VAPUR

   Yurek degil be, carikmis bu, manda gonunden,
   teper ha babam teper
           paralanmaz
              teper tasli yollari.
   Bir vapur gecer Varna onunden,
   uy Karadeniz'in gumus telleri,
   bir vapur gecer Bogaz'a dogru.
   Nazim usullacik oksar vapuru,
               yanar elleri...
                      Nazim Hikmet
                  27 Mayis 1957, Varna.