İTÜ MEZUNLARI ULUSLARARASI KURULUŞU

1 Ocak 1995 - 6 Mayıs 1996 Devresi Gelir-Gider Hesabı

GELİR (US$) GİDER (US$)
Üye aidatları (normal)

Üye aidatları (giriş)

Üye aidatları (öğrenci)

Bağış (Nakit)

İlave Yardımlar

Arı Gecesi (Mayıs 1995)

Konvansiyon Fee (Mayıs 1995)

Arı Gecesi (Kasım 1995)

Alınan Borç

Pul (Kullanılmamış)

2644.00

1230.50

255.00

749.00

425.00

400.00

50.00

616.00

6042.00

44.75

Posta

Telefon

Bayrak ve flama için

Kırtasiye

Yayım

Sosyal Faaliyetler

Teçhizat

IRS Vergi İşlemleri

İTÜ Dergisi ve Rozet (1995)

Ödenen borç

Ödenecek borç

1414.00

1100.00

68.25

556.00

386.00

965.00

75.00

200.00

1500.00

4522.00

1520.00

TOPLAM

12,456.25

TOPLAM

12,456.25

 

 

YTÜ MEZUNLARI ULUSLARARASI KURULU?U

6 Mayys 1996 - 30 A?ustos 1997 Devresi Gelir-Gider Hesaby

GELİR (US$) GİDER (US$)
Üye aidatları (normal)

Üye aidatları (öğrenci)

Bağışlar

Kanada LS

Kolej gecesi

Kişisel Bağışlar

Home Page Gelirleri

Commonwealth

Travel-24

Oto-İkiler

Bağış

F.Electronics

Singles page

Kiran Assoc

Olim. Lowe A.

ENKA

TEKFEN

PTG

 

4800.00

770.00

725.00

360.00

425.00

1045.00

13148.00

68.00

50.00

100.00

100.00

100.00

100.00

500.00

4980.00

5000.00

2050.00

100.00

Business night

Internik

Set-up

Space use

Tel line

E-mail ID

HP prep pay

Telefon

Business/Convention

Sertifika/Plaket

Kırtasiye

Magazin(Dergi)/Gazete

Posta/Exp. Posta

ID Kartları/diğer

Mantı gecesi

Home page (özel)

D.C. Business night

F.Electronics

Kiran Assoc.

Olim. Lowe A.

ENKA

TEKFEN

PTG

Kasa

100.00

500.00

530.00

1180.00

300.00

300.00

250.00

2237.00

653.00

560.00

1126.00

1335.00

2608.00

249.00

400.00

4865.00

650.00

15.00

50.00

1850.00

1500.00

700.00

100.00

4080.00

TOPLAM

21,273.00

TOPLAM

21,273.00

 

(( ITU-MD’ ye Rektorluge vermesi icin teslim edilen $8000. Piyango net geliri yukaridaki hesabin icinde degildir))

 

 

 

 

GENERAL ASSEMBLY DECISIONS:

SUGGESTED DISBURSMENT OF HOMEPAGE INCOME:

Suggested use: 3500 Donation to ITU for Young Researchers.

(Our Promise To ENKA ($5000gross-$1500exp))

 

 

Other Individual Donation for ITU Not Included in previous pages

Other Individual Donation for YTÜ

Item

1996

(4 months)

1997

(8 months)

Total($)

Library

90.00

170.00

260.00

Dorms

65.00

60.00

125.00

Comp. Center

70.00

180.00

250.00

Laboratories

95.00

125.00

225.00

Trees

-

190.00

190.00

TOTAL    

1240.00

General Assembly Suggested Disbursement of Above Donations:

Carry the Programs Forward, and when one reaches $500.00 Forward it to ITU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projected Budged for 1997/1998 Period

Operating Expenses

Homepage Expenses

Business development & advertising

5000.00

2200.00

2400.00

Total Projected Expenses

(9600.00)

Expected Dues Income

Other contract Income

5000.00

0.00

Total Projected Income

(5000.00)

REQUESTED BOARD OF TRUSTEES SUPPORT

Additional Operating Income Need

Support To ITU (target)

ENDOWMENT FUND($300K. Base -4 Years to reach)

(4600.00)

(5000.00)

*(75000.00)

Total Expected BOT Support To ITU-MUK

(84600.00)

*Endowment Fund is to be invested by BOT and investment

income only to be used to support ongoing BOD programs

 

(Projected Budget was approved by General Assembly on October/ 4/ 1997)