PETEK’e Hosgeldiniz!

PETEK e-dergisi, Eylül 1997 sayIsIndan baslamak üzere e-posta yoluyla dagItIlmayacak ve yalnIzca kendi WWW sayfasInda yayImlanacaktIr. Bunun ötesinde, sayfalarImIzda, PETEK’i islevsel açIdan daha kullanIslI ve görsel açIdan daha renkli kIlacagInI umdugumuz "çerçeve (frame)" düzeni kullanIlacaktIr. Bu noktada okurlarImIzI uyarmak isteriz. Eski WWW tarayIcIlarInIn (browser) birçogu çerçeve kullanImIna uygun degildir. Bu yüzden, eski tarayIcI (sözgelimi, Netscape 3.0’dan veya Internet Explorer 3.0’dan önceki tarayIcIlar) kullanan okurlarImIza, asagIdaki baglantIlarI kullanarak tarayIcIlarInI yenilemelerini öneriyoruz.

Netscape Navigator

Microsoft Internet Explorer

PETEK’in yeni sayfasI ve görünümünü begeneceginizi umuyor, görüs ve önerilerinizi bekliyoruz.

SaygIlarImIzla,

PETEK YayIn Kurulu

Simdi, gelin hep birlikte PETEK Eylül 1997 SayIsI’nI okumaya baslayalIm.

Petek AralIk97-Ocak98'den alıntılar.