaldırmak ve böylece uyum çalışmalarına çok büyük katkılarının olacağı belirtildi. Yeşiller partisi, Ruhr Veliler Birliği ve Ruhr Öğretmenler derneği önümüzdeki dönemde işbirliğini yoğunlaştırarak koordineli bir çalışma yapmak için bir prensip kararı aldılar. Her iki grubun da birbirlerinden öğrenecekleri çok şeyin olduğu ve elele verilirse toplumda şu an tartışılan bir çok sorunun da çok daha iyi çözülebileceğinin altı çizildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.