Meyhaneye çevrilen camiyi duydunuz mu?

Arslan BULUT

Türkiye’de İslami duyarlılığa sahip olduğunu söyleyen çevreler, insan hakları ihlal edilen Türklerle pek ilgilenmezler. Aslında bu sadece onların kusuru değildir. Çünkü, gündemi doğrudan onlar belirlemiyor. Genel olarak medya, Türk Dünyası’na ilgisizdir.
Bulgaristan hemen burnumuzun dibindedir. Orada yaşayan Türkler de Müslümandır! Üstelik, Bulgaristan’da camilere yönelik sistemli bir operasyon vardır. Aşağıdaki mektup, bilmiyorum, bir uyanışa vesile olur mu?


“En son Niğbolu ve Yukarı Cuma’da iki camimiz kundaklandı, hiçbir Türk gazetesinde haber yer almadı. Şumnu’daki Tombul Camii’nin yanındaki kanalizasyon kasıtlı olarak patlatıldı, caminin temelleri tahrip edildi. Sofya’da hiçbir tedbir alınmadan devam eden metro çalışması Banyabaşı Camii’nin kubbesini ve duvarlarını çatlattı. Sofya’da yapılmakta olan müftülük sitesine Sofya Belediyesi 2 yıldır inşaat ruhsatı vermiyor. Müftülüğe ait 10 dönüm içerisindeki İlahiyat Fakültesi tadilatı, 10 yıldır bir dava sebebiyle durduruldu. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan gezisinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali’de iki yıl önce yeni cami sözü verdi. Sofya, projeyi sümen altı yaptı.
Burgaz’da ve Varna’da 20 binin üzerinde Müslüman yaşamakta. Bulgar belediyeler, cami inşaatına izin vermiyor. Filibe’de ecdat yadigarı Taş Camii, beş yıldır meyhane olarak kullanılıyor, kimse bir şey yapamıyor. Köstendil’de ecdat yadigarı Fatih ve Ahmet Bey Camileri, Deliorman Razgrad’ta İbrahim Paşa Camii, Silistre’de 300 yıllık Kurşunlu (Bayraklı) Camii, Haskova’da 500 yıllık tarihi cami tadilat izni çıkmadığı için yıkılıyor..
Sofya’da Samakov Camii ibadete kapalı, hiçbir şey yapılamıyor. Sofya İhtimam’da tarihi Osmanlı Camii, Montana’da 300 yıllık Osmanlı Camii yıkık, tamirat yapılamıyor. Sofya’da Murat Paşa Camii, kiliseye çevrildi. Hiçbir tepki gösterilemiyor.
Sofya’da Siyavuş Paşa Camii, müze olarak kullanılıyor. Eski Zağra’da Hamza Bey Camii, arkeolojik kazılar yapılıp ibadete kapatıldı. Pazarcık’ta Paşa Camii’nin kubbesi bakımsızlıktan yıkılıyor, tadilat izni verilmiyor. Plevne’de Bulgar milliyetçilerinden korkulduğundan cami, günde bir vakit ibadete açılıyor ve defalarca kundaklanmasına rağmen hiçbir tepki verilemiyor. Kazanlık Camii defalarca kundaklandı, kilitli duruyor. Vratsa’da yıkılan Osmanlı camileri onarılmadığından Müslümanların gideceği camii yok.
Üç yılda Müslümanlara ve ibadethanelere karşı mahkemelere intikal etmiş 110 saldırı var; failleri bulunamamakta!
Velhasıl topyekûn bir Osmanlı mirası yok ediliyor, hiç birimiz duymuyoruz. Bulgaristan, Müslümanlara karşı asimilasyon, kampanyası yürütüyor, gönüllü kuruluşlara ait Türkçe hiçbir yayın yok.


Sofya’daki seçilmiş müftü yok sayılıyor ve müftülük dört yıldır mahkemelerde süründürülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Sofya İlahiyat Fakültesi’ne gönderdiği iki doçent sınır dışı edildi, duymazlıktan geliyoruz.
Acaba biz ne zaman gaflet uykusundan uyanacağız, Bulgaristan’daki müftülüklere, Osmanlı eserlerine ne zaman sahip çıkacağız? Ne zaman Bulgaristan’daki soydaşlarımızın haklarını arayacağız?
Biz Gazze’ye sahip çıktığımız kadar, neden acaba Bulgaristan’daki Müslümanlara da sahip çıkmıyoruz? Yoksa BOP’un yol haritası Bulgaristan’dan geçmiyor mu?
Hiç olmazsa Türkiye’deki basın, Bulgaristan Türkleri’ne sahip çıksın.”

http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=13800

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.