Kategoriler
Almanya Türkiye

Türkce, azınlık dili olarak, Sorbça ve Ost Frizce’nin yanı sıra, zorunlu ders olarak Alman okullarında okutulmalıdır.

Türkce, azınlık dili olarak, Sorbça ve Ost Frizce’nin yanı sıra, zorunlu ders olarak Alman okullarında okutulmalıdır.

(Bu makale “Gegenwind” dergisinin Mart-2008 sayısında da Almanca olarak yayınlanmıştır)

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sayın R.T. Erdoğan’ın,-.2008-Almanya ziyareti sırasında, şimdi de yeşiller Partisi Türk kökenli Cem Özdemir’in Alman okullarında ana dil olarak Türkce eğitimi savunması, büyük tartışma yaratmıştır.

Dil üzerine konuşmaya başlamadan önce-bu hanği dil olursa olsun- önce, azınlıkların asimilasyonunun veya enteğrasyonunun ne anlama geldiğinin tarifi konusunda ortak bir noktada buluşmamız gerekir.

Asimilasyon ve enteğrasyon, Alman halkı tarafından öylesine birbirine karıştırılır ve çarpıtılır ki, sıkıştığında da, en bayağı seviyeye indirğeyerek: ‘Önce Almanca öğren’ deyip, işin içinden sıyrılır.

Enteğrasyon:

Enteğre olmuş (uyum sağlamış) bir Türk, dinini, dilini v.s. korur.Ama sözü edilen devletin vatandaşıdır. Doğuştan (kan bağı ile) Alman değildir, ama Alman vatandaşıdır. Diğer bir deyişle, o sosyal hukuk devletini tanır ve bu devletin kuralları olan yasama, yarğı ve yürütme orğanlarına sayğılıdır.

Çoğulculuğu savunur ve bu anlamda da, din- ile devlet işlerini de birbirinden ayırır.

O bir demokrat olup, onu diğer vatandaşlarlarla bağlayan şey, hayatı düzenleyen yazılmış (kanunlaşmış) kurallardır. O birinci sınıf bir vatandaş olup, bir kültürün diğer bir kültüre üstünlüğünü savunanlara ‘Üst kültüre’ boyun eğmez.

Asimilasyon:

Asimile edilmiş bir Türk, Türk’lüğünden veya müslüman olduğundan utanır.

Mümkün olduğunca türkce konuşmamaya özen gösterir.Siyah saçı ve kahverenği gözlü olduğundan utanır. Kısacası, o esas benliğini red ederek, kendisine artık tamamen yeni bir kimlik edinmiştir.

Tartışma sınırlarını zorlayacağından, böyle bir kişinin psikolojik ve sosyolojik yapısının istikrarı konusuna burada değinmeyeceğim.

Eğer, Türkiye Cumhuriyetinin başbakanı bu konuda : ‘’Asimilasyon bir insanlık suçudur’’ diyorsa, bu söyleme katılmamak elden değil. Bu söylem, daha sonra Alman politikacıları tarafından ‘’Zorla yapılan asimilasyon insanlık suçudur’’ diye sözüm ona düzeltilmiştir.

Bir de asimilasyona iki gözünü birden yummak vardır.

Mesela, asimilasyonu önleyen unsurlar olan din, dil v.s. unsurların gelişmesini, devlet olarak, havadan sudan nedenlerle, kasdi olarak kösteklemek gibi.

Almanya’da en büyük kültürel azınlık teşkil eden, İki milyona yakın insanın, yani Türk’lerin, dilinin, sorumlu Alman makamları tarafından, efden püfden bürokratik ve siyasi sebeplerle Alman okullarında okutulmaması ne anlama gelir.?

Avrupa Birliğininin en temel kriterlerinden biri, azınlık haklarının korunmasıdır. Almanya, AB’nin en büyük bir ülkesi olarak, Türkiye’den Türkiye’deki azınlıkların hakkının korunmasını isterken, kendisi Almanya’daki Türk azınlığın hakkının korunması konusunda ‘’duymadım, görmedim, söylemedim’’ rolünü oynayamaz.

Bu konuda Almanlar hani ne diyordu: ‘’eğer şarap içiyorsan, su vaaz etme’’.

Refik Mor

CDU-Meclis üyesi/Neumünster

Sağlık ve Sosyal yardım komisyonu üyesi

Neumünster Türk dernekler Birliği başkanı

Türkisch als Minderheitssprache muss neben Sorbisch und Ostfriesisch in Deutschen Schulen als Pflichtfach eingeführt werden…!

Bevor wir über die Sprachen –egal welche- sprechen, müssen uns über die Definition der Begriffe wie „Assimilation“ und „Integration“ der Minderheiten, einig sein, worüber der türkische Ministerpräsident, hinsichtlich der Unterrichtung der türkischen Sprache in deutschen Schulen, R.T. Erdogan die Diskussion losgelöst hat.

Assimilation und Integration werden soweit ich es unter der deutschen Bevölkerung mithöre miteinander vermengt, vermischt und letzten Endes beide auf die gleiche niedrige Ebene gestellt und es wird gesagt: „ lerne mal erst Deutsch“.

Daher ;

Integration:

Ein integrierter Türke bewahrt die Eigenschaften wie Religion, Sprache usw. auf. Aber er ist Bürger des hiesigen Staates. Er ist von Geburt an kein (Blut)-Deutscher, aber er ist ein deutscher Staatsbürger. Mit anderen Worten; Er akzeptiert und respektiert die rechtsstaatliche Grundordnung, wie legislative, Judikative und exekutive.

Er tritt für Pluralismus und trennt somit die Kirche –Mosche von dem Staat.

Er ist ein Demokrat und ihn verbinden die niedergeschriebenen Verhaltensregeln (Gesetze) mit den anderen Bürgern. Er ist Bürger erster Klasse wie alle andere und muss sich den „Leitkultur“ nicht beugen.

Assimilation:

assimilierter Türke schämt sich ein Türke oder ein Moslem zu sein. Er vermeidet es die türkische Sprache zu sprechen. Er schämt sich dafür schwarze Haare oder braune Augenfarbe zu haben. Kurzum, er leugnet seine Herkunft und er hat eine total andere Identität.

Auf die Lage der psycho-sozialen Stabilität dieser Person möchte ich hier nicht eingehen, da sonst der Rahmen unserer Diskussion hier gesprengt würde.

Wenn der türkische Ministerpräsident Erdogan unter diesem Aspekt sagt „ Assimilation sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit,“ dann ist ihm nur zuzustimmen.

Er wurde nachher von deutschen Politikern ergänzend mit den Worten:

„ Zwangsassimilation sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, korrigiert.

Es gibt aber Hilfeleistungen zur passiven Assimilation. D.h. wenn man die notwendigen Hilfeleistungen für Religion, Sprache usw. bewusst mit nichtigen Gründen unterlässt.

Das bedeutet:

wenn man der größten kulturellen Minderheit im Lande mit ca. 2 Mio. Menschen, nämlich den Türken, die türkische Sprache in den Schulen durch passives nichts tun der zuständigen Schulbehörden oder durch bürokratische oder politische Hürden verwehrt.

Das Recht auf Muttersprache ist das elementare Menschenrecht überhaupt.

Daher muss die türkische Sprache wie sorbisch und Ostfriesisch in deutschen Schulen als Pflichtfach eingeführt werden

Eine der unverzichtbaren Kriterien der EU ist der Schutz der Minderheitenrechte.

Deutschland, als eines der größten EU-Staaten kann der Türkei den Schutz der Minderheiten nicht suggerieren, während er sich mit den türkischen Minderheiten hier im Lande taub-stumm stellt.

Wie sagt man auf Deutsch: „Wenn man Wein trinkt, sollte man kein Wasser predigen“

(Dieser Artikel wurde in der Märzausgabe-2008 der Zeitschrift „Gegenwind“ veröffentlicht.)

Refik Mor

CDU-Ratsherr /Neumünster

Mitglied des Sozial-und Gesundheitsausschusses

Vorsitzender des Dachverbandes Türkischer Vereine e.V

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.