Kategoriler
AB Dünya Politika Türkiye

BASMUZAKERECI EGEMEN BAGIS’IN DIKKATLERINE

ANADOLU ULUSAL UYANIŞ

VE DAYANIŞMA PLATFORMU

22.06.2009

03/Ekim/2005  Tarihinde  Avrupa Birliği ile Müzakerelerin  başlatılabilmesi için, 17/Aralık/2004 Tarihinde, Brüksel’de, Sn. Başbakan tarafından imzalandığı belirtilen belgede aşağıda belirttiğimiz hususların var olduğu görülmektedir.

 • Müzakerelerin ucu açık olacak, sonuçta Üyelik Garanti edilmeyecektir.
 • Türkler, Üye olunduktan sonra bile AB’de serbestçe dolaşamayacaklar, ancak AB’ye üye Devletlerin vatandaşları serbestçe Türkiye’de dolaşabileceklerdir.
 • Kıbrıs Rum Cumhuriyeti tanınacaktır.
 • Kürt  Azınlıklara haklarının tanınması çerçevesinde, Güneydoğu Anadolu’da federe bir Kürt Devleti’nin kurulmasının yolu açılacaktır.
 • İstanbul Fener Kilisesi Baş Papazı’na “Ekümenik” unvanı verilerek, İstanbul’da Ortodoks Din Devleti kurulmasına izin verilecektir..
 • Dicle-Fırat nehirleri üzerindeki barajlar başta olmak üzere, Türkiye’nin tüm su kaynakları ve su dağıtım şebekelerinin yönetim ve denetimi Uluslar arası bir kuruluşa teslim edilecektir.
 • Başta Devlet Bankaları olmak üzere, tüm kamu malları hızla özelleştirilecektir.
 • Ermenistan-Tü rkiye sınırı açılacak, Ermenistan’la Diplomatik ilişkiler kurulacak ve 1915 Soykırımı kabul edilecektir.
 • İran ve Rusya’nın Türkiye için birer potansiyel düşman oldukları göz önünde bulundurularak dış politika belirlenecektir.
 • İngilizce’si 83 bin sayfa olan AB Müktesebatı tam olarak kabul edilip uygulamaya konulacaktır. (1)

105 Sivil Toplum Kuruluşlarının oluşturduğu Anadolu Ulusal Uyanış ve Dayanışma Platformu olarak, bu güne değin, açık, net ve tam biçimiyle Medya Organlarında göremediğimiz, Yetkililerimizden duyamadığımız bu hususların ;

 1. Gerçek olup olmadığının tespit edilmesini,
 2. Gerçek değil ise Kamu oyuna bir açıklama ile duyurulmasını,
 3. Gerçek ise, bu nitelikte bir belgenin kim tarafından ve hangi mülahazalarla imzalandığının, ve günümüze kadar bu konuda, Türk Kamu oyuna bütüncül bir bilgi aktarılmamasını n nedenlerini,

Platformumuza bildirilmesi hususlarını arz ediyoruz.

Derin  Saygılarımızla.

AUUDP  Genel  Kurulu  Adına

Prof. Dr. Didar  ESER                     Selda Talay TOSUN             Şükrü Sezar AYGEN

AUUDP  Yür.Kur.Bşk.                    AUUDP Gen.Sek.                 AUUDP  AB Komis.Bşk.

Dağıtım.

Gereği için:

1.      T.C.Cumhurbaş kanlığı

2.      T.C.Başbakanlık

3.      TBMM Başkanlığı

4.      T.C.Dış İşleri Bakanlığı

Bilgi için :

1.      AKP Başkanlığı

2.      CHP Başkanlığı

3.       MHP Başkanlığı

4.      DP Başkanlığı

5.      DSP Başkanlığı

6.      ANAP Başkanlığı

7.      SHP Başkanlığı

8.      BBP Başkanlığı

9.      Medya Kuruluşları

10.  Dış Ticaret Müsteşarlığı, AB Genel Müdürlüğü

11.  Dış Ticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

(1) Yılmaz  DİKBAŞ .  AVRUPA BİRLİĞİ- Tabuta Çakılan Son Çivi.

(2004 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession. – Recommendation of

The European Commission on Turkey’s Towards Accession. – Issues Arising From

Turkey’s Membership Perspective. – Europian Parliamet Report. – Brussel’s Europian

Council 16-17 December 2004 Presdency Conclusions. )

____________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____

www.auudp.org ,  info@auudp.org ,  auudplatformu@ gmail.com,

Bayındır 2. Sokak 39/8 Kızılay- Ankara

YORUM

———————-

From: sabahat ozgur <ozgursabahat@yahoo.com>

Subject: Fw: C O K Ö N E M L İ – AB -M Ü Z A K E R E L E R İ

DİKKAT !

ANADOLU ULUSAL UYANIŞ VE DAYANIŞMA PLATFORMU TÜM VATANSEVERLERE SESLENİYOR…

22.06.2009 Tarihi ile 122 adet, Devlet Kurum ve Kuruluşları, Siyasi Partiler, STK’lar ve Medya Organlarına gönderip, yetkililerden (!) halen yanıt alamadığımız belgenin, 17.Aralık.2004 tarihinde Brüksel’de imzalandığı söylenen (Ancak henüz tekzip edilmeyen), AB’ye katılım anlaşmasının 4. maddesi aynen şunları ifade etmektedir.

“KÜRT AZINLIKLARA HAKLARININ TANINMASI ÇERÇEVESİNDE, GÜNEY DOĞU ANADOLU’DA FEDERE BİR KÜRT DEVLETİNİN KURULMASININ YOLU AÇILACAKTIR”

09.Temmuz.2009 tarihinde Medya organlarımızda yer alan, TBMM’deki PKK temsilcilerinin DTP’nin “TÜRKİYE’Yİ 7 EYALET HALİNE GETİRME” yolundaki taleplerinin nedeni, PLATFORMUMUZ bildirgesinden açıklıkla anlaşılmaktadır.

Diğer maddelerin de ağır ağır işletilip yürütülmeye başlandığı gözlerden kaçmamaktadır.

“BÖLÜNME”, YOK EDİLMENİN İLK AŞAMASIDIR.

Türk kamu oyunun dikkatlerine saygı ile sunarız..

2009/7/10 figen <fgn0606@gmail. com>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.