SGK Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURULUR

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak yaklaşık 70 milyon insanımıza sosyal güvenlik hizmeti sunmaktayız. Bu hizmetin kaliteli, hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin bırakılabilmesi, Kurum gelirlerinin zamanında ve tam olarak tahsil edilmesine bağlı bulunmaktadır.

Öte yandan, son yıllarda bazı işverenlerimiz ve sigortalılarımızın çeşitli nedenlerle ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getiremedikleri de bilinmekte olup, bu bağlamda Kurumumuza olan prim ve diğer borçların ödenmesi konusunda cazip koşullar içeren, borçların taksit yada peşin olarak ödenmesi ile 5458 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılma anlaşmaları bozulanların yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen hükümler, Resmi Gazetede yayımlanarak 26 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunla;

1- Başvuru tarihini takip eden bir ay içinde borç aslının, gecikme cezası ve gecikme zammının % 15’i ile birlikte ödenmesi halinde, bakiye gecikme cezası ve gecikme zammının % 85’inin terkin edilmesi,

2- Borçların, 12 aya kadar taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının % 55’inin; 13 ila 24 aya kadar taksitle ödenmesinin tercih edilmesi halinde ise % 30’unun terkin edilmesi,

3- Borcun peşin ödenmesi halinde bir aylık taksitlendirme faizi alınmaması,

4- Taksitle ödemelerde taksit faizi de dahil hiçbir faizin uygulanmaması,

5- Teminatın aranmaması,

6- 24 aya kadar taksitlendirme imkanı,

7- Daha önce konulmuş olan hacizlerin, ödemeler nispetinde kaldırılması,

8- Bankalar ve ihale makamları nezdindeki hacizlerin ise ilk ödemeden sonra kaldırılması,

9- Borçlarını anılan Kanuna istinaden peşin ya da taksitle ödenmesi veya yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesi suretiyle üretim, yatırım ve Devlet
yardımı gibi destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi,

10- Borç durumu ile ilgili Devlet ihalelerine girmeye elverişli borcu yoktur yazılarının alınabilmesi,

11- Kurum tarafından yapılan icra takip, haciz ve satış işlemlerinin durması, şeklinde, çok önemli avantajlar getirilmiş olup, ayrıntılı bilgi Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerimizden veya Kurumumuzun www.sgk.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

Yeni düzenleme ile getirilen ve burada sadece bir kısmı ifade edilen birikmiş borçların ödenmesine yönelik bu imkanlardan sigortalılarımız ve işverenlerimiz yararlandırılması ile Sosyal Güvenlik kapsamında girilecek olan yeni dönemde açacağımız beyaz sayfada borçlu kalınmaması için işverenlere ve sigortalılarımıza duyurulur.

03.06.2008 tarih 2008-50 sayılı “Sosyal Güvenlik   Alacaklarının,Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyası/PeşinVeya Taksitle   Ödenmesi” genelgesi için buraya tıklayınız.

Yayım tarihi
Türkiye olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.