Türkler İçin Kurtuluş Hoca Ahmed Yesevî’nin Yolundan Gitmektir

İnsan ırkını kendisi seçmez. Allah onu beyaz, siyah, sarı, Kızılderili; Türk, Slav, Semitik, şu veya bu gruptan yaratır.

İnsanlar, isteseler de ırklarını değiştiremez.

Ben bir Müslümanım, İslâmcı değilim.
Ben bir Türküm, Türkçü değilim.

Türklüğümü inkâr etmem, Türkleri severim, onlara hizmet ederim, onların iyi olmasını, kalkınmasını, dünya ve âhiretsaadetine nail olmasını, zelil olmamasını, aziz olmasını isterim ama asla ırkçılık ve kavmiyetçilik yapmam.

İslâm düşmanı Moiz Kohen Tekin Alp’in çıkarttığı menfi ideolojiyi kabul etmem.

Oğuz Türkü Osmanlı hanedanını, Türklerin çıkartmış olduğu en büyük aile bilirim. Onlar menfi kavmiyetçilik yapmamış, İslâm’a hizmet etmiştir. Söğüt ve Domaniç gibi iki küçük kasabadan üç kıt’aya yayılmış ve enkazından kırk devlet doğmuş bir cihan imparatorluğu kurmuşlardır. Onlar bunu imanla, İslâmla yaptılar. Onlara bu başarıyı Allah verdi.

Türkler arasından çıkmış büyük velilerden biri (belki de en büyüğü) Ahmed Yesevî hazretleridir. Bütün Türkler onun yolundan gitseler bütün dünya, bütün insanlık kurtulur.

Ahmed Yesevî hazretleri, mâneviyat sultanlığını âhirzaman Peygamberi Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselama bağlılığı ve onun Hak katından getirdiği dini çok iyi uygulaması, yüksek ahlâk ve fazileti, takvası, bilgeliği ile kazanmıştı. Türklerin de yapması gereken bu büyük Türkü taklit etmek, onun yolundan gitmektir.

Bugün Türk âlemi, maalesef içim kan ağlayarak söylüyorum, çok kötü durumdadır. Çünkü tarihî ârızalar ve kazalar sebebiyle İslâm’dan, Hz. Ahmed Yesevî yolundan uzaklaşılmıştır.

Sovyet işgali altında kalmış Müslüman Türklerin camileri yıkılmış, din adamı yetiştiren medreseleri kapatılmış, olgun Müslüman ve gönül eri yetiştiren tekkeleri seddedilmiş, onlara ateist bir ideoloji din gibi benimsetilmek istenmiştir.

Türklerin bir yıllık kültürleri, edebiyatları, tarihleri, millî arşivleri, toplumsal hafızaları İslâm yazısı ile kayıt altına alınmıştı. Zalim Bolşevikler Türklere zorla Kiril alfabesini kabul ettirerek onları yabancılaştırmak, aliene etmek, kültürsüz ve kimliksiz bırakmak istemişlerdir ve büyük tahribata sebebiyet vermişlerdir. Açık konuşuyorum:

Müslüman Türkler esaretten ve zilletten kurtulmak, aziz ve hür olmak, sadece kendi kavimlerine değil, bütün insanlığa hizmet etmek, insan ve dünya boyutuna uygun en doğru medeniyeti desteklemek istiyorlarsa İslâm dinine uygun yaşasınlar, dine şekilde uygun çalışsınlar.

Türkleri kurtaracak yol Ahmed Yesevî hazretlerinin yoludur.

Moiz Kohen Tekin Alp’in ve öteki şeytanların yolu değildir.

Mehmet Şevket EYGİ / Milli Gazete

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.