Kategoriler
Türkiye

OSMANLI PADISAHLARI VE KOKENLERI

1-İlk Osmanlı Padişahı Osman beyin annesinin Türk, Mo(n)gol veya Acem kökenli olduğuna dair rivayetler varsa da, bunlara ait bir kanıt bulunamamıştır.

Osman Beyin iki eşi vardı, Mal ve Bala Hatunlar. Her ikisi de Moğol asıllı idi. Babaları Edepli Ali’nin ismi Türkçe’ye çevrilirken başına bir şeyh ilavesi ile, Şeyh Edebali oldu.

2- Orhan Bey: Osman Bey’in Mal Hatun isimli eşinden doğdu. Eşleri Rum asıllı Horofira (Nilüfer Sultan), Rum Asporçe ve Rum Teodora.

 

3- 1. Murad: Horofira’dan doğdu. Eşleri Bulgar-Yahudi melezi Marya ve Bulgar Tamar.

 

4- Yıldırım Beyazid: Marya’dan doğdu. Eşleri: Sırp kökenli Olivera, Devlet Hatun, Bulgar Olga, Maria, Angelina ve Anita.

 

5- Çelebi Mehmed: Olga’dan doğdu. Eşleri: Sofia, Anna, Veronica.

 

6- 2. Murad: Veronica’dan doğdu. Eşleri: Nache de la Bazory (Fransız), Mara Despina, Stella.

 

7- Fatih: Mara Despina’dan doğdu. Eşleri: Rum Zaganoz paşanın kızı Kornelya, Anna, Helen, Tamara. Babası 2. Murad öldükten sonra annesi Despina’ya Selanik’teki bir manastırı (!) bağışlamıştır. Ferman Topkapı Müzesindedir.

 

8- 2. Beyazid: Kornelya’dan doğdu. Eşleri: Beti, Anita, Suzi, Liliana, Katherin, Nina, Martha ve Danilova. Öldürttüğü kardesi Cem Sultan’ın eşi: Trabzon Kralı Rum David Komnen’in kızı Anna. (Aşık Paşa Tarihi, Early Turkish Buildings in Trabzon – Selina Ballance, Mehmed der Oroberen – Franz Babinger, Türkiyat 1951 – Tayyip Gökbilgin).

 

9- Yavuz Sultan Selim: Annesi (Beti, Anita, Suzi, Liliana, Katherin, Nina, Martha ve Danilova… tartışmalı). Eşleri: Polonyalı Helga (Havza Sultan), Sırp Aleksandra (Ayşe Sultan). Şimdi biraz ayrıntı gerekli: Yavuz, Padişah olur olmaz babası 2. Beyazid’i Havza’nın Abalar Köyünde boğdurarak öldürttü. Sırp kökenli Koca Mustafa Paşa’yı Sadrazam yaptı. Mustafa Paşa, Enderun-u Humayun’da (içoğlanlar gurubu) yetişmiş ve sonradan güzel bir çocuk olduğundan Beyazid’in erkek odalıkları arasına alınmıştı. Yavuz Sultan Selim ilk iş olarak 2 öz kardeşini ve 5 yeğenini öldürttükten sonra, sıra babasının diğer 8 karısından doğan kardeşlerine gelmiştir. Ağabeyi Korkut, Ahmed, Abdullah, Şehinşah, Alemşah, Şahsultan, Mahmut ve Mehmed ile karıları ve çocukları ile boğularak öldürüldüler. Buna rağmen Yavuz’un romantik bir tarafı da vardı: Bir erkek odalığına yazdığı şiir, hala edebiyat sayfalarını süsler: Şîrler (aslanlar) pençe-i kahrımda olurken lerzan, (titrerken) Beni bir gözleri âhuya zebûn (güçsüz, çaresiz) etti felek.

Yavuz, Koca Mustafa Paşayı’da boğdurttuktan sonra yine iç oğlanlarından devşirme Arnavut Yusuf Paşa’yı sadrazam yaptı. Mısır’ı fethetmeyi düşündüğünde, Mısır’da Kölemen’lerin idaresinde Ed Devlet-üt Türkiye isimli 267 yıllık bir devlet vardı. Konuşulan dil Türkçe idi. (Tarih-i Nişancı Mehmet Paşa, İstanbul, sayfa 83). Yavuz, Kölemen Devleti’ne 1517 de son verip dönerken, yolda giderayak Arnavut Yusuf Paşa’yı da boğdurtuverdi!

 

10- Kanuni Sultan Süleyman (Muhteşem Süleyman): Polonya’lı Helga’dan doğdu. Eşleri: Bir Rus papazının kızı Roksalan (Hürrem Sultan), Sicilya’lı Rozaline (Gülfem Hatun).

 

11- 2. Selim (Sarı Selim): Roksalan’dan doğdu. Yahudi Raşel (Nurbanu Sultan). Sarı Selim, kızı Esmahan’ı Hirvat kökenli Sokullu Mehmet Paşa ile evlendirdi. 1571 yılında onbinlerce Türk askerinin ölümüne malolan Kıbrıs’ı aldıktan sonra bütün ganimet saray mensupları ve savaşmayan Yeniçeriler arasında paylaştırıldı. Bütün bunlara ilaveten Yahudi banker Yasef Nassi Kıbrıs’a kral olarak tayin edildi. Hanedan sıkıştığında Yasef’ten borç para alabiliyordu. Tabii, yine Raşel’in ilişkileri sayesinde. Çünkü, Raşel’i bir cariye olarak Sarı Selim’e satan zaten Yasef Nassi idi… Şimdi en önemli konu, Osmanlılaştırma siyaseti gereği, Kıbrıs’a hangi toplumun yerleştirileceği idi. Bu sorun da, 10 bin kadar Yeniçeri Kıbrıs’a gönderilip, yerli halkın kadınları ile evlendirilip çözüldü. (Dikkat! Türk soylular yine yok! Yoksa bir TABU’ya mı temas ettim?..)

 

12- 3. Murat: Raşel’den doğdu. 130 cariyesinden 112 çocuğu oldu. Eşleri: Venedik’li Sofia Baffo (Safiye Sultan), Polonyalı Mona (Mihriban Sultan), Macar Ninuska (Nazperver Sultan), Rus Olga (Şahhüban Sultan), Romanyalı Meri (Fahriye Sultan). 3. Murat en sevdiği kızı Ayse Sultan’ı Sırp kökenli Kanijeli İbrahim Paşa ile evlendirdi…

 

13- 3. Mehmet: Sofia Baffo’dan doğdu. Eşi: Yunanlı Helen (Handan Sultan), İspanyol Sinderella Violetta (Mahpeyker Sultan). 3’cü Mehmet bir gecede 19 kardeşini birden boğdurmakla ünlendi… 24 kızkardeşini de Beyazıt’taki eski sarayın bir bölümünde hapsettirdi. Ne olur ne olmaz diye Sinderella’dan doğmus 15 yaşındaki öz oğlu Mahmut’u da boğdurtturdu. Helen’den doğan Ahmed’e dokunmadı. Sonra da Şehzade Mahmud’un annesi Sinderella’yı da öldürttü.

 

14- 1. Ahmet: Helen’den doğdu. Eşleri: Rum Evdoksia (Mahfiruz Sultan), bir Rum Papazının kızı Anastasia (Mahpeyker Kösem Sultan). İlginçtir: Öldürdüğü onbinlerce Türk’ün cesetlerini kazdığı çukurlara gömmesi ile ün salan ve bu yüzden Kuyucu Murat Paşa lakabına sahip Sırp kökenli içoğlanı, Ahmet I. tarafından sadrazam yapıldı. Kuyucu 1611 yılında öldüğünde yerine Rum kökenli Nasuh Paşa getirildi.

 

15- 1. Mustafa (Deli Mustafa): 3’cü Mehmed’in eşi Sinderella Violetta’dan doğdu. Eşleri: Bilinmiyor.

 

16- 2. Osman (Genç Osman): Evdoksia’dan doğdu. Henüz 13 yaşında iken annesi Evdoksia tarafından, Mariça ile evlendirildi. Kıza Meylişah adı takıldı. Esas ismi bilinmiyor. Nasılsa gözden kaçmış hocası, Ömer Efendinin de öğretisi ile çok sağlam değer yargılarına varabilen, iyi eğitilen, zeki bir çocuktu bu padişah. (Belki de tek!.. A.D.). Yapılmasını istediği ıslahat kısaca 5 maddede toplanıyordu:

a) Osmanlı Padişahları bundan böyle nikahla evlenecekler ve sadece nikahlı eşlerden doğan çocuklar padişah olabilecek.

b) Devlet-i Aliyye’yi dışarda temsil edecek kişiler bundan böyle yabancı soylu, devşirme olmayacaklar.

c) Savaşlarda daima dönme Yeniçerilerin önüne konup kırdırılan, düşmanı zayıflatıp Yeniçeriler’in işlerini kolaylaştıran, Devlet-i Osman-ı Ali’nin bir cihan devleti olmasında en büyük payı bulunan Anadolu Türklerinden bir Osmanlı Muhafız Ordusu kurulacak; kazan kaldırma, soygun, talandan başka bir işe yaramayan Yeniçeri Ocağı kaldırılacak.

d) Mel’anet yuvası Zenci Harem Ağaları ve cinsi çeşni olsun diye Enderun-u Hümayun denilen teşkilata sokulan Hıristiyan çocuklar tamamen dağıtılacak.

e) Sancaklar tek bir ahkam ile idare olunacak ve Al-i Osman’ın cümlesince hakir görülüp sadece savaşlarda yeniçerileri sakınmak için önde kırdırılan Anadolu Türk Halkına Devlet-i Aliyye’nin şevkat ve himayesi bahşolunacaktır.

Tabii, bütün bu ıslahatlarin (reform) arkasında Hoca Ömer Efendi vardı. Islahata kendisinden başlaması gerektigini biliyordu. Bu yüzden hocasına Madema ki halife-i ruy-u zeminiz diye başlayarak kiminle NİKAH kıyabıleceğini sordu. Ömer Efendi Şeyhülislam Esat Efendi’nin kızı Akile’yi önerdi. İlk dafa bir Osmanlı Padişahı nikahla evlendiğinden, sarayın içi altüst olmuş fakat bu reform baslangıcı Genç Osman’ın da sonunu hazırlamıştı… İsyan ederek kendisini tahttan indiren ve çıplak olarak sokaklarda sürükleyen Yeniçeri’ler, önce ırzına geçtiler sonra da boğarak öldürdüler… Deli Mustafa yeniden padişah yapıldı…

 

17- Tekrar Deli Mustafa (15 numaralı paragrafta konu edildi).

 

18- 4. Murad: Anastasya’dan doğdu. Eşleri:Keti, Anna (Atifet Sultan), Helena (Cihannüma Sultan). Önce Enderun devşirmesi Kemankeş Arnavut Ali Paşa sadrazam oldu. Adet (!) oldugu üzere sonradan boğduruldu. Yerine yine Enderun devşirmesi Arnavut Mere Hüseyin Paşa getirildi. O da aynı akıbete uğradı. Yerine yine bir Enderun devşirmesi olan Abhaz Mehmet Paşa getirildi… Bir Ahi Türk’ü olan Şeyhülislam Hüseyin Efendi’yi de boğdurdu…

 

19- 1. İbrahim (Deli İbrahim): 4. Murad’ın kardeşi. Annesi Anastasya tarafından korunduğu için ölümden kurtulan tek kardeşi. Hayatı boyunca zındanda kaldığından akli dengesi bozulmuş bir padişah. Diğer kardeşleri, ağabeyi 4. Murad tarafından boğdurulduğundan, kendisine artan kimse kalmamıştı. Eşleri: Rus Nadya (Hatice Turan Sultan), Sırp Katrin (Saliha Dilaşub Sultan), Lehistanlı Yahudi Eva (Hatice Muazzez Sultan), Ermeni Maryam (Hümaşah Sultan – Bu şişman Ermeni kadın, fazla güçlenmeye başladığından Valide Sultan Anastasya (Kösem Sultan) tarafından boğduruldu..) İbrahim, Maryam’a Şam eyaletini bağışladı. Burada gülümsemeniz için bir mektubundan alıntı yapacağım. Mektup sadrazam Mehmet Paşa’ya yazılmış. Bugünkü Türkçe ile: Bre karpuz götlü pezevenk. Ecdadım Medine’ye bunca cevahir ve bunca paha biçilmez mal göndermiştir. Tiz, ademler gönderip, anda mevcut emval ve cevahiri getirtesin. Ve illa geciktirildiğinde, senin derini soyup içine saman dolduracağımı bilesin…

 

20- 4. Mehmet (Avcı Mehmet): Nadya’dan doğdu. Eşleri: Rum Evemia (Emetullah Gülnüs Sultan), Korsika’lı Bella (Afife Sultan), Romanyalı Cesika (Güner Sultan), Ermeni Flora (Gülbeyaz Sultan), Rum Helen (Hatice Sultan).

 

21- 2. Süleyman: Katrin’den doğdu: Eşleri: Yok. Cariyeleri: Çok!..

 

22- 2. Ahmet: Lehistanlı Yahudi Eva. Eşleri: Giritli Rum Yeremiye (Rebia Sultan), Mora’lı Diana (Şayeste Sultan). Sadrazamları: Hırvat kökenlim Arabacı Ali Paşa, Arnavut kökenli Çalık Ali Paşa, Ermeni kökenli Mustafa Paşa, Bulgar kökenli Dimetokalı Sürmeli Ali Paşa)…

 

23- 2. Mustafa: Evemia’dan doğdu. Eşleri: Rus Vera (Mahfiruze Sultan), Sırp Mari (Hafize Sultan), Giritli Rum Aleksandra (Saliha Sultan).

 

24- 3. Ahmet: Rum Emevia’dan doğdu. Eşleri: Rum Margaret (Emetullah Sultan – Ahmet’in annesinin adı), İsabel (Gülnüs Sultan), Luize (Hüsnüşah Sultan), Janet (Mihrişah Sultan), İda (Rebia Sultan), Charlotte (Ümmügülsüm), Katerina (Fatma), Jenifer (Hümaşah), Betty (Hatice), Suzan (Rukiye), Elizabeth (Zeynep). (Topkapı Arşivi D. No.2808).

 

25- 1. Mahmut: Aleksandra’dan doğdu. Eşleri: Fransız Julienne (Hatem), Sicilyalı Lili (Raziya), Macar Maggi (Tiryal), Rus Olga (Verdinaz).

 

26- 3. Osman: Mari (Şehsuvar Sultan)’dan doğma. Eşleri: Sırp Olga (Ferhunde), Sicilyalı Olivya (Zerki). Cariyeler: Yok! Enderun oğlanları: Çok!

 

27- 3. Mustafa: Gürcü Janet (Mihrişah Sultan)’dan doğdu. Eşleri: Cenevizli Agnes (Padişahın annesinin adı, Mihrişah Sultan), Korsika’lı Elsa (Adilşah), Romanyalı Emily (Fehime), Gürcü Bijnav Poli (Aynülhayat), Lehistanlı Mona (Gülnar).

 

28- 1. Abdülhamid: İda (Rabia Sultan)’dan doğma. Eşleri: Fransız Aimee (Nakşidil), Bulgar Sonya (Saniyeperver), Macar Meline (Şebsefa), Rus Aleksiyevna (Dilpezir), Rum Meri (Hümaşah), Ukraynalı Rudi (Nükhetseza), Cenovalı Afro (Beynaz), Venedikli Helen (Hatice), Sırbistanlı Marya (Ruhşah).

 

29- 3. Selim: Gürcü Janet (Mihrişah), Eşleri: Patricia (Afitab), Linda (Nefizar), Berti (Pakize), Alis (Tabisefa), Lisa (Hüsnümah), Rosa (Nurişems), Anna (Rafet), Magdalena (Ziybifer).

 

30- 4. Mustafa: Bulgar Sonya (Seniyeperver Sultan)’dan doğma. Eşleri: Flora (Dilpezir), Adela (Seyyare), Sofi (Peykidil, Gloria (Şevkidil).

 

31- 2. Mahmut: Fransız Aimee (Nakşidil)’den doğma. Eşleri: 17 tane olduğundan ben sadece birkaç tanesini sayacağım. (17’si de yabancı kökenlidir) Çingene Besime (Pertevniyal Sultan). Hamamlarda natırlık yapardı. Zorla hareme getirilip gözdeler arasına girdi. Sultan Abdülaziz’in annesidir. Ermeni Maryam: Tiyatrolarda kanto oynardı. Saraya alındı; çocuk doğurduğu için kendisine Hüsnümelek Sultan adı verildi. Rus Yahudisi Suzi (Bezmialem Sultan), Giritli Nora (Nuritab), Ukraynalı Olga (Tiryal). 2. Mahmut bir soyguncu çetesi haline gelen, yabancı dönmelerden yaratılmış bir Frankeştayn durumunda bulunan Yeniçeri Ocağını tamamen dağıttı. (Vak’ayi Hayriye). Bu ocak, 1362 yılında 1. Murad’ın çıkarttığı kanunla kurulmuştu.

Türk ve Müslüman kökenlilerin bu ocağa alınması yasaktı. (Otağ-ı Hümayun’da Türkler’e güvenilmezdi). Afrikadan getirilen köleler dahi, sarayda muteber mevkilere kavuşabilirlerdi. Neyse, kurulduğundan 464 yıl sonra ortadan Anadolu Türk’ü (ücretsiz) askerlerin desteği ile kaldırıldığında, yerine, yine Hıristiyan kökenli dönmelerden oluşup Türkler’e yasak olan Asakir-i Mansure-i Muhammediye adındaki teşkilat kuruldu. Türk’ler yine kazık yemişlerdi…

 

32- 1. Abdülmecid: Rus Suzi (Bezmialem Sultan)’dan doğdu. Eşleri: Safiraz (Cevdet Paşa Tezakir adlı yapıtının 2. cildinde Safiraz’ın Ermeni olduğunu yazıyor), Bezmara (Bezmican) kökeni bilinmiyor, Fransız Vilma (Şevkefza), Ermeni Verjin (Tirimüjgan – Abdülhamid’in annesi), Rum Karoli (Gülcemal – Vahdeddin’den önceki padişah Mehmet Reşat’ın annesi)

 

33- Abdülaziz: Hamam natırı Çingene Besime’den doğma. Eşleri: Camelya (Dürrünev), Asporce (Gevher), Anna (Edadil), Adela (Hayranidil) ve Alis (Nesrin). İlk kurulduğu 1481 yılından itibaren birçok evreler geçiren bugünkü Galatasaray Lisesi, çağdaş anlamda eğitim verebilmek için 1 Eylül 1868 yılında Abdülaziz tarafından Mekteb-i Sultani adında yeniden açıldı. Eğitim dili Fransızca idi ve Türkçe yasaktı. Amaç Enderun’a (Saray’a) adam yetiştirmek olduğundan lisan olarak Rumca, Ermenice, Latince, Fransızca, Almanca, Farsça, Arapça v.b. öğretilirdi. Ve yine 1481 yılından beri devam eden Türk öğrenci alma yasağı yine devam etti. Bu yasak nihayet Atatürk sayesinde, 1924 yılında kaldırılabildi…

 

34- 5. Murat: Fransız Vilma (Şevkevza Sultan)’dan doğma. Eşleri: Carmen (Cananiyar), Marone (Elaru), Elfi (Filiztan), Clarissa (Gevheri), Henna (Reşan) v.b.

 

35- 2. Abdülhamid: Ermeni Verjin (Tirimüjgan Sultan)’dan doğma. Eşleri: Lucien (Bedrifelek), Sylvia (Behice), İliana (Biydar), Helga (Dilpeseni), Etienne (Emsalinur), Marica (Mezide), Sarah Müfika), Sevilla (Nazikade), Lester (Perveste), Rosanna (Safinaz), Ruth (Saliha), Meri (Naciya), Lisa (Sazkar).

 

36- Mehmet Reşat: Rum Sofi (Gülcemal Sultan)’dan doğma. Eşleri: 65 yaşında padişah olduğundan kayıtlarda kesinlik yok.

 

37- Vahdeddin (5. Mehmet): Abdülmecid’in karısı Henriet (Gülüstü Sultan)’dan doğma. Eşleri: Emine Nasik Eda ve saray bahçıvanının kızı Nevzut. Kökeni bilinmiyor; Çerkez olduğu iddiaları var.

 

(AKAR DURU)
04.12.2004

“OSMANLI PADISAHLARI VE KOKENLERI” için 3 yanıt

Recep ne sebepten doğrusunu yazmıyorsun birşey biliyorsan

Be kardesim bu ne bicim bir site, sanki kasap dukkani !! Osmanlinin bu olmadigini tum Dini butun Turk insani biliyor neyseki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.