Kategoriler
Bilim

HATAY’DA PAHA BİÇİLEMEZ HAZİNE

Reyhanlı İlçesi’ndeki Tell Tayinat Höyüğü’nde yapılan kazı çalışmalarında M.Ö. 670 yıllarında Asur Kralı Esarhaddon’un kendisine bağlı zayıf tımarlar ile yaptığı çivi yazısı anlaşma tableti bulundu. Toronto Üniversitesi’nden Prof. Dr. Timothy Harrison’un başkanlığındaki ekipte Sudan, Pakistan, İngiltere, ABD ve Türkiye’den 25 arkeolog bulunuyor. 1930’lu yıllardan beri dönem dönem kazı yapılan Tell Tayinat Höyüğü’nde bugüne kadar 30 binin üzerinde eser bulundu. Asur Kralı Esarhaddon’un M.Ö. 670 yıllarında kendisine bağlı zayıf tımarlar ile yaptığı çivi yazısı anlaşma tableti gün yüzüne çıkartıldı. 

Harrison, “Tabletteki ifadeler, Kitab-ı Mukaddes’te ele alınan Tanrı ile Hz. İbrahim arasındaki sözleşmeye çok benziyor. Bu anlaşma, kitap yazılırken İsraillilere ilham vermiş olabilir” dedi.43 santimetre boyunda ve 28 santimetre enindeki tablette 650 -700 satır yazı var.
Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI Hatay, DHA

not: Tevrat’ın “Tekvin” (Genesis) bölümünde hikaye edilen yaradılış efsanesi ile Sümer Tufan efsanesi arasında inanılmaz paralellikler vardır (efsanedeki Kral Ziusudra Nuh peygambere tekabül eder). Keza, Nuh ve Adem peygamberlerin Tevrat ve Kur’an’daki akıllara seza ömür süreleri de -930 ila 950 yıl- Ortadoğu mitolojileri kökenlidir. Yani, Sümer, Babil ve Asur söylencelerine dayanır). Babil Gılgameş destanı da (destandaki Uthnapiştim Nuh peygambere tekabül eder) George Smith ve Arno Phoebel tarafından bugünkü Irak topraklarında çivi yazılı kil tabletler üzerinde bulunup (Ur, Uruk, Kiş ve Nippur’daki kazılarda) deşifre edilmiş ve varılan bulgular bir tebliğ halinde, Londra’da yanılmıyorsam “Royal Biblical Society”e sunulduğunda dernek üyeleri Tevrat’ın Tekvin bölümünde geçen Tufan efsanesi ile bire bir paralellikler gösteren bu bulguları “blasphemy” (dine hakaret) olarak nitelendirip infialle karşılamışlardı.

Özetin özeti şudur: Kutsal kitapların kökeninde ortadoğu mitolojileri ve efsaneleri yatar. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan çivi yazılı kil tabletteki ifadeler, İbrani yazmanların bir kez daha mitolojik metinlerden “intihal” (plagiarism) yani edebi aşırma yaptığını, ya da Harrison gibi kibarca ifade edersek “esinlendiklerini” gösteriyor. Dinler tarihi açısından çok önemli bir bulgu.

Pulat Tacar

Turkish Forum danisma Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.