• Rauf Bey, Ismet Pasa ile karsi karsiya gelemem, onun istikbalinde bulunamam diyordu

 • Rauf Bey devlet riyaseti makaminin takviyesini soylerken ne dusunuyordu?

 • Memlekete ve millete kimler hizmet ederse "apotr" onlardir

 • Rauf Bey'in heyeti vekile reisliginden, Ali Fuat Pasa'nin Buyuk Millet Meclisi ikinci reisliginden istifalari

 • Yeni Turkiye Devleti'nin makarri idaresi: ANKARA

 • Mecliste Fethi Bey'in riyasetindeki heyeti vekileye, Fethi Bey'in sahsina tarizler ve tenkidler basladi

 • Tatbiki icin munasip zaman bekledigim bir fikrin tatbiki ani gelmisti

 • Fethi Bey'in riyasetindeki heyeti vekile istifa ediyor

 • Heyeti vekile listeleri ve heyeti vekile riyasetine intihabi muhtemel gorulen simalar

 • Hakimiyeti milliyemizi her seye ve her seye karsi siyanet edelim diyen zat

 • Firka idare heyeti de kati bir heyeti vekile namzet listesi tanzim edememektedir

 • Cumhuriyetin ilani kararini nerede ve kimlere soyledim

 • Ismet Pasa ile cumhuriyetin ilani kanununa ait layihayi hazirladik

 • 28 Tesrinievvel 1923 gunu Halk Firkasi gurubunda cereyan eden muzakerat

 • BEN, REISI UMUMI SIFATIYLE MESELENIN HALLINE MEMUR EDILDIM

 • Tesrinievvel gecesi hazirladigim kanun musveddesini teklif Ettim

 • HUKUMETIMIZIN SEKLI BEHEMEHAL CUMHURIYET OLACAKTIR

 • TEKLIFIM FIRKACA VE DERAKAP MECLISCE MUZAKERE VE "YASASIN CUMHURIYET" SESLERI ARASINDA KABUL OLUNDU

 • Turkiye Cumhuriyeti riyasetine, Turkiye Buyuk Millet Meclisi muttefikan beni secti


  Nutuk, Mustafa Kemal Ataturk