TÜRK GİRİŞİMCİLERİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI

HOLLANDA’DA TÜRK GİRİŞİMCİLERİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI, MALTA’NIN ULUSAL GELİRİNDEN DAHA BÜYÜK

LAHEY (A.A) – 18.06.2008 – Yusuf Bakırcı bildiriyor – Hollanda’da faaliyet gösteren Türklere ait iş yerlerinin ülke ekonomisine katkısının, Malta’nın yıllık ulusal geliri toplamından daha büyük olduğu bildirildi.

Merkezi Almanya’da bulunan Türkiye Araştırmaları Merkezi Vakfı tarafından Hollanda’daki Türk girişimcilerin konumunu öteki ülkelerle karşılaştıran araştırmanın sonuçları, Lahey’de düzenlenen bir toplantıyla açıklandı.

Lahey Ticaret Odası’nda düzenlenen iş çevrelerinin ağırlıklı olarak katıldığı toplantının açılışında konuşan Türkiye’nin Lahey Büyükelçi Selahattin Alpar, bu araştırmanın çok yararlı olduğunu ve ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Büyükelçi Alpar iki ülke arasında yaşanan gelişmelerin başta ekonomi olmak üzere iyi bir seyir izlediğini vurgulayarak, Hollanda’daki Türk toplumunun, yaşamın her alanında gösterdiği varlık ve yüklendiği sorumluluklarla bu ülkede “gözde” bir yer tuttuğunu anlattı.  

Hollanda’daki Türk iş adamlarını başarısının doğrudan iki ülkenin ticari ilişkilerine de yansıdığını ifade eden Alpar, şöyle dedi:

“Hollanda’nın 530 milyar avro dolayındaki Gayri Safi Milli Hasılası’nın 8,5 milyarlık bölümünü Türk iş adamlarınınnn faaliyetleri oluşturmaktadır. 13 bin 500 Türk girişimci bugün Hollanda’da faaliyet göstermektedir. Türkiş adamlarınının kurmuş oldukları işletmelerde 65 bin kişilik istihdam olanağı yaratılmıştır. 65 bin kişiye iş olanağı sağlamak takdire şayan bir gelişmedir.”

Büyükelçi Alpar, bütün bu verilerin Türkiye ile Hollanda arasında ilişkilerin gelişiminin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini tekrarladı ve iyi ilişkilerin bu alanla sınırlı kalmadığını, siyasi, sosyal, hukuk, turizm gibi alanlarda da ilişkilerin sürekli bir gelişim çizgisi izlediğini ifade etti.

Büyükelçi Alpar, Türk ve Hollandalı iş adamlarının faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyacakları her türlü desteği vermeye de hazır olduklarını da kaydetti.

-500 BİN KİŞİYE İŞ OLANAĞI-

Araştırmayı gerçekleştiren Türkiye Araştırmaları Merkezi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, 2006 yılı sonu itibarıyla AB üyesi ülkelerde girişimci olarak çalışan Türk sayısının 101 bini bulduğunu, buna, Romanya ve Bulgaristan’da faaliyet gösterenler de eklendiğinde bu sayının 120 bini aştığını anlattı. Bu sayıda girişimcinin 500 bin kişiye istihdam olanağı sunduğunu belirten Şen, bu gelişimin yukarıya bir çizgi izlediğini belirtti ve Hollanda’daki Türk girişimcilerin başarılı faaliyetlerde bulunduklarını anlattı.

Şen, Hollanda’daki Türk girişimcilerin ulusal ekonomiye katkısının AB üyesi olan Malta’nın yıllık ulusal gelirinden 1,7 kat daha yüksek olduğunu vurguladı.

Hollanda’nın Türkiye’den göç alan ülke açısından sonra Almanya’dan sonra ikinci büyük ülke olduğunu, hem Almanya’da hem de Hollanda’daki Türk nüfusun toplam ülke nüfuslarının yüzde 2,2’sini oluşturduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şen, Hollanda’da 93 bin 600 Türk hane bulunduğunu ve hane başına nüfus sayısının 3,9 ile Hollanda ortalamasının tam iki katı olduğunu belirtti.

Şen’in verdiği bilgiye göre, Hollanda’da Türk girişimcilerin yaş ortalaması Almanya’ya göre daha genç, ancak kadın girişimci bakımından Almanya’dan daha az sayıda kişi bulunuyor.

Hollanda’da Türk hanelerin yaklaşık toplam 2,4 milyar avro geliri var ve bu gelirin 2 milyarı harcama, 400 milyarı da tasarrufu oluşturuyor.

-ANADİL GEREKLİ-

Hollanda Türk İşadamları Derneği HOTİAD Başkanı Mehmet Soytürk de konuşmasında, Türkiye’nin AB üyelik sürecine katkı anlamında başarılı ve etkin olmak istediklerini söyledi.

Bu ülkedeki gençlerin eğitimini birinci öncelikli konu olarak gördüklerini söyleyen Soytürk, bu anlamda başarılı Türk gençlerine burslar verdiklerini anımsattı.

“Bir dil bir adam, iki dil iki adam, üç dil üç adam anlayışı ile gençlerin çok dilli ve çok kültürlü yetişmesi yalnızca Türk toplumu için değil içinde yaşadıkları Hollanda toplumu için de yararlı olacaktır” diyen Soytürk, Türk gençlerinin anadili Türkçeyi iyi öğrenmeleri gerektiğini, ancak Hollandalı yetkililerin bu konuda ısrarlarına rağmen duyarsız davrandıklarını anlattı.

Hollanda Genç İşadamları Federasyonu HOGİAF Başkanı Mehmet Kabakyer de faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve Türkiye ile ticari ilişkilerin gelişmesi için her iki ülke düzeyinde etkin faaliyetlerde bulunduklarını anlattı.

Araştırmanın tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda Hollanda’yı ziyaret etmekte olan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan heyet de hazır bulundu.

(YB-TLN)