Türk – Ermeni ilişkileri Türkiye aleyhine gelişiyor

Avrupa Ajansı (AVA)

Hilal Uştuk- Londra

ÖZEL

Ermeni sorunu konusunda uzmanlaşmış olan, Ermenilerin asılsız iddialarına karşı belgelerle yanıt veren ve bugüne kadar 70’in üzerinde kitabı yayınlanan Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Avrupa Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Türk – Ermeni ilişkilerinde son dönemdeki gelişmeleri değerlendiren Türkkaya Ataöv, bu gelişmelerin Türkiye aleyhine geliştiğini söyledi. Batı dünyasının Türkiye’yi yeterince tanımadığını ve küçümsediğini; Ermeniler’e karşı ise dinsel bir sempati duyduklarını ve bugüne kadar Ermeniler’i Türkler’e karşı silah gibi kullandıklarını ifade eden Ataöv, Ermeniler’in paralı ve oldukça iyi örgütlenmiş bir yapıya sahip olduğuna, bunun yanısıra siyasette de yer aldıklarına vurgu yaptı. Türkkaya Ataöv, Türk – Ermeni ilişkilerinde gelinen sürecin, Türkiye aleyhine işlediğini belirtti.

Atatürk, dünya tarihinin en büyük devlet adamıdır

1919 yılında Türkiye’de önemli bir devlet adamı, düşünür ya da sanatçı çıkmadığı yönünde sözler sarfeden Llyod George’un sözlerine de atıfta bulunan Ataöv, “Kendisinin karşısına, Mustafa Kemal Atatürk gibi, değil yalnız devlet adamı, büyük bir dahi çıktı. Dünya tarihinin en büyük devlet adamıdır ve yalnız devlet adamı değildir. Ondan çok daha ötedir. Uluslararası önemi vardır. Üçüncü dünyanın lideridir, önderidir, Hem liberalizme ve Sovyet sosyalizmine bir seçenek, alternatif getiren dünya görüşünün simgesidir, temsilcisidir” dedi.

Ataöv: “Biz hiçbir zaman ırkçı olmadık”

Türklerin ırkçı olmadığını, ırkçılığı yapanın Batı Dünyası olduğunu sözlerine ekleyen Ataöv, Irkçılığın doğasında soykırım olduğuna işaret eden Ataöv, “Biz hiçbir zaman ırkçı olmadık. Irkçılık teorisyenleri Batı’da çıktı. Türk toplumu ne ırkçı düşünür çıkardı, ne de ırkçı kuramları çıkardı. Bunlar Batı’da çıktı” dedi.

İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa, Rusya’dan çeşitli örnekler veren Prof Dr. Ataöv, hiçbir Hristiyan kilisesi tarafından tanınmayan Gregorian kilisesine sahip olan Ermeniler’i sadece, 1461’de Fatih Sultan Mehmet’in kabul ettiğini söyledi.  Türkkaya Ataöv, “Türkleri günah keçisi gibi seçmek suretiyle, suçlamaya gayret ediyorlar. Herkes kendi tarihine baksın” dedi.

Ermeniler BM kararlarına karşı geliyor

Türkiye’nin attığı adımların, yabancıların işine yaradığını da söyleyen Ataöv, sınırların açılması konusuna da değindi. Toprakları oldukça verimsiz olan Ermeniler’in Azerbaycan’a ait toprakları işgal etmesinin ardından, Türkiye’nin sınırını kapattığını ifade eden Ataöv, halen bu işgalin devam ettiğini ve bu durum değişmediği halde sınırların açılması konusunun gündeme geldiğini ifade etti. Ermeniler’in Birleşmiş Milletler kararlarına karşı gelerek, Azerbaycan’a girdiğine vurgu yapan Ataöv, işgal öncesinde, bölgedeki Azeri Türk halkının ortalama %90 oranına yakın olduğunu ifade etti.

Türkkaya ATAÖV

Siyasal bilimci ve öğretim üyesi (Gelibolu 1932). Robert Kolej’den sonra ABD’ye giderek New York ve Syracuse üniversitelerinde ekonomi ve uluslararası ilişkiler konularında öğrenim gördü. Siyasal bilimler doktorası yaptı; Türkiye’ye döndüğünde Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak girdi. Doçent ve profesörlüğe yükseldi. SBF Siyasal Bilimler Kürsüsü Başkanı oldu. Devlet adına Avrupa’da Ermeni terörünün iç yüzünü Batı kamuoyuna anlatmakla görevlendirildi (1983). Bu amaçla Avrupa’da bir dizi konferans vererek Ermeni terörü konusundaki Türk görüşünü açıkladı.Çeşitli Avrupa ülkelerinin yanı sıra SSCB’de de mesleğiyle ilgili araştırma ve incelemelerde bulunan Ataöv’ün başlıca kitapları: Sovyet Rusya’da işçilerin Bugünkü Durumu, işçinin Parti, Devlet ve Sendikalarla Münasebeti (1960); Sovyetler Birliği Devlet idaresi (1961); Sovyet Dış Politikasının Ana Çizgileri (doçentlik tezi) Amerikan Belgeleriyle Amerikan Emperyalizminin Doğuşu (1968); Nazım Hikmet’in Hasreti (1976); Ermeni Sorununa Kısa bir bakış (1984).

Vatan OZ | Editor
Avrupa | 118 Green Lanes | London | N16 9EH
T: 020 72757610
E: editor@avrupagazete.com
W: www.avrupagazete.com

__________

Weekly Turkish Broadsheet  GAZETTE  | Best way to reach Turkish and British people in UK

Tel: + 44 (0) 20 7275 7610 Fax:+ 44 (0) 20 7241 1908
Distributed in  England, Scotland, Wales, Ireland
Winners of Mayor of Hackney’s Business Awards 2009
Best Ethnic Minority Business 2009

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.