Teşkilât-ı Mahsusa – ve -(Ermeni Tehciri’nde Rolu)


Okuma Süresi: 14 Dakika

MİT’ten önceki gizli teşkilatımız – 2010

Nereden Yazdırıldığı:Konya selçuk üniversitesi öğrencileri forumu
Kategori:Serbest Paylaşım Alanı
Forum Adı:Serbest Kürsü
Forum Tanımlaması : Adi üzerinde serbest kürsü…
URL http://www.forumselcuk.com/teskilt-i-mahsusa–mitten-onceki-gizli-teskilatimiz_konu57715.html

Teşkilât-ı Mahsusa

Vikipedi

Git ve: http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#column-one” rel=”no follow – kullan , http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#searchInput” rel=”no follow – ara

Teşkilât-ı Mahsusa, http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ttihat_ve_Terakki” rel=”no follow – İttihat ve Terakki Cemiyeti bünyesinde http://tr.wikipedia.org/wiki/Enver_Pa%C5%9Fa” rel=”no follow – Enver Paşa ‘ya bağlı olarak kurulan gizli teşkilattır. İttihat ve Terakki’nin http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7%C3%BC” rel=”no follow – Türkçü ve http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slamc%C4%B1″ rel=”no follow – İslamcı siyasi görüşleri doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında, karşı-istihbarat, propaganda, örgütlenme, suikast eylemlerinde bulunmuştur. Çeşitli tanık ifadelerine göre http://tr.wikipedia.org/wiki/1911″ rel=”no follow – 1911 ‘den itibaren etkin olmuş, http://tr.wikipedia.org/wiki/5_A%C4%9Fustos” rel=”no follow – 5 Ağustos http://tr.wikipedia.org/wiki/1914″ rel=”no follow – 1914 ‘te Harbiye Nezaretine bağlı resmi bir örgüte dönüştürülmüştür. http://tr.wikipedia.org/wiki/8_Ekim” rel=”no follow – 8 Ekim http://tr.wikipedia.org/wiki/1918″ rel=”no follow – 1918 ‘de İttihat ve Terakki hükümetinin iktidardan ayrılması ile birlikte Teşkilât-ı Mahsusa da resmen tasfiye edilmiştir.

Teşkilât-ı Mahsusa’nın http://tr.wikipedia.org/wiki/Trablusgarp” rel=”no follow – Trablusgarp ‘ta İtalyanlara, http://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Trakya” rel=”no follow – Batı Trakya ‘da Bulgar ve Yunanlılara, http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r” rel=”no follow – Mısır ve http://tr.wikipedia.org/wiki/Irak” rel=”no follow – Irak ‘ta İngilizlere karşı direniş örgütleme çalışmaları kısmen belgelenmiştir. Buna karşılık http://tr.wikipedia.org/wiki/1915″ rel=”no follow – 1915 http://tr.wikipedia.org/wiki/Ermeni_Tehciri” rel=”no follow – Ermeni Tehciri ‘nde Teşkilât-ı Mahsusa’nın oynadığı rol, sıklıkla dile getirildiği halde, ayrıntılarıyla ortaya konabilmiş değildir. Teşkilât-ı Mahsusa hakkında tek köklü araştırmanın yazarı olan Philipp Stoddard’a göre, Teşkilât-ı Mahsusa Ermeni tehcirinde hiç bir rol oynamamıştır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Guenter_Lewy” rel=”no follow – Guenter Lewy Stoddard’la http://tr.wikipedia.org/wiki/2001″ rel=”no follow – 2001 senesinde görüştüğünü ve Stoddard’ın hâlâ aynı görüşü savunduğunu bildiriyor. http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_note-Lewy-0″ rel=”no follow – [1]

http://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1″ rel=”no follow – I. Dünya Savaşı ‘ndan sonra Anadolu’da oluşturulan http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuva-i_Milliye” rel=”no follow – Kuva-i Milliye ve http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCdafaa-i_Hukuk” rel=”no follow – Müdafaa-i Hukuk gruplarının önde gelen liderlerinin hemen hepsi Teşkilât-ı Mahsusa üyesi olduğu bilinen kişilerdir. Buna rağmen Teşkilât-ı Mahsusa ile Milli Mücadele arasındaki örgütsel ilişki yeterince incelenmemiştir.Teşkilatın kurucusu http://tr.wikipedia.org/wiki/Enver_Pa%C5%9Fa” rel=”no follow – Enver Paşa ‘dır. Başında ise http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%BCsamettin_Ert%C3%BCrk&action=edit&redlink=1″ rel=”no follow – Hüsamettin (Ertürk) Bey bulunmaktaydı.

Konu başlıkları

[ javascript:toggleToc%28%29″ rel=”no follow – gizle ]

 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#Bilgi_Kaynaklar.C4.B1″ rel=”no follow – – Bilgi Kaynakları
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#Ama.C3.A7_ve_.C3.96rg.C3.BCtlenme” rel=”no follow – – Amaç ve Örgütlenme
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#Ermeni_Tehciri.27nde_Te.C5.9Fkil.C3.A2t-.C4.B1_Mahsusa” rel=”no follow – – Ermeni Tehciri’nde Teşkilât-ı Mahsusa
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#Te.C5.9Fkil.C3.A2t-.C4.B1_Mahsusa.27n.C4.B1n_Kadrosu” rel=”no follow – – Teşkilât-ı Mahsusa’nın Kadrosu
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#Kaynaklar” rel=”no follow – – Kaynaklar
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#D.C4.B1.C5.9F_ba.C4.9Flant.C4.B1lar” rel=”no follow – – Dış bağlantılar

//

Bilgi Kaynakları [ http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa&action=edit&section=1″ rel=”no follow – değiştir ]

Teşkilât-ı Mahsusa’ya ilişkin tek akademik çalışma, Dr. Philip Stoddard’ın http://tr.wikipedia.org/wiki/1963″ rel=”no follow – 1963 tarihli doktora tezidir. http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_note-1″ rel=”no follow – [2] Teşkilat ileri gelenlerinden http://tr.wikipedia.org/wiki/E%C5%9Fref_Ku%C5%9F%C3%A7uba%C5%9F%C4%B1″ rel=”no follow – Eşref Kuşçubaşı ve Hüsamettin Ertürk’ün anıları yayımlanmıştır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Rauf_Orbay” rel=”no follow – Rauf Orbay ‘ın anılarında da İran-Afganistan operasyonları hakkında bilgi bulunur. Galip Vardar’ın İttihat ve Terakki İçinde Dönenler ( http://tr.wikipedia.org/wiki/1960″ rel=”no follow – 1960 ) kitabı, yanlı olmakla birlikte değerli bir bilgi kaynağıdır. Hamza Erkan, Bir Avuç Kahraman ( http://tr.wikipedia.org/wiki/1946″ rel=”no follow – 1946 ) kitabında, http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCleyman_Askeri_Bey” rel=”no follow – Süleyman Askeri ‘nin Irak macerasına ilişkin geniş bilgi verir. Mustafa Balcıoğlu’nun da Teşkilat-ı mahsusa ile ilgili kitapları vardır.

Teşkilât-ı Mahsusa arşivi elde değildir; http://tr.wikipedia.org/wiki/1918″ rel=”no follow – 1918 ‘de http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ttihat_ve_Terakki” rel=”no follow – İttihat ve Terakki liderlerinin yurt dışına gitmeden önce imha edildiği ileri sürülür. Mütareke döneminde İstanbul’da yapılan Divan-ı Harb-i Örfi mahkemelerinde teşkilata ilişkin birçok iddia dile getirilmiş ve tanıklar dinlenmiştir. Divan-ı Harp tutanaklarının bir kısmı http://tr.wikipedia.org/wiki/Taner_Ak%C3%A7am” rel=”no follow – Taner Akçam tarafından yayımlanmıştır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_note-2″ rel=”no follow – [3]

Amaç ve Örgütlenme [ http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa&action=edit&section=2″ rel=”no follow – değiştir ]

Örgütün ilk başkanı olan Hüsamettin (Ertürk) Bey Teşkilât-ı Mahsusa’nın kuruluş amacını şöyle tanımlar:

“Bu teşkilatın gayesi, bir taraftan bütün İslamları bir bayrak altında toplamak, bu suretle Panislamizme vasıl olmaktır. Diğer taraftan da Türk ırkını siyasi bir birlik içinde bulundurmak, bu bakımdan da http://tr.wikipedia.org/wiki/Pant%C3%BCrkizm” rel=”no follow – Pantürkizmi hakikat sahasına sokmaktır. Enver Paşa’nın bir yandan Emiri Efendi’nin İttihat ve Terakki programındaki panislamizminden, diğer taraftan da http://tr.wikipedia.org/wiki/Ziya_G%C3%B6kalp” rel=”no follow – Ziya Gökalp ‘in pantürkizminden ilham aldığı muhakkaktır.” http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_note-3″ rel=”no follow – [4]

Bu örgütün gizli kurucularından biri ismi hep gizli kalmış ve soyu koruma altına alınmıştır. Soy ismi ve yaşadığı yer değiştirilmiştir. Soyundan gelen erkek çocukları gizli olarak eğitilerek ya MİT teşkilatına alınmış ya da bu teşkilat tarafından korunmuştur. CIA’nın ulaşabildiği tek bilgi Sakarya’da Sapanca bölgesine yerleşmiş olduklarıdır.[ http://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:Kaynak_g%C3%B6sterme” rel=”no follow – kaynak belirtilmeli ] Teşkilât-ı Mahsusa’nın kurucusu olan bu kişinin kimliğinin gizlenmesi kafalarda hep soru işareti olarak kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin http://tr.wikipedia.org/wiki/Basra” rel=”no follow – Basra ‘yı ele geçirmesi üzerine, Teşkilât-ı Mahsusa liderlerinden http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCleyman_Askeri_Bey” rel=”no follow – Süleyman Askeri , Kürt ve Arap aşiretlerinden derlenmiş bir çeteyle İngilizlere karşı vur-kaç saldırıları düzenlemiş, http://tr.wikipedia.org/wiki/Abadan” rel=”no follow – Abadan ‘daki petrol tesislerini yakmıştır. Buna tepki olarak harekete geçen İngilizler, 12-14 Nisan 1915’te Türk ordusunu Şuaybe’de ağır bir yenilgiye uğrattılar. Süleyman Askeri, yenilgi üzerine http://tr.wikipedia.org/wiki/14_Nisan” rel=”no follow – 14 Nisan tarihinde tabancasıyla intihar etmiştir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/29_Nisan” rel=”no follow – 29 Nisan http://tr.wikipedia.org/wiki/1916″ rel=”no follow – 1916 ‘da http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Halil_Kut&action=edit&redlink=1″ rel=”no follow – Halil Paşa komutasındaki Osmanlı 6. Ordusu’nun İngiliz birliklerini http://tr.wikipedia.org/wiki/Kut%C3%BCl_Ammare” rel=”no follow – Kut’ül Ammare ‘de yenilgiye uğratıp esir almalarından sonra, http://tr.wikipedia.org/wiki/Nuri_Pa%C5%9Fa” rel=”no follow – Nuri Paşa ve http://tr.wikipedia.org/wiki/Rauf_Bey” rel=”no follow – Rauf Bey yönetiminde bir Teşkilât-ı Mahsusa birliği savaşta tarafsız olan İran ve Afganistan’a girerek burada yerli kuvvetlerden oluşturacağı birliklerle İngilizleri arkadan vurmayı denedi. Mareşal http://tr.wikipedia.org/wiki/Liman_von_Sanders” rel=”no follow – Liman von Sanders ‘e göre bu macera, Irak’taki Türk yenilgisinin nedenlerinden biri oldu. http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_note-4″ rel=”no follow – [5]

Ermeni Tehciri’nde Teşkilât-ı Mahsusa [ http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa&action=edit&section=3″ rel=”no follow – değiştir ]

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ermeni_soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1_iddialar%C4%B1″ rel=”no follow – Ermeni soykırımı iddialarını savunan tarihçilere göre, bu gizli teşkilat iddia edilen soykırımı gerçekleştirmekte kullanılmıştır. İddialara göre, Talât Paşa hükümetinden sonra yeni hükümeti kuran http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_%C4%B0zzet_Pa%C5%9Fa” rel=”no follow – Ahmet İzzet Paşa teşkilatın tüm belgelerini yok etme emri vermiştir. Teşkilât-ı Mahsusa’nın iddia edilen soykırımı gerçekleştirmiş olan örgüt olduğu iddiası, http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andonyan_belgeleri&action=edit&redlink=1″ rel=”no follow – Andonyan belgeleri ve http://tr.wikipedia.org/wiki/1919″ rel=”no follow – 1919 / http://tr.wikipedia.org/wiki/1920″ rel=”no follow – 1920 İstanbul savaş mahkemeleri yanında, soykırım tezini ispatta kullanılan başlıca iddialardan biri. http://tr.wikipedia.org/wiki/Guenter_Lewy” rel=”no follow – Guenter Lewy ‘nin verdiği bilgilere göre, Teşkilât-ı Mahsusa hakkındaki iddiaların belgelerde doğrudan dayanağı bulunmuyor, ancak bu iddialar, bu belgeleri okuduğunu belirtenlerin kuşkulu varsayımlarına dayanmaktadır. Lewy, soykırım tezinin savunucularından olan Vahakn Dadrian’ın, orijinal kaynakların olanak vermeyeceği varsayımlarda bulunduğunu bildiriyor. http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_note-5″ rel=”no follow – [6]

Stoddard’a göre, Teşkilât-ı Mahsusa, Ermenilerin sınır dışı edilmesinde herhangi bir rol oynamamıştır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_note-6″ rel=”no follow – [7]

Teşkilât-ı Mahsusa’nın Kadrosu [ http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa&action=edit&section=4″ rel=”no follow – değiştir ]

http://tr.wikipedia.org/wiki/14_Kas%C4%B1m” rel=”no follow – 14 Kasım – http://tr.wikipedia.org/wiki/23_Kas%C4%B1m” rel=”no follow – 23 Kasım http://tr.wikipedia.org/wiki/2005″ rel=”no follow – 2005 tarihleri arasında http://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni_%C5%9Eafak” rel=”no follow – Yeni Şafak gazetesinde http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdullah_Murado%C4%9Flu&action=edit&redlink=1″ rel=”no follow – Abdullah Muradoğlu tarafından Teşkilât-ı Mahsusa hakkında 10 bölümlük bir yazı dizisi yayınlanmıştır. Bu yazı dizisine göre Teşkilât-ı Mahsusa’da görev yapmış ünlü kişilerden bazıları şunlardır:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk” rel=”no follow – Mustafa Kemal Paşa , http://tr.wikipedia.org/wiki/Enver_Pa%C5%9Fa” rel=”no follow – Enver Paşa , Binbaşı http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCleyman_Askeri_Bey” rel=”no follow – Süleyman Askeri , http://tr.wikipedia.org/wiki/E%C5%9Fref_Ku%C5%9F%C3%A7uba%C5%9F%C4%B1″ rel=”no follow – Eşref Kuşçubaşı , Teğmen http://tr.wikipedia.org/wiki/Yakup_Cemil” rel=”no follow – Yakup Cemil , http://tr.wikipedia.org/wiki/Bahattin_%C5%9Eakir” rel=”no follow – Dr. Bahattin Şakir , http://tr.wikipedia.org/wiki/Mithat_%C5%9E%C3%BCkr%C3%BC_Bleda” rel=”no follow – Mithat Şükrü Bleda , Ohrili Eyüb Sabri, http://tr.wikipedia.org/wiki/Fuat_Balkan” rel=”no follow – Fuat Balkan , Teğmen http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilmi_Musallimi&action=edit&redlink=1″ rel=”no follow – Hilmi Musallimi , http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smail_Canbulat” rel=”no follow – İsmail Canbulat , Piyade Subayı Rasuhi Bey, http://tr.wikipedia.org/wiki/Filibeli_Hilmi_Bey” rel=”no follow – Filibeli Hilmi Bey , Şerif Burgiba, Arabistan’da İbn ür-Reşit, http://tr.wikipedia.org/wiki/Nuri_Killigil” rel=”no follow – Nuri ve http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Halil_Kut&action=edit&redlink=1″ rel=”no follow – Halil Paşalar, http://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Fethi_Okyar” rel=”no follow – Ali Fethi Okyar , http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hac%C4%B1_Selim_Sami&action=edit&redlink=1″ rel=”no follow – Hacı Selim Sami ,”Kel Ali” lakaplı http://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_%C3%87etinkaya” rel=”no follow – Ali Çetinkaya , ilk tayyareci şehitlerden Sadık Bey, http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erkes_Re%C5%9Fit_Bey” rel=”no follow – Çerkez Reşit Bey , http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Fuat_Bulca” rel=”no follow – Ahmet Fuat Bulca , http://tr.wikipedia.org/wiki/Nuri_Conker” rel=”no follow – Nuri Conker , http://tr.wikipedia.org/wiki/Rauf_Orbay” rel=”no follow – Rauf Orbay .

Yaygın örgütlenen, hatta I. Dünya Savaşı sırasında askeri birlikler oluşturulan Teşkilât-ı Mahsusa, en geniş örgütlendiği zamanda çeşitli İslam ülkelerindekilerle birlikte 30 bin üyeye ulaşmıştır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_note-Lewy-0″ rel=”no follow – [1]

Kaynaklar [ http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa&action=edit&section=5″ rel=”no follow – değiştir ]

 1. ^ http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_ref-Lewy_0-0″ rel=”no followa http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_ref-Lewy_0-1″ rel=”no followb Guenter Lewy The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide (Osmanlı Türkiyesinde Ermeni Katliamları: Tartışmalı bir soykırım), Salt Lake City 2005, sayfa 291
 2. http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_ref-1″ rel=”no follow – ^ Philip H. Stoddard, The Ottoman Government and the Arabs, 1911 to 1918: A Study of the Teskilat-i Mahsusa, Princeton University, 1963 (yayınlanmamış doktora tezi). Türkçesi: Teşkilât-ı Mahsusa, Arba Yay., 1993.
 3. http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_ref-2″ rel=”no follow – ^ http://tr.wikipedia.org/wiki/Taner_Ak%C3%A7am” rel=”no follow – Taner Akçam Armenien und der Völkermord – Die Istanbuler Prozesse und die türkische Nationalbewegung, Hamburg 2004.
 4. http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_ref-3″ rel=”no follow – ^ Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, İstanbul 1957, sf. 115-116.
 5. http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_ref-4″ rel=”no follow – ^ Liman von Sanders, Türkiye’de Beş Sene, Yeditepe Yay. 2006, s. 164-169 ve 194 vd.
 6. http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_ref-5″ rel=”no follow – ^ http://www.meforum.org/article/880″ rel=”no follow – Guenter Lewy Ermeni Soykırımına Yeniden Bir Bakış
 7. http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa#cite_ref-6″ rel=”no follow – ^ Philip H. Stoddard’ın önsözü. Eşref Kuşçubaşı, The Turkish Battle of Khaybar (Hayber Savaşı) Philip H. Stoddard and H. Basri Danışman, (İstanbul: Arba Yayınları, 1999), ss. 21-32

Dış bağlantılar [ http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Te%C5%9Fkil%C3%A2t-%C4%B1_Mahsusa&action=edit&section=6″ rel=”no follow – değiştir ]

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version Private Edition – http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2008 Web Wiz – http://www.webwizguide.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

Son Yazılar

 • FEYM GRUBU BÜLTENİ
  Okuma Süresi: 4 Dakika Ermeni Faaliyetleri ( 05 Ekim 2022 ) 1..Jake Sullivan 17 Ermeni savaş esirinin dönüşünü memnuniyetle karşılıyor…Beyaz […]
 • Sansür yasasına direnmemek ölümü kabul etmektir. Sefa Yürükel
  Okuma Süresi: 1 Dakika Zalimliğin ayan beyan ayyuka çıkması olan ifade ve düşünce özgürlüğünün bir ülkede bir kanunla iktidar ve […]
 • “Şiddet topumu olduk…”
  Okuma Süresi: 2 Dakika Toplumda özellikle son günlerde şiddet olaylar, kadın cinayetleri ve ölümcül kavgalar sıklıkla gündeme geliyor. Söz konusu […]
 • İngiliz turist olmazsa olmazımız…
  Okuma Süresi: 2 Dakika Bu sezon belki istediğimiz oranda İngiliz turist konuk edemedik. Havalarındaki grev ve sıkışıklık bunun nedenleri arasında. […]
 • Çin Zindanlarında TC Vatandaşları ve Diplomatik Himaye
  Türkiye’nin yaklaşık 3 katı büyüklüğündeki Doğu Türkistan’ı Çinlileştirme projesi, bilinen Çin işkenceleri yanında en son teknolojik imkanlarla desteklenmektedir. On milyonlarca Müslümana yönelik zulüm ve tecavüzlerde milyonlarca Çinli görevlendirilmiştir. Kamplardakiler gibi evlerindekiler de izlenmekte, uygun görülen seçilmekte, kirli amaçlarla kullanılmaktadır. Fotoğraflar, videolar, resmi belgelerin önemli bir kısmının dijital tekonoloji sayesinde dünya ile paylaşılabilmesi, Müslümanları sessizce yok etmek isteyenlerin aşamadıkları bir ironi haline gelmiştir. Bu gerçekleri inkar eden yönetim için tek yol vardır: Başta Doğu Türkistan’da yakınları olanlar olmak üzere isteyen herkes Kaşgar’dan, Aksu’ya, Beşbalık Urumçi’ye, Tarım’a, Turfan’a, Hoten’e… köyleri, mahalleleri, evleri polis olmadan ziyaret edebilmeli, istediği kişilerle görüşebilmeli, kamplardakilerle gözetleme olmadan dertleşebilmeli, camilerin yıkılmadıklarını, ayakta kalanların eğlence mekanlarına dönüşmediklerini gözleriyle görebilmeli, gelerek herkese anlatabilmelidir. Sadece çıkar ilişkisi olan Çin işbirlikçileri değil milyonlar rahatlıkla bunu yapabilmelidir. Tıpkı Türkiye’nin Doğu, Güney Doğu dahil her kentine, köyüne herkesin gidebildiği gibi.

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1

Turkish Forum, içeriklerin arşivlenmesi, yazarların yazılarının sizlere ulaştırılması için bilgisayar altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu hizmetlerimizden memnun iseniz QR kodunu kullanarak bağış yapabilirsiniz.