ERMENİLER TARAFINDAN YAPILAN KATLİAM BELGELERİ (1914-1921)

İşte ERMENİLER TARAFINDAN YAPILAN KATLİAM BELGELERİ

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, ve ingilizce tercümesi.

Bu yazı ile ilgili sorular ve yorumlarınızı [email protected]’e gönderebilirsiniz.

23/11/2009


KARS VE ARDAHAN HAVALİSİNDE MÜSLÜMANLARA VE ESİRLERE YAPILAN SOYKIRIM
ERMENİ ÇETELERİ İLE RUSLARIN MÜSLÜMANLARA VE MUSEVİLERE YAPTIKLARI SOYKIRIM
ERMENİLERLE RUSLARIN VAN’DAKİ MÜSLÜMAN AHALİYE YAPTIKLARI SOYKIRIM
ERMENİ VE RUSLARIN YAPTIKLARI SOYKIRIM
ERMENİLERİN RUSLARLA BİRLİKTE TRABZON VE VAN HAVALİSİNDE MÜSLÜMANLARA YAPTIKLARI MEZÂLİM
RUSLARLA ERMENİ ÇETELERİNİN BİTLİS VE VAN’DA YAPTIKLARI SOYKIRIM
ERMENİ VE RUSLARIN VAN’IN REŞADİYE NAHİYESİNE BAĞLI AŞNAK KÖYÜNDE YAPTIKLARI MEZÂLİM
ERMENİLERİN VAN HAVALİSİNDE RUSLARLA BİRLİKTE YAPTIKLARI MEZÂLİM
VAN VE BİTLİS’İN İŞGALİ ESNASINDA ERMENİLERİN İSLÂM AHALİYE YAPTIKLARI SOYKIRIM
ERMENİ VE RUSLARIN VAN, BİTLİS VE TRABZON’DA MÜSLÜMANLARA YAPTIKLARI MEZÂLİM
ERMENİ VE RUSLARIN BAYEZİD’DE YAPTIKLARI SOYKIRIM
ERMENİ VE RUSLARIN YAPTIKLARI MEZÂLİM
ERMENİ VE RUSLARIN HİZAN HAVALİSİNDE YAPTIKLARI SOYKIRIM
ERMENİ KOMİTELERİYLE RUSLARIN VAN VE HAVALİSİNDE YAPTIKLARI SOYKIRIM
BİTLİS VE CİVARINDA ERMENİ ÇETELERİ VE RUSLARIN MÜSLÜMAN AHALİYE YAPTIĞI KATLİAM
ERMENİ VE RUSLARIN VAN’DA YAPTIKLARI SOYKIRIM
RUS DONANMASININ TERME’YE ÇIKARDIĞI ERMENİ EŞKİYASININ YAPTIĞI MEZÂLİM
ERMENİLERİN SOYKIRIMINA KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NDEN YARDIM İSTENİLDİĞİ
ERMENİLERİN KİLİS HAVALİSİNDE YAPTIKLARI MEZÂLİM
ADANA VE HAVALİSİNDE FRANSIZ BİRLİKLERİNDE MÜSTAHDEM ERMENİLERİN YAPTIĞI MEZÂLİM
ZOR TELGRAF MÜDÜRÜNÜN ERMENİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ
ERMENİLERİN ERZURUM CİVARINDA YAPTIKLARI MEZÂLİM VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
BATUM, ARDAHAN VE KARS HAVALİSİNDE ERMENİ, RUM VE GÜRCÜ MEZÂLİMİ
ERMENİLERİN KARS CİVARINDAKİ MÜSLÜMANLARA SOYKIRIM UYGULADIKLARI; ZULÜM, KATLİAM VE YAĞMALAMA YAPTIKLARI
TRABZON, KARS VE NAHCIVAN’DA YAPILAN MEZÂLİM
Ermenilerin Kağızman, Mescidli, Gülyantepe, Kurudere, Akçakale, Bozkuş ve Karakurt’ta yaptıkları soy…
ERMENİLERİN KAĞIZMAN, KARAKURT, SARIKAMIŞ VE AKÇAKALE CİVARINDA YAPTIKLARI SOYKIRIM
ERMENİLERİN HUDUT DIŞINDAKİ MÜSLÜMANLARA YAPTIKLARI MEZÂLİM
ERMENİLERİN TÜRK KÖYLERİNE SALDIRILARDA BULUNDUKLARI
ELVİYE-İ SELÂSE’DE ERMENİ MEZÂLİMİNİN DURDURULMASI İÇİN KALEME ALINAN FERYADNÂME
RUSLARIN VE ERMENİLERİN RİC‘ATİNDE ERMENİLERİN YAPTIĞI MEZÂLİM
SARIKAMIŞ RİC‘ATİNDE ERMENİLER TARAFINDAN SOYKIRIMA UĞRAYAN KÖYLERİN İHTİYAR HEYETLERİNİN İFADELERİ
ERMENİ ÇETELERİNİN YAPTIĞI SOYKIRIM
NAHCİVAN, KAĞIZMAN VE ŞAROL HAVALİSİNDE MÜSLÜMAN HALKA UYGULANAN VAHŞİ SOYKIRIM
KARS VE SARIKAMIŞ CİVARINDAKİ MÜSLÜMAN KÖYLERİNE ERMENİLERCE YAPILAN MEZÂLİM
SEKMAN, ARDI, KEPENEK, HARÇLI, PENADUZ VE TODAVİRAN KÖYLERİNDE ERMENİLERCE YAPILAN KATLİÂM
BAYBURD VE İSPİR KAZALARINDA ERMENİLERİN YAPTIĞI SOYKIRIM
KARAURGAN VE ALLAHUEKBER DAĞI CİVARINDA BULUNAN MÜSLÜMAN KÖYLERİNE ERMENİLERCE UYGULANAN MEZÂLİM
KARS, SARIKAMIŞ VE IĞDIR CİVARINDA ERMENİLER TARAFINDAN YAPILAN SOYKIRIM
FRANSIZ ASKERİ ELBİSESİ ALTINDAKİ ERMENİLERİN MARAŞ’TA HALKA YAPTIKLARI ZULÜM
FRANSIZ ORDUSUNA BAĞLI OLARAK MARAŞ’A GİREN ERMENİLERİN YAKIN KÖYLERDEKİ MÜSLÜMAN HALKA SALDIRILARDA BULUNDUKLARI
ERMENİLERİN HAÇİN CİVARINDA BAZI MÜSLÜMANLARI YOLLARDA KATLEDEREK KADINLARA SALDIRDIKLARI
FRANSIZ ASKERLERİYLE BİRLİKTE ERMENİLERİN AYINTAB, MARAŞ VE ADANA CİVARINDA MÜSLÜMAN AHÂLİYE ZULÜM YAPTIKLARI
ERMENİ ÇETELERİNİN ÜNYE’DE İSLAM AHÂLİYE ZULÜM YAPTIKLARI
POZANTI-GÜLEK ARASINDAKİ BÖLGEDE ESİR TÜRK ASKERLERİNİN ERMENİLERCE KATLEDİLDİĞİ
ÇILDIR’DA TESLİM OLMA ÇAĞRISINA UYMAYAN KÖYLÜLERİN ERMENİLERCE KATLEDİLDİĞİ
ERMENİLERİN KENDİLERİNE TÂBİ OLMAK İSTEMEYEN ZARUŞAD VE ONA BAĞLI ÜÇ KÖYDE KATLİÂM YAPTIKLARI
ZARUŞAD, ÇILDIR, AĞBABA VE ŞÜREGEL’E BAĞLI KÖYLERDE ERMENİLERCE YAPILAN SOYKIRIM
ERMENİLERİN İŞGALCİ FRANSIZLARLA BİRLİKTE MARAŞ’TA HALKA ZULMEDİP KATLİÂM YAPTIKLARI
ŞÜREGEL, AKBABA, ZARUŞAD VE ÇILDIR CİVARINDAKİ YİRMİ SEKİZ KÖYDE ERMENİLERCE YAPILAN KATLİÂMLARDA İKİ BİN MÜSLÜMANIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ
ÇILDIR, ZARUŞAT VE ELVİYE-İ SELÂSE’DE ERMENİLERİN İSLAM AHÂLİYE MEZÂLİM YAPTIKLARI
REVAN’DAN GENCE’YE GİDEN TRENİN BEŞ YÜZ MÜSLÜMAN YOLCUSUNUN ERMENİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ
ERMENİLERİN SİVİN VE PİLOMORİ KÖYLERİ MÜSLÜMAN AHÂLİSİNE BASKI YAPTIKLARI
KARS, SARIKAMIŞ VE KARAKURT CİVARINDA ERMENİLERİN İSLAM AHÂLİYE YAPTIKLARI MEZÂLİM
NOVOSELİM CİVARINDAKİ KÖYLERE ERMENİLERCE YAPILAN MEZÂLİM
ERMENİLERİN SARIKAMIŞ, KAĞIZMAN, OLTU, KARS VE ZENGİBASAR CİVARINDA YAPTIKLARI SOYKIRIM
ERMENİLERİN GÖLE, OLTU VE KOSOR’DA YAPTIKLARI KATLİÂMLAR
ERMENİLERİN KARS, ERZURUM VE GÜMRÜ CİVARINDA MÜSLÜMANLARA UYGULADIKLARI SOYKIRIM
ERMENİLER TARAFINDAN BAYBURT’UN KÖYLERİNDE YAPILAN SOYKIRIM VE KİMSESİZ KALAN ÇOCUKLARIN İSKÂNI
ERMENİLERİN GÖLE’NİN KÖYLERİNDE KATLİÂM YAPTIĞI VE AHÂLİNİN TERCAN’A GÖÇ ETTİĞİ
BİR SENE İÇİNDE PASİNLER’E BAĞLI KÖYLERDE ERMENİLER TARAFINDAN YAPILAN SOYKIRIM
Ermenilerin Tortum’un altmış dört köyünü yakarak üç bin yedi yüz Müslümanı şehit ettikleri, mezâlimd…
ERZURUM’DA ERMENİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SOYKIRIM VE TALANA AİT DEFTERLER
OLTU LİVASI VE GÖLE’YE BAĞLI KÖYLERDE BİR SENE İÇİNDE ERMENİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SOYKIRIM
ERMENİLERİN AŞKALE VE CİVAR KÖYLERDE YAPTIKLARI KATLİÂM
ŞÜREGEL VE ZARUŞAD KAZALARINDA ERMENİLER TARAFINDAN YAPILAN MEZÂLİM
ERMENİLERİN KOSOR VE PENEK İLE BAĞLI KÖYLERDE YAPTIKLARI YAĞMA VE MEZÂLİM
ERMENİLERİN GÖLE’NİN TOPTAŞ, GÜLPINAR VE HAMOĞLU KÖYLERİNDE UYGULADIKLARI KATLİÂM
KARS’A BAĞLI YİRMİ DÖRT KÖYDE ERMENİLERİN YAPTIKLARI MEZÂLİM VE YAĞMALAMA
ZEYTUN, DEMİRKAPU VE PİLÜMÜR KARYELERİNDE ERMENİ ASKERLERİ TARAFINDAN YAPILAN YAĞMA VE MEZÂLİM
KARS VE SARIKAMIŞ’A BAĞLI KÖYLERDEKİ ERMENİ MEZÂLİMİ
ERMENİLERİN RUSLARLA BİRLİKTE GÖLE’YE BAĞLI KÖYLERDE YAPTIKLARI KATLİÂM VE TALAN
DİGOR’DAKİ OTUZ SEKİZ İSLÂM KÖYÜNDE YAPILAN ERMENİ MEZALİMİ
SARIKAMIŞ’IN KARAHAMZA NAHİYESİNE BAĞLI KÖYLERDE ERMENİLERİN YAPTIKLARI SOYKIRIM VE TALAN
BARDIZ, KOSOR VE PENESKİRD NAHİYELERİYLE KÖYLERİNDE ERMENİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SOYKIRIM
ERMENİLERİN HARAMİVARTAN NAHİYESİNE BAĞLI KÖYLERDE YAPTIKLARI MEZÂLİM
ŞERİL, SADEREK VE DEREİLYAS MINTIKALARINDAKİ YÜZ ON KÖYDE İKİ YIL ZARFINDA ERMENİLER TARAFINDAN YAPILAN YAĞMA VE SOYKIRIM
ZARUŞAD VE CİVARINDAKİ ELLİ BEŞ KÖYDE ERMENİLER TARAFINDAN YAPILAN YAĞMA VE KATLİÂM
ERMENİLERİN ERİVAN MINTIKASINDA YENİDEN MEZÂLİM BAŞLATTIKLARI
NAHCİVAN VE IĞDIR HAVALİSİNDE MÜSLÜMAN HALKIN ERMENİ SOYKIRIMINA UĞRADIĞI
ERMENİLERCE CEMİL VE MÖKÜZ KÖYLERİNDE YAPILAN KATLİÂM
ERİVAN VE KARS’A BAĞLI İSLAM KÖYLERİNDE ERMENİLERCE YAPILAN SOYKIRIM
KARAKİLİS VE CELALOĞLU MINTIKALARINDAKİ İSLAM KÖYLERİNİN KITLIK TEHLİKESİNE MARUZ KALDIKLARI
ERZURUM KÖYLERİNDE ERMENİLERCE KATLEDİLEN İSLÂM NÜFUSU İLE YAKILAN KÖY VE HÂNELERİ GÖSTERİR CETVEL
ERMENİLERİN HINIS’TA İSLAM AHALİYE YAPTIKLARI MEZALİM
ERMENİLERİN TERCAN KAZASI HAVALİSİNDE YAPTIKLARI MEZALİM
ERMENİLERİN NAHCİVAN VE CİVARINDAKİ TÜRK KÖYLERİNDE KATLİÂM YAPTIKLARI
BAYBURD’TA RUS İŞGALİ SIRASINDA ERMENİ VE RUM ÇETELERİ TARAFINDAN YAPILAN KATLİAM VE YAĞMALAMA
ŞÜREGEL VE ARZUTİ KÖYÜNDE MÜSLÜMAN AHÂLİNİN ERMENİLERCE KATLEDİLDİĞİ

Ermeni zulmu


Yazıları posta kutunda oku


“ERMENİLER TARAFINDAN YAPILAN KATLİAM BELGELERİ (1914-1921)” için bir yanıt

  1. Ne kadar çok şerefsizlik yapmışlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir